Lillestrøm Tekniske Aftenskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lillestrøm Tekniske Aftenskole leide lokaler ved Volla skole fra 1922 til 1962.
Foto: Akershusbasen.

I 1910 vedtok Lillestrøm herredsstyre å opprette Lillestrøm Tekniske Aftenskole. Grunnen var at det fantes et stort behov for fagarbeidere i industrien i kommunen. Skolen var treårig, den ble satt i gang 2. oktober 1911 og kommuneingeniøren ble forpliktet til å være skolens bestyrer og hovedlærer. Dessuten hadde skolen et forstanderskap på fem medlemmer. I 1954 ble det knyttet et rådgivende yrkesutvalg til skolen med representanter fra ulike yrkesgrupper. I 1962 ble skolen slått sammen med Romerike Yrkesskole. De første åra holdt skolen til i ledige lokaler ved Lillestrøm kommunale pleie- og gamlehjem, men da Volla skole sto ferdig i 1922, flyttet aftenskolen dit.

Elevene måtte ha fylt 14 år for å komme inn, og i tillegg til tekniske fag fikk de undervisning i regning og matematikk, bokføring, norsk og tysk. Skolen begynte med 38 elever, men bare 14 tok eksamen etter tre år. At ingen flere fullførte, kom av at det ble for krevende for mange å gå der hver kveld etter arbeidstid.


Behov for faglært arbeidskraft

Næringslivet påpekte at den tekniske fagskolen hjalp til med å tilfredsstille behovet bedriftene hadde for faglærte arbeidere. En sagbruksformann skrev følgende i lokalavisa Akerhus: «Nytten, ja den ligger jo like frem i dagen den, og jeg merker det med engang, naar unge gutter kommer for at søke arbeide om de har gaat paa ”tekniken” eller ei.(…) (Jeg) sier gjerne til dem: Meld dere ind med engang gutter. Dere vil utføre arbeidet her meget bedre. (…) Det vil hjælpe eder i fremtiden alt dette, og dere vil aldri angre paa om dere nu etpar vintre skal bli optat om kveldene. I vil faa det tifold igjen i fremtiden.» [1] Etter dette og andre utspill fra næringslivet fullførte flere denne utdanningen.

Det var stor søkning til skolen, og de fleste var jern- og metallarbeidere. I 1941 ble det satt i gang kurs i yrkeslære for elektrikere, og fra 1960 for svakstrømselektrikere (radioteknikere). Til sammen ble disse to kursene de største ved skolen. Elektrikerkursene viser det økende behovet for denne typen fagfolk på dette tidspunktet. Blant annet fikk mange av aftenskolens elever jobb på flystasjonen på Kjeller.

Skolens lærere

Skolens lærere var ingeniører som var ansatt i kommunen, i ulike bedrifter i Lillestrøm, ved flyfabrikken på Kjeller og fra lærerpersonalet ved folkeskolene i Lillestrøm.

Timeplan

Skolens første klasse begynte med denne timeplanen [2]:

Ukedag Lærer Fag Fag
Mandag Ingeniør Meyer Konstruction Tegning
Tirsdag Lærer Nordanger Norsk Regning
Onsdag Ingeniør Meyer Matematikk Geometri
Torsdag Ingeniør Meyer Frihåndstegning Frihåndstegning
Fredag Lærer Nordanger Norsk Regning

Lærere var kommuneingeniør Meyer og Knut Monsen Nordanger som var lærer ved Sørum skole. Det ble undervist fire skoletimer hver kveld. Timeplanen ble senere endret da departementet utarbeidet læreplan for den tekniske aftenskolen.

Vanskeligheter under okkupasjonen

Til tross for flere vanskeligheter ble skolen holdt i gang under krigen. Volla skole ble beslaglagt av tyskerne, aftenskolens utstyr gikk tapt og den fikk en omflakkende tilværelse i ulike og utilfredsstillende lokaler. I 1942 ble noen av elevene bortvist fra skolen for alltid da de ble innblandet i en dags arbeidsnedleggelse som protest mot Nasjonal Samling. De fleste fikk vitnemålene sine etter krigen.

Navneendring

I Lov om yrkesskoler for håndverk og industri av 1. mars 1940 fikk de tekniske aftenskolene betegnelsen lærlingeskoler, og i 1947 byttet skolen navn til Lillestrøm Lærlingeskole. Blant folk ble den likevel kalt Aftenskolen.

Omlegging til dagskole

Som følge av loven av 26. mai 1962, Endringer i normalplanen for lærlingeskoler, ble lærlingskolene omgjort til dagskoler, og Lillestrøm Lærlingeskole ble slått sammen med den nyopprettede Romerike Yrkesskole som senere fikk navnet Strømmen videregående skole. Da Aftenskolen ble nedlagt, hadde den i perioden 1914-1962 utstedt avgangsvitnemål til 963 elever i forskjellige yrker.

Andre skoler i Skedsmo

Se Skoler i Skedsmo

Kilder og litteratur

  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. I. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Hals, Harald: Lillestrøms historie. II. Lillestrøm 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind I. Oslo 1929. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lunder, Ole: Lillestrøm Lærlingeskole (Lillestrøm Tekniske Aftenskole). Beretning om skolens virke i 50 år. 1911/12 – 1961/1962. Lillestrøm 1963.
  • Nordanger, Knut Monsen: Lillestrøm. Et tilbakeblikk i anledning kommunens 25 års jubileum. Oslo 1933. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kopibok Teknisk Aftenskole 1911-1921.

Fotnoter

  1. Akershus 27. august 1912. Sitert etter Hals I s. 346.
  2. Kopibok for Teknisk Aftenskole 1911-1921.