Lokalhistorisk arkiv i Vinje

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lokalhistorisk arkiv i Vinje, forkorta LAVK, ligg på Rauland i Vinje kommune, nærare bestemt på Raulandsakademiet som er del av Høgskulen i Telemark. Lesesalen og biblioteket vert kalla Grotten, og vert nytta som lesesal av m.a. Rauland historielag. Andre er også velkomne til å besøke arkivet.

Vedtekter

  1. Namn på arkivet er Lokalhistorisk arkiv – Vinje Kommune. Arkivet skal ha ansvar for sikring, bevaring og formidling av privatarkiv og historisk kommunalt arkiv fram til 1965 frå dei to kommunane Rauland og Vinje. Eigar er Vinje Kommune. Arkivet er etablera med tilskot frå Norsk Kulturråd og Vinje kommune. Arkivleiar er kulturvernkonsulenten.
  2. Arkivet skal vera for alle som bur i Vinje kommune. Arkivet kan nyttast av andre etter avtale.
  3. Arkivet skal samle inn og ordne privatarkiv og historisk kommunearkiv som foto, film, stadnamn, folkeminne, bedriftsarkiv og vanleg saksarkiv.
  4. Arkivet skal aktivt stille arkivalia til rådvelde for offentleg bruk etter gjeldande reglar for innsyn i slikt materiale. Arkivet skal spreie kunnskap om arbeidsområde og arkivalia.
  5. Innsamla arkivalia er offentleg eigedom om det ikkje er oppretta andre avtalar med dei som har eigedomsrett til arkivet før det kjem til arkivdepot. Arkivet kan ta i mot deponera materiale frå private eigarar, men har ikkje plikt til å ordne dette.
  6. Styre for arkivet er næraste politiske organ. Styret godkjenner årsmelding og rekneskap og arbeidsplan med budsjett. Styret har ansvar for at samlingane er trygt oppbevara, forsvarleg ordna og registrerte og at dei er offentleg tilgjengelege med fast opningstid.
  7. Om Lokalhistorisk Arkiv – Vinje Kommune vert lagt ned, skal ein deponere samlingane saman med kommunearkivet.[1]

Oversikt over den lokalhistoriske samlinga[2]

Ved Lokalhistorisk arkiv i Vinje blir det oppbevart kring 100 hyllemeter privatarkiv. I tillegg høyrer fleire hundre fotografi til samlinga.

