Privatarkiv frå Telemark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Privatarkiv frå Telemark er ei oversikt over privatarkiva i Telemark fylke. Fyrste del av lista syner registeret over alle privatarkiv som er registrert på Arkivportalen. Lista er oppdatert per november 2017. Andre del av lista syner privatarkiva som ikkje er registrert på Arkivportalen. Desse høyrer til samlingane hjå historielag, bibliotek, lokalhistoriske arkiv o.a.Privatarkiv registrert på Arkivportalen

Lista er sortert etter depotinstitusjon, men kan sorterast etter dei kriteria ein sjølv ynskjer ved å klikke øverst i ein av kolonnane. Vil ein sortere etter fleire kriterium er det berre å halde nede shift-knappen og velje fleire kolonnar. Det er lenkje til oppføringa på Arkivportalen frå kvart arkiv, og der finn ein opplysninger om mellom anna klausulering og korleis ein kan tinge materialet.

Det er per no 1176 arkiv i tabellen.

Institusjonane som er med i lista er:

Depotinstiusjon Full sti Arkivnamn Organisasjonskategori Frå år Til år Kommune Omfang i hm Ordningsgrad På arkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800060 LOSSE OG LASTEARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK 1950 1954 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800059 NORSK TJENESTEMANNSLAG, STEDSTYRET I TELEMARK 1960 1976 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800062 TELEFYLKETS ARBEIDERSAMLAG 1903 1903 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800121 TELEMARK SFU 1972 1973 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800002 SKIENSFJORDENS FAGLIGE SAMORGANISASJON 1924 1935 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800005 SKIENSFJORDENS MUSIKERFORENING 1937 2000 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800004 ARBEIDSLØSES FYLKESUTVALG I TELEMARK 1931 1939 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800003 TELEMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON 1935 1959 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800007 TELEMARK NKP 1926 1989 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800006 DEN REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON I TELEMARK 1931 1935 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800127 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET I TELEMARK 1958 1998 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800120 TELEMARK SOSIALISTISK UNGDOM 1974 1997 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800119 GRENLAND SOSIALISTISK UNGDOM 1982 1989 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800124 21. AUGUSTKOMITEEN I GRENLAND 1978 1990 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800126 PORSGRUNN LOKALAVDELING AV NTTF AVD. 55 1945 1976 Porsgrunn, Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800125 NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. 55 SKIEN TELEOMRÅDE 1945 1987 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800009 NORSK FOLKEHJELP TELEMARK 1940 2001 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800001 BYGNINGSARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE I SKIENSFJORDEN 1931 1946 Skien, Porsgrunn, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800015 TELEMARK ARBEIDERSANGERFORBUND 1918 2011 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800012 FLØTNINGSARBEIDERNES LOKALSAMMENSLUTNING, TELEMARK 1927 1956 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800013 JERN- OG METALLARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK 1925 1963 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800010 PORSGRUNN OG SKIEN MURERFORENING AVD. 709 FF 1969 1991 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800011 VEGARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK 1934 1965 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800014 AOF's AVDELINGSKONTOR I TELEMARK 1933 2001 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800016 TELEMARK ARBEIDERIDRETTSKRETS 1932 1940 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800017 TRANSPORTARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK 1934 1947 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800024 TELEMARK DISTRIKTSKOMITE FOR NORSK ARBEIDERPRESSE Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800025 BYGNINGSARBEIDERNES MÅLEKONTOR I TELEMARK 1944 1993 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800026 TELEMARK ARBEIDERBLAD 1921 1996 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800027 AUF I TELEMARK 1937 2007 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800105 VEST-TELEMARK FAGFORENING AVD. 548 FF 1989 1999 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800022 SKIENSFJORDENS LOGARVERFORENING 1931 1942 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800023 ENHETSUTVALGET FOR TELEMARK Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800036 VEST-TELEMARK TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 58 NTF 1948 1988 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800033 AOF-FORENINGEN FOR GRENLAND 1957 1994 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800034 BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERNES SEKSJON I TELEMARK 1976 1988 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800053 NORSK KOMMUNEFORBUND. DISTRIKTSSTYRET, TELEMARK 1949 1980 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800050 SPANIAKOMITEEN FOR TELEMARK 1953 1953 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800052 TELEMARK DISTRIKTSLAG AV NFATF 1962 1970 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800058 AVD. 104-36 NTL, EMBETSKONTORETATEN I TELEMARK 1960 1982 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800037 ØST-TELEMARK VEGVOKTERFORENING AVD. 480 NAF 1938 1965 Notodden, Hjartdal, Tinn, Sauherad, Bø (tel.), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800039 SKIENSFJORDENS AVD. 14 NORSK SJØMANNSFORBUND 1919 1995 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800040 AVD. 107-36 NTL, LIGNINGSETATEN I TELEMARK 1965 1978 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800041 TELEMARK KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG 1971 1972 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800042 FAGLIG KVINNENEMND FOR SKIEN OG PORSGRUNN 1956 1973 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800044 TELEMARK DISTRIKT AV NKU 1931 1953 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800046 TELEMARK ARBEIDERPARTIS KVINNEUTVALG 1927 1992 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800031 BLADFORENINGEN BRATSBERG-DEMOKRATEN 1915 1927 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800029 DRANGEDAL,LUNDE, BØ OG TJØNNÅS BYGDESAMMENSLUTNING AVD. 101 NSLF 1938 1949 Bø (tel.), Lunde (1867-1963), Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800028 VEST-TELEMARK AOF 1970 2001 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800019 LOs DISTRIKTSKONTOR I TELEMARK 1952 2005 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800063 LO I VEST-TELEMARK 1977 1999 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800043 LO-FUNKSJONÆRENES SAMARBEIDSKOMITE v/NORSK HYDRO 1955 1982 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800061 AVD. 103-36 NTL, TRYGDEETATEN I TELEMARK 1949 1984 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800064 GRENLAND E-VERKERS FAGFORENING AVD. 192 NEKF 1937 1996 Skien, Porsgrunn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800020 EVJU HØGSKOLELAG 1932 1986 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800021 FRAMFYLKINGEN I TELEMARK 1978 2005 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800117 TELEMARK SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND 1975 1986 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800115 ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND TELEMARK 1976 2012 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800109 SAMORG RADIO GRENLAND 1984 1991 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800108 TELE- OG DATAFORBUNDET FORENING SELJORD 1988 1996 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800102 GJERPEN OG MIDT-TELEMARK SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 547 FF 1988 1996 Gjerpen (1838-1963), Sauherad, Bø (tel.), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800110 LIGNINGSETATENS LANDSFORENING AVD. 107-36 NTL 1979 2000 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800107 NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. SELJORD TELEOMRÅDE 1976 1988 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800112 REGION TELEMARK FELLESFORBUNDET 1981 2004 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800113 LO I GRENLAND 1996 2001 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800094 TELEMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 1934 1989 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800089 TELEMARK AVD. APF / REDAKSJONSKLUBBEN I TA 1947 1985 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800090 BYGNINGSARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE I TELEMARK 1946 1975 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800093 TRANSPORTARBEIDERNES DISTRIKTSSTYRE I TELEMARK 1986 1991 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800083 ARBEIDSMARKEDSETATENS LANDSFORENING AVD. 105-36 NTL 1949 1997 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800086 SKIENSFJORDENS FAGLIGE DISTRIKTSORGANISASJON 1919 1923 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800085 TELEMARK TJENESTEMANNSLAG AVD. 36 NTL 1956 1960 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800106 NORSK TELE TJENESTE FORBUND AVD. 56 NOTODDEN 1948 1976 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800099 VEST-TELEMARK HANDEL OG KONTOR AVD. 127 HK 1966 1988 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800098 MIDT-TELEMARK HANDEL OG KONTOR AVD. 073 HK 1973 1994 Sauherad, Bø (tel.), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800097 GRENLAND HANDEL OG KONTOR AVD. 021 HK 1991 1998 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800095 TELEMARK SOCIALDEMOKRATISKE ARBEIDERPARTI 1921 1927 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800074 