Leksikon:Tveite

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tveite, n. I. Smørvekt og smørmål. I Fjordane og antagelig også på Sunnmøre var regnemåten som regel 1 tveite = 1/8 laup = 1/2 spann = 9 merker. Cirka 1,9 kg, cirka 2 l. Dette tveite kunne også kalles åttingstveite (lik 1/8 laup). I Fjordane forekom dessuten settingstveite, som kanhende var på 1/6 laup = 2/3 spann = 1/2 bismerpund = 12 merker. Cirka 2,5 kg, ca. 2,7 l. I Romsdal var 1 tveite = 16 merker, det vil si 1/2 øre etter vanlig regnemåte i romsdalsk landskyldregning (jamfør øre). Cirka 3,4 kg, cirka 3,6 l. – Om en eventuell vektøkning mot slutten av 1500-tallet, se bismervekt.

II. Mel- og kornvekt, kjent fra Romsdal i andre halvdel av 1500-tallet og senere, lik 1/12 vett = 16 merker. Som melvekt (pundarmark à 257,18 g) 4,11 kg, som kornvekt 5,14 kg, fordi 1 mark i kornvektsystemet var på 321,48 g. Jamfør skippundvekt II B og C. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.