Depotinstitusjon Arkivid Arkivnavn Arkivskaper Aktørtype Organisasjonskategori Næringskategori Startdato Sluttdato Kommune Omfang Antall Ordningsgrad
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1985-001 Vinje Kulturarkiv S 1977 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-001 Eivind Vågslid med stadnamnsamling Eivind Vågslid S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-002 Nystog i Mannås Nystog i Mannås B *A 1571 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-003 Nesland Landhandel Nesland Landhandel B *47,100 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-004 Skiferbrotet Haustkvom Skiferbrotet Haustkvom B *08,113 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-005 Vinje Sosialistisk Venstreparti Vinje Sosialistisk Venstreparti O 12,10: Politiske partier Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-006 Fotosamling Fotosamling Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-007 SEFRAK-registreringar S 1960 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-008 Olav Vågen - Ættesogemateriell Olav Vågen S 1967 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-001 Akademiringen Akademiringen O 07,10: Undervisning og forskning Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-002 Tarjei Vesaas-bøker S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-003 Bygdeboksamling S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-004 Svartebok frå Vinje S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-005 Myllargutspelet Myllargutspelet S 1962 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-006 Prost Kornbrekke Prost Kornbrekke P 1894 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-008 Krigsminne 2. verdskrig S 1940 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-009 Dyre Vaa-samlingane S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-010 Oppgangssaga i Fonnlidbekken S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-011 Vinje Senterparti Vinje Senterparti O 12,10: Politiske partier Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-001 Boksamling, Rikard Berge S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-002 Rauland Vevarlag Rauland Vevarlag O 02,20: Håndverksorganisasjoner 1937 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-003 Bygdesogenemnda S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-004 Olav Flatastøyl, Handskrifter Olav Flatastøyl P 1930 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-006 Rauland Bygdelag Rauland Bygdelag O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1948 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-007 Rauland Helselag Rauland Helselag O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-008 Akademiet i Rauland Akademiet i Rauland B *85,429 1966 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-009 Stadnamnsamling, Rauland Mållag Rauland Mållag S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-010 Anne Jamsgard-notat Anne Jamsgard S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-012 Hardingslepa 1992 S 1992 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-013 Regional-geografisk analyse, Rauland S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-014 Rauland hjelpekorps Rauland hjelpekorps O 09,00: Humanitære og sosiale organisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-015 Artikkelsamling S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-016 Vinje Misjonslag Vinje Misjonslag O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-017 Bratsberg amt- Topografisk beskrivelse S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-001 Heimdal Ungdomslag i Vinje Heimdal Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-002 Vinje Lærarlag Vinje Lærarlag O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-003 Rauland Filmklubb Rauland Filmklubb O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-004 Rauland jordtakutval Rauland jordtakutval F Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-005 Rauland Ungdomslag Rauland Ungdomslag O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-006 Telemarkin S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-007 Olav B. Berge, fotokopiar Olav B. Berge Fotosamling Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-008 Dølen av Aa. O. Vinje S 1858 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-001 Intervju frå Nesland, Vinje S 1960 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-002 Fråhaldslaget i Rauland Fråhaldslaget i Rauland O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-003 Grungedal sokneråd Grungedal sokneråd F Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-005 Lokale utøvarar. Kasettsamling S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-006 Landskappleiken 1994 - Rauland Landskappleiken 1994 S 1994 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-007 Stadnamnregistreringar, Vinje S 1990 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-008 Videoutgjevingar S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-009 Gangklederegistreringar, kopi S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-001 Rauland folkeboksamling Rauland folkeboksamling S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-002 Plakatsamling S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-003 Rikard Berge, Handskriftkopiar S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-004 Øyvind Brauti, arb.teikn. Øyvind Brauti P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-001 Von Barneavhaldslag (Rauland) Von Barneavhaldslag (Rauland) O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-002 Vårvon Avhaldslag (Rauland) Vårvon Avhaldslag (Rauland) O 09,10: Avholds- og rusgiftsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-003 Knut Kostveit Knut Kostveit P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-001 Eivind Ljosåk Eivind Ljosåk P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-002 Vinje grunneigarlag Vinje grunneigarlag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-003 Styret for Haukelisæter F Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-001 Øyfjell Bygdemuseum Øyfjell Bygdemuseum B *91,020 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-002 Trovatn Landhandel Trovatn Landhandel B *47,100 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-003 Trovatns Jorddyrkingsfond Trovatns Jorddyrkingsfond L Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-004 Trovatns Museumsfond Trovatns Museumsfond L Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-005 Lid-samling S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-006 I. L. Dyre Vaa I. L. Dyre Vaa O 10,10: Idrett Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-007 Vinje Kreaturtrygdelag Vinje Kreaturtrygdelag O 01,90: Jord, skog, fiske, fangst. Andre Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-008 Lårdal-Høydalsmo-Øyfjell Billag Lårdal-Høydalsmo-Øyfjell Billag B *49,391 1936 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-001 Tokke-Vinje Kommunale forening Tokke-Vinje Kommunale forening O 06,00: Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-002 Humanetisk Forbund, Vest-Telemark Humanetisk Forbund, Vest-Telemark O 11,60: Livssynsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-003 Skogeigarlaga