SKIENSFJORDENS FAGSKOLE FOR KOMMUNALE FUNKSJONÆRER 1936 1940 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800076 TELEMARK FYLKESKOMMUNALE FORENING AVD.95 NKF 1968 2008 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800073 SAMARBEIDSKOMITEEN FAGORGANISASJONEN/KOOPERASJONEN I GRENLAND 1962 1964 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800075 ARBEIDERPARTIETS GRUPPE I SKKs REPRESENTANTSKAP 1949 1999 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800078 GRENLAND RENGJØRINGSKLUBB 1964 1994 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800079 GRENLAND BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 708 FF 1966 2008 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800082 HANDEL OG KONTORS FYLKESORGANISASJON I TELEMARK 1940 1992 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800081 TELEMARK SV 1973 2005 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800084 TELEMARK SOSIALISTISKE FOLKEPARTI 1961 1973 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800068 NEDRE TELEMARK VEGARBEIDERKLUBB 1947 1994 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800071 ØST-TELEMARK FAGLIGE SAMORGANISASJON 1924 1935 Notodden, Hjartdal, Tinn, Sauherad, Bø (tel.), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800072 GRENLAND KRETS AV AUF 1946 1952 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800067 VEST-TELEMARK VEGVOKTERFORENING AVD. 335 NAF 1938 1965 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0945 Teledølen 1915 1948 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0067 Bowman, James 1713 1739 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0147 Steen, Hans Herlofsen 1789 1930 Brevik (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1053 Den frie apostolisk-kristelige menighet i Skien 1857 1892 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1199 Gvarv private middelskole 1918 1926 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1235 Avholdsfolkets fylkesnemnd i Telemark 1921 1980 0 oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-152 Cappelen, Nicolai Benjamin 1810 1866 Skien 6 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-199 Åmdal kobberverk 1803 1927 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-162 Krogh, Knud Carl 1792 1840 Bamble 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1173 Den frie evangeliske menighet Betesda i Borgestad 1924 1970 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-182 Skipsassuranseforeningen ""Reform"" 1879 1923 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1172 Maran Ata Notodden 1962 1965 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1174 Elim pinsemenighet i Vatnar 1931 1985 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-167 Kragerøvassdragets fellesfløtningsforening 1791 1972 4 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-156 Fartangen teglverk 1833 1865 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1175 Filadelfia - Rjukan 1921 2003 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-168 Kragerø vernelag 1917 1930 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1128 Midttun, Jørund (fylkesskogmester) 1887 1963 3 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-956 Elim pinsemenighet i Kragerø 1931 1947 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1089 Skien -Telemarkens Dampskipsselskap 1900 1997 Skien 16 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1061 Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre, Telemark 1940 1989 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1198 Skogen, Ketil 1885 1955 Sauherad 3 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1266 Telemark reiselivsråd 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1360 Telemark Kristelig Folkeparti 1937 2013 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1353 Skien Misjonskirke 1884 1940 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1375 Bø handelsskole 1959 1975 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1374 Skiens offentlige Tegneskole Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/0963C Telemark Organistforening 1950 1986 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800111 GRENLAND GRAFISKE FAGFORENING 1916 2007 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1422 Union Co. (Norske Skog Union) 1803 2006 Skien 0 Under ordning oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800038 PAPIRARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE, TELEMARK 1920 1988 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800065 TELEMARK FYLKESORGANISASJON AV NORSK STØPERIARBEIDERFORBUND 1949 1951 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800069 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND AVD. 12 TELEMARK 1940 2002 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800104 VEST-TELEMARK SAG- OG BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 715 FF 1966 1989 Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800035 HYDROARBEIDERNES SAMARBEIDSKOMITE 1932 1996 Skien, Porsgrunn, Notodden, Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1230 