Lillestrøm videregående skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lillestrøm høgre skole 1951

Lillestrøm videregående skole er den eldste av de videregående skolene i Lillestrøm kommune. Den startet som Lillestrøm Middelskole i 1884, og har senere hatt flere navneendringer. Mange kjenner den som «Gymnaset i Lillestrøm».

Fram til 1950 holdt skolen i mange år til i den gamle bygningen etter Lillestrøm Brugsskole som lå i Storgata 6. Etter andre verdenskrig ble det besluttet å bygge en høyere allmennskole i Lillestrøm. Rektor Hans Nylund var den drivende kraften bak gjennomføringen av prosjektet. Det var kommunene på Nedre Romerike som gikk sammen om å etablere den nye skolen i den daværende Lillestrøm kommune. De øvrige samarbeidskommunene var nøye med navnevalget, og insisterte lenge på at navnet skulle være Den interkommunale høgre allmennskole i Lillestrøm, ikke Lillestrøm interkommunale høgre allmennskole, som det likevel gled over til etter hvert. Dette var navnet inntil Akershus fylke overtok skolen 1. januar 1966. Nybygget i Gjerdrumsgata var i 1950 kommet så langt at noen av klasserommene kunne tas i bruk. Først i september 1951 kunne hele skolen innvies. Skolebygget besto av en langstrakt klasseromsfløy, et gymnastikkbygg og et sentralbygg – Aulabygget – med en særpreget aula tegnet av arkitekt Finn Bryn. Neste byggetrinn kom i 1958 og ble i mange år kalt nybygget. Det siste bygget ved skolen ble tatt i bruk i 1995. Det huser utdanningsprogram for MD – Musikk-Dans-Drama. MD-bygget er på 2000 kvm og inneholder alt fra en kammermusikksal til black-box-scener, danse- sal og mange øvingsrom for musikk.

Skolens rektorer

  • fra 1884: Sverre F Johnsen og Jens Skogvold
  • fra 1886: Einar Schibbye
  • fra 1896: Hans Krogsrud
  • fra 1939: Hans Nylund
  • fra 1971: Sverre Falchenberg Pedersen
  • fra 1978: Kåre Haugen
  • fra 1995: Eli Vinje
  • fra 2006: Tor Nakstad (Fungerende rektor 1999-2006)

Andre lærere ved skolen

Adjunkt Jon Høgevold (1915-1965) var aktiv i motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. Han fikk en meget betrodd stilling i flyktningtransporten til Sverige, og etter en tid ble han arrestert under en aksjon. Han ble da ilagt en dom på 12 års fangenskap og sendt til Grini fangeleir og videre til Tyskland. Han overlevde fangenskapet, men måtte slite med helseplager resten av livet. Han klarte likevel å fullføre sin adjunkteksamen og var ansatt ved Lillestrøm videregående skole i 12 år.


Andre skoler i Skedsmo

Se Skoler i Skedsmo

Litteratur

  • Nylund, Hans: Lillestrøm gymnas. Beretning 1955-1969. Oslo 1970.


Koordinater: 59.960061° N 1.04655° Ø