i Vinje Skogeigarlaga i Vinje O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1911 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2001-001 Ragnvald Skrede Ragnvald Skrede P 1938 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2001-002 Landskappleiken i Rauland Landskappleiken i Rauland S 2001 2001 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2002-001 Asbjørn Gardsjord Asbjørn Gardsjord P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2002-002 Ytre Vinje Bonde- og Småbrukarlag Ytre Vinje Bonde- og Småbrukarlag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-001 Øyfjell Fealslag Øyfjell Fealslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-002 Fotograf Aanond Olavson Edland Aanond Olavson Edland P 1872 1940 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-003 Turid Taksdal Turid Taksdal P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-004 Kyrkjejubileumskomiteen, Rauland Kyrkjejubileumskomiteen, Rauland O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap 2003 2003 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-005 Ungdomslaget Breihjot Ungdomslaget Breihjot O 10,60: Ungdomsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-006 Olav K. Vågen Olav K. Vågen P 1910 1972 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-007 Maurdalen (Vinje gnr. 14/1) Maurdalen (Vinje gnr. 14/1) B *A Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-001 Skavli Skavli B *A Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-002 Sigrid Midtbø, fotokopiar Sigrid Midtbø Fotosamling Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-003 Svalastoga, minneoppteikningar P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-004 Henrik Sørensen Henrik Sørensen P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-001 Nei til EU, avd. Vinje Nei til EU, Vinje O 12,30: Kampanjer og bevegelser Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-002 Aslak Kramviken Aslak Kramviken P 1847 1922 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-003 Aslak Høgetveit Aslak Høgetveit P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-004 Åmot skule, elevoppgåver S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-005 Vinje Bonde-/Bygdekvinnelag Vinje Bonde-/Bygdekvinnelag O 10,50: Kvinneorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-006 Arne Reine Arne Reine P Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-007 Gudbjørg Kvammen, utstillingsregistrering Gudbjørg Kvammen S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-008 Støttelaget for Vinjetun Støttelaget for Vinjetun O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger 1972 2005 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-001 Raulandsrevyen Raulandsrevyen O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1988 1988 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-002 Skulemållaget i Rauland/Målungdom Skulemållaget i Rauland / Rauland Målungdom O 08,20: Språk 1973 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-003 Vegarbeid i 30-åra S 1930 1940 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-004 Arbeider og Husmannssoge, førarbeid S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-005 Rauland historielag, Bitdalsprosjektet Rauland historielag S 2006 2006 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2007-001 Anne Knutsd. Aksvik - fotokopiar Anne Knutsd. Aksvik Fotosamling 1892 1953 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2007-002 Vinje lag for hørselshemma Vinje lag for hørselshemma O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-001 Rauland Sau- og Geitalslag Rauland Sau- og Geitalslag O 01,10: Faglige organisasjoner i landbruket Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-002 Rauland Dansarring Rauland Dansarring O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 2008 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-003 Hamaren (Vinje gnr. 59/1) Hamaren (Vinje gnr. 59/1) B *A Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-004 Vinje Friundervisning Vinje Friundervisning O 07,10: Undervisning og forskning 1971 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-005 Vinje Folkeakademi Vinje Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning 1954 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-006 Vest-Telemark Avvirkelag Vest-Telemark Avvirkelag O 01,00: Jord, skog, fiske, fangst 1930 1940 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-001 Rauland Folkeakademi Rauland Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-002 Prestegardens Misjonslag (Vinje) Prestegardens Misjonslag (Vinje) O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-003 Mei-Mei Barnelag (Vinje) Mei-Mei Barnelag (Vinje) O 11,10: Allmenne kristne organisasjoner og foreninger Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-004 Vinje reiselivslag Vinje reiselivslag O 04,60: Ferie og fritid 1968 1980 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-005 Olav Vinjes legat Olav Vinjes legat L 1946 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-006 Rauland historielag Rauland historielag O 08,60: Historie og samfunnsvitenskap Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-001 Varg 4H Varg 4H O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-002 Villrein 4H Villrein 4H O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-003 Spelemannslaget Falkeriset Spelemannslaget Falkeriset O 10,40: Sang og musikk, amatørteater 1953 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-004 Ættesogemateriell, Sigmund Tonna Ættesogemateriell, Sigmund Tonna S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-005 Walhaug Lid, dokument frå Amerika Walhaug Lid S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-006 Avisutklypp frå Roald Håkonsen, Varden Roald Håkonsen S 1960 1990 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-001 Hestehov 4H Hestehov 4H O 10,30: Frilufts- og fritidsorganisasjoner Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-002 Kunst og handverksdagane i Rauland S Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-003 Rauland Folkeakademi Rauland Folkeakademi O 07,10: Undervisning og forskning Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2012-001 Ytre Vinje Sanitetsforening Ytre Vinje Sanitetsforening O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2013-001 O. Kramvigen, notisbok; visur- engelskkurs O. Kramvigen P 1872 1872 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-001 Rauland Eldresenter Rauland Eldresenter B *88,103 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-002 Omtveit (Vinje gnr. 29/1) Omtveit (Vinje gnr. 29/1) B *A Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-003 Vinje Mållag Vinje Mållag O 08,20: Språk Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-001 Ytre Vinje Samfunnshus Ytre Vinje Samfunnshus O 09,60: Nærmiljø- og velforeninger Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-002 Vinje Driftskreditlag Vinje Driftskreditlag B *64,920 Vinje G
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-003 Rauland Sanitetslag Rauland Sanitetslag O 09,20: Helse og sosial velferd Vinje G

Kjelder

Referansar

  1. Lenke til vedtektene på Vinje kommune si heimeside. (Lest 28.07.2017, kl. 12.45)
  2. Vinje kommune sine heimesider. Lenke.