Telemark folkehøgskole 1893 1970 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-173 Lunde Venstreforening 1868 1898 Lunde (1867-1963), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-158 Gjemsø kloster 1788 1911 Skien 0 oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800057 VESTFOLD OG TELEMARK DISTRIKTSLAG AV NORSK GRAFISK FORBUND 1929 1971 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-189 Telemark og Aust-Agder Venstre 1945 1952 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1362 Telemark Venstre 1949 1975 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-2560 Fællesagenturet i London 1889 1892 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800054 AGDER- OG TELEMARKSKONTORET FOR NSLF 1939 1949 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800114 HANDEL OG KONTORS DISTRIKTSKONTOR FOR AUST-AGDER, TELEMARK OG VESTFOLD 1946 1990 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-2537 Arendalsvassdragets skogeigarlag 1913 1932 Fyresdal, Nissedal, Åmli 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/1310 Agder og Telemark Kirkesangforbund 1972 2002 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800056 DRAMMEN DISTRIKTS LINJEPERSONALETS FORENING 1925 1946 Drammen 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800087 DRAMMEN DISTRIKT STASJONSPERSONALETS FORENING 1929 1947 Drammen 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800101 INNBYDERUTVALGET TIL ARBEIDSFOLKETS FELLESKONFERANSE 1924 1924 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800100 VEGGRUPPA - AVD. 12 NAF 1969 1993 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1364 Kollenborg, Egil 1860 1951 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0192 Scheel, Anton Henrich 1778 1947 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1052 Telen 1980 1994 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0578 Jelstad i Telemark 1710 1920 Kviteseid 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1026 Nasjonalhjelpen til frihetskampens ofre - Fylkeskontoret i Telemark 1945 1947 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Bergen SAB/A-52301 Privatarkiv 139 - Den norske sjømannsmisjon i utlandet/Telemark krets 1891 1961 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1727 Skiens arbeiderforening til gjensidig understøttelse 1874 1922 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-2418 Diverse jernbane- og anleggsforeninger Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1559 Bratsberg-Demokraten 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1490 Såheim sosialistiske ungdomslag 1909 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1605 Skiens arbeideravholdslag 1934 1940 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1620 Porsgrunn arbeiderråd 1918 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-2405 Norsk tjenestemannslag. Avdeling 104-36. Embetskontorene i Telemark 1968 1998 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-2620 Fellesforbundet Distriktskontor Telemark 1992 1998 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norges Hjemmefrontmuseum NHM/NHM-305 NHM 305. Niels Joseph Brunsvig 1940 1943 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vestfoldarkivet VEMU/A-1136 Pa 106 - Bratsberg bruk 3 Uordnet oppføringArkivportalen
VID historiske arkiv VID/MA-A-1001 Det Norske Misjonsselskap - krets - Skien 1848 1996 Skien 5 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0649 Kolderup 1913 1935 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0048 Bolvik Jernverk 1726 1867 Porsgrunn 20 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0626 Knudsen, Gunnar 1838 1967 Skien 8 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1052 Tinn Arbeiderpartis arkiv 1928 1966 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1080 Arkivet etter Norges Handel- og Kontorfunksjonærers Forbund, avdeling Rjukan 1908 1986 Tinn 2 Grovordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1055 Arkivet etter Samvirkelagets gruppe av Rjukan Handel og Kontor 1933 1966 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1093 Rjukan Arbeidslederforenings arkiv 1929 1983 Tinn 0 oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1091 Rjukan Folkets Hus' arkiv 1912 1997 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1122 Hydro Notodden bedriftsidrettslags arkiv 1975 2002 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1121 Hydromuseets venners arkiv 1979 2005 Notodden 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1123 Tinn sparebanks arkiv 1859 2001 Vinje, Tinn 16 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1113 Dampskipsselskapet Tinns arkiv 1864 1942 Hovin (1886-1963), Tinn, Gransherad (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1003 Rjukan Kommunistiske Ungdomslags arkiv Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1017 Norsk malerforbunds avdeling Rjukan 1913 1945 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1027 Atrå arbeiderungdomslags arkiv 1936 1940 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1029 