Lilleberg teglverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oversiktsbilde over området sett vestover med teglverket til høyre og plassen Lilleberg, merket «Her bodde vi», og med Kampen skole i bakgrunnen til venstre. I høyre bildekant ble stålverkshallene oppført i 1916 av Christiania Staalværk som også ønsket å bygge på teglverkets område. Plassen Lilleberg var bestyrerbolig for teglverket. Ensjøveien krysset den gang den kommende Gladengveien (navn fra 1947) ved plassen.
Foto: Oslo byarkiv (ca 1910).
Arbeidsstokken rundt århundreskiftet.
Foto: Oslo byarkiv (ca 1900).

Lilleberg teglverk, også kalt Lenschows teglverk, og noen steder omtalt som Grønvold teglverk, ble etablert i 1872 av muremester og arkitekt Asmus Lenschow. Norges land og folk, utgitt i 1897 oppgir at det var 59 ansatte.

Beliggenhet

Teglverket lå rett nedenfor for der hvor Lillebergbekken rant ut i Hovinbekken (ved dagens Gladengveien 15), og rett ovenfor der hvor Ensjøveien den gang krysset Hovinbekken, litt lengre nord for dagens veitrase. Også bekken hadde et litt annet bekkefar enn dagens gjenskapte fra 2016, men teglverket lå på vestsiden av denne, i området hvor dagens Gladengveien 4 ligger idag. På den andre siden av Ensjøveien lå Normannsløkken teglverk.

Lenschow

Det er grunn til å tro at Lenschow på denne måten sikret leveranser av byggematerialer til egne prosjekter som blant annet omfattet flere bygninger i Homansbyen og byens sentrum.

Etter Lenschows død i 1883 ble verket eid av hans familie, hvor tre av sønnene også var arkitekter som sto bak flere bygninger i hovedstaden.

Christiania Staalværk

Utdypende artikkel: Christiania Staalværk

Teglverket kjøpt opp av Christiania Staalværk som ville bygge ytterligere ut i dette området. Stålverket sendte i 1918 inn byggesøknad for å et nytt stort og moderne industribygg på over 10 000 kvadratmeter, med buehallstak som ga store rom uten brede søyler hvor det var plass til stålverk, valseverk og kraftstasjon. Bunnen falt imidlertid ut av dette markedet da første verdenskrig sluttet i november samme år, og stålverket gikk konkurs i 1920.

Reorganisert

26. februar 1920 ble da selskapet A/S Lilleberg Teglverk registrert med direktør Harald Boe fra Ris i Aker som styreformann. Det oppgis ved registreringen at selskapet hadde et leireuttak på 40 dekar og byggetomter på rundt 75 dekar og en årlig produksjonsverdi på 1,5 millioner kroner (tilsvarende 31,5 millioner i 2021).

Svend Emanuel Nielsen (f. 1872) var bestyrer i en lengre periode, i hvert fall på 1920- og 1930-årene.

Det er ikke kjent når teglverket ble lagt ned, men bygningene er borte på flyfoto fra 1937 og kart fra 1938.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.91580582514885° N 10.788874626159668° Ø