Li (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Li
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 173
Postnummer: 3330 Skotselv

Li er en navne- og matrikkelgård med gårdsnummer 173 på Øvre Eiker i Bakke sogn og Ristvet fjerding omtrent to kilometer vest for tettstedet Skotselv.

Gårdenes innmark ligger i dalføret Bingen, der Bingselva danner grense mot Hære og Lobben i øst. Gårdene har utmark med skog vestover til Hafella og innover mot Holtefjell. I sør grenser Li mot Holte og i nord mot Borge.

Åtte gårdsbruk har til sammen et dyrket areal på 460 dekar og drøyt 2600 dekar utmark.[1] Dessuten er det skilt ut flere mindre eiendommer, slik at gården i 2015 består av 28 bruksnummer.


Navnet

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Halvgård med landskyld 17 lispund (1/2 skippund, 2 lispund, 1 fr.) eller 3 riksdaler
Gammel matrikkel MN 58 Lie med skyld 17 lispund og 1 tylt bord
Matrikkel 1838 MN 177 Lid: Seks bruk med samlet skyld på 8 riksdaler 2 ort 3 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.173: 9 bruk med samlet skyld på 8 riksdaler 4 ort 10 skilling eller 22 mark 96 øre
Areal og antall bruk 2015 28 bruksnummer


Nyere historie (etter ca.1650)

Enevoldstida (1650-1800)

I 1647 var Michell Lie oppsitter på gården. Han var leilending under lagmannen i Christiania, som eide 7 lispund, og Kronen, som eide 5 lispund i gården.


Historien etter ca.1800

Fra slutten av 1700-tallet ble Lie delt opp i flere bruk. I den trykte matrikkelen fra 1838 er gården oppført som matrikkelnummer 177 med landskyld 4 riksdaler 1 ort og 22 skilling, fordelt på seks eiendommer med løpenummer fra 551 til 555:[2]

 • LN 551a: Lid, med skyld 21 skilling - eier Peder Olsen
 • LN 551b: Lid, med skyld 3 ort 4 skilling - eier Johannes Christiansen
 • LN 552: Lid, med skyld 4 ort 15 skilling - eier Johannes Christiansen
 • LN 553: Lid, med skyld 2 riksdaler 9 skilling - eier Helge Nielsen
 • LN 554: Lid, med skyld 4 riksdaler 1 ort 22 skilling - eier Peder Paulsen
 • LN 555: Langebroten, med skyld 1 ort 4 skilling - eier Christen Nielsen

Etter 1800 er det naturlig å behandle historien under hvert enkelt bruk:

 • Bnr.1: Li var et skogstykke som ble skilt ut som egen eiendom i 1838 med løpenummer 551a og en landskyld på 301/776 lispund eller 21 øre. Siden 1871 har den vært et underbruk av bruksnummer 2.
 • Bnr.2: Li er et gårdsbruk som fikk løpenummer 551b med en landskyld på 1 235/582 lispund eller 3 ort 4 skilling. Den ble seinere slått sammen med løpenummer 552a til et bruk med skyld på 1 daler 2 ort 15 skilling eller 2 mark 90 øre.
 • Bnr.3: Lunde var en eiendom som ble skilt ut i 1838 med løpenummer 551c og deretter i 1882 slått sammen med løpenummer 552b til en eiendom med landskyld på 4 skilling.
 • Bnr.4: Li er et gårdsbruk som i 1810 fikk løpenummer 553 med landskyld på 2 riksdaler 9 skilling og etter en oppdeling i 1863 fikk løpenummer 553a med skyld på 3 riksdaler 6 skilling.
 • Bnr.5: Li er et gårdsbruk som ble utskilt i 1863 og fikk løpenummer 553b med en landskyld på 1 riksdaler 3 skilling.
 • Bnr.6: Li er et gårdsbruk som i 1838 fikk løpenummer 554 med landskyld på 4 riksdaler 1 ort 22 skilling og etter en oppdeling i 1840 og 1841 fikk løpenummer 554a med skyld på 2 riksdaler 1 ort 13 skilling. .
 • Bnr.7: Li er et gårdsbruk som ble utskilt i 1840 og fikk løpenummer 554b med en landskyld på 4 ort 19 skilling.
 • Bnr.8: Linderuddalen er et gårdsbruk som ble utskilt i 1841 og fikk løpenummer 554c med en landskyld på 1 riksdaler 3 ort 14 skilling.
 • Bnr.9: Langebråten er et gårdsbruk som i 1815 fikk løpenummer 555 med landskyld på 1 ort 4 skilling.
 • Bnr.10: Lundehagen er en eiendom som ble utskilt fra bnr.5 i 1911 med skyld 12 øre.
 • Bnr.11: Lundebråten er en eiendom som ble utskilt fra bnr.4 i 1911 med skyld 5 øre.
 • Bnr.12: Solhaug er en eiendom som ble skilt ut fra bnr.5 i 1920 og fikk en skyld på 12 øre.
 • Bnr.13: Liseterstykket er en skogeiendom som ble skilt ut fra bnr.8 i 1922 med skyld 14 øre.
 • Bnr.14: Stabbetjernstykket er en skogeiendom som ble skilt ut fra bnr.4 i 1923 med skyld 18 øre.
 • Bnr.15: Fjelheim er en hytteeiendom ved Stabbetjern som ble skilt ut fra bnr.2 i 1925 med skyld 2 øre.
 • Bnr.16: Bråkedalsstykket er en ubebygd hytteeiendom som ble skilt ut fra bnr.4 i 1936 med skyld 5 øre.


Referanser


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Li (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!