Austbygde arbeider og småbrukarlags arkiv 1945 1945 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1002 Rjukan Arbeideravholdslags arkiv 1936 1940 Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1033 Rjukan Arbeiderkvinnelags arkiv 1911 1986 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1028 Mæl arbeiderungdomslags arkiv 1939 1940 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1031 Mæl arbeider- og småbrukerlags kvinnegruppe 1945 1945 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1032 Gauset arbeiderlags arkiv 1938 1941 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1030 Mæl arbeider- og småbrukarlags arkiv 1938 1940 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1101 Rjukan Sosialistiske Forenings arkiv 1923 1952 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1109 Gymnasiastsamfunnet Arenas arkiv 1922 1948 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1065 Rjukan arbeiderpartis arkiv 1912 1966 Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1084 Mæl og Miland arbeiderlags arkiv 1930 1991 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1083 Rjukan og omegn arbeidsmanndforenings arkiv 1955 1965 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1081 Arkivet etter Rjukans lag av Norges Kommunistiske Parti 1945 1975 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1078 Rjukanbanens forenings arkiv 1909 1991 Tinn 1 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1088 Arkivet etter Rjukan kirkes byggekomite 1913 1915 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1085 Rjukan og Omegn Faglige Samorganisasjons arkiv 1958 2003 Tinn 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1094 Margreta Eikangers arkiv Tinn 2 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1019 Rjukan jernvareforretnings arkiv 1909 1967 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1018 Ole J Koksnæs' arkiv 1910 1949 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1016 Rjukan arbeidsløses forenings arkiv 1934 1935 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1021 Thora Pettersens arkiv 1904 1967 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1012 Vestfjorddalens funksjonærforenings arkiv, avd. 100 av NFATF 1958 1986 Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1011 Idrettsforeningen Rjukans arkiv 1925 1925 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1009 Sverre Kjeldstadlis arkiv 1909 1949 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1013 Rjukan Funksjonærforenings arkiv 1922 1927 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1007 Verdensteaterets (Rjukan) arkiv 1912 1944 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1006 Rjukan framlags arkiv 1932 1949 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1062 Rjukan og Omegn Bilarbeiderforenings (NJMF avd. 142) arkiv 1947 1953 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1061 Rjukan Arbeiderforenings (NAF avd. 12) arkiv 1913 1928 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1060 Arkivet etter Arbeiderutvalget ved Rjukan Salpeterfabrikk 1921 1922 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1059 Rjukan arbeiderforenings (NKIF avd. 27) arkiv 1912 2004 Tinn 8 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1058 Arkiv etter Folkets Hus i Saaheim 1909 1933 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1064 Arkivet etter Østtelemarkens Kretsforening av DnA 1909 1913 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1069 Rjukan Damekors arkiv 1921 1986 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1066 Tinn og Rjukan Arbeiderpartis arkiv 1966 1999 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1068 Rjukan formand- og verksmesterforenings arkiv 1912 1927 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1063 Rjukan Arbeiderblads arkiv 1923 1937 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1034 Rjukan AOFs arkiv 1932 1999 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1026 Rjukan Idrettslags arkiv 1946 Tinn 20 Under ordning oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1025 Arbeidernes Kulturråds (Rjukan) arkiv 1946 1959 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1041 Rjukan Kameraklubbs arkiv 1921 1986 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1039 Adolf J. Møllerstads arkiv 1911 1916 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1038 Rjukan og Tinn museums arkiv Tinn 3 Under ordning oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1046 Arkivet etter Losje ""Saaheims Fremtid"" 1916 1917 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1048 Godtemplarungdomslaget Vaarsols arkiv 1913 1946 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1047 Losje Saaems arkiv 1910 1916 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1044 Losje Gaustafjells arkiv 1912 1948 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1051 Rjukan AUFs arkiv 1937 1986 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1053 Rjukan Bygningsarbeiderforenings arkiv 1929 1985 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1057 Arkivet etter Rjukan organiserte arbeideres feriehjem 1918 1959 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1049 Arkivet etter Gunnar Magnussens Frisørforretning 1925 1954 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1050 Rjukan Social-Demokratiske Ungdomslags arkiv 1914 1925 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1076 Fagforeningenes sangforenings arkiv 1919 1919 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1071 Rjukan Arbeideridrettslags arkiv 19340210 1946 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1070 Vemork Framlags arkiv 1953 1955 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1079 Arkivet etter Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund avdeling 13 1957 1993 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1128 Odden hotels arkiv 1925 1943 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1125 Rollag Sanitetsforening 1920 2011 Tinn 0 Under ordning oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1124 Krinslaget Tinnsjaas arkiv 1915 1970 Notodden, Hovin (1886-1963), Tinn, Gransherad (1860-1963) 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1126 Rauland sparebanks arkiv 1913 1978 Vinje, Rauland (1860-1963) 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1127 Hovin sparebanks arkiv 1920 1964 Hovin (1886-1963), Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1111 Rjukan tennisklubbs arkiv 1957 1997 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1095 Atrå ungdomslags arkiv 1928 1955 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805108 GRØNLI ARBEIDERLAG 1966 1997 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805121 HERØYA SAMVIRKELAG 1940 1940 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805120 LANGANGENS STUER- OG LAERFORENING 1912 1912 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805110 ØYENE ARBEIDERLAG 1970 1970 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805109 OKLUNGEN ARBEIDERLAG 1968 1973 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805115 HERØYA ARBEIDERUNGDOMSLAG 1940 1951 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805119 PORSGRUNN KRETS AV NKU 1945 1946 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805117 BREVIK KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG ""FRIDOM"" 1945 1949 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805118 HERØYA LAG AV NKP 1946 1946 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805130 ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND PORSGRUNN 1993 2012 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805129 PORSGRUNN OG OMEGNS ARBEIDERSAMFUND 1934 1936 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805122 PORSGRUNN SAMVIRKELAG 1939 1940 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805131 PORSGRUNN LOKALLAG AV FOLKEBEVEGELSEN MOT EEC 1961 1977 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805123 EIDANGER ARBEIDERLAG 1998 2009 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805124 HANDEL OG KONTORKLUBBEN v/HYDRO PORSGRUNN 1953 1975 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805125 DØVIK AKTIVGRUPPE AV AUF 1969 1970 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805126 VERKSTEDKLUBBEN VED CALNOR A/S 1988 1993 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805127 PORSGRUNN SV 1973 1999 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805128 FERIEHJEMSFORENINGEN ""DALHEIM"" 1964 1989 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805107 PORSGRUNN ELEKTRIKERFORENING AVD. 086 NEKF 1946 1988 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805105 PORSGRUNN SOSIALISTISKE FOLKEPARTI 1961 1975 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805111 HEISTAD ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE 1963 1976 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805106 STRIDSKLEV FRAMLAG 1981 1990 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805103 HERØYA FRAMLAG 1938 1939 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806004 TOLLNES TRELASTARBEIDERFORENING AVD. 245 NBIF 1931 1973 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806005 SKIENS BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 242 NBIF 1892 1976 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806001 SKIEN AUF (AUL) 1916 1984 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806002 PETTERSON, KARL 1877 1882 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806003 AVD. 1 - MYREN - NPF 1931 1978 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805134 PORSGRUNDS ARBEIDERRAAD 1918 1918 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806007 MALERNES FORENING, SKIEN 1913 1923 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806006 SKIENS TREARBEIDERFORENING AVD. 33 NTAF 1917 1923 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805133 OLSEN, HELGE 1946 1989 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805132 ARBEIDSUTVALGET FOR DANNELSE AV EN FREDSKOMITÉ PÅ HERØYA 1950 1951 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805137 SV-LAGET v/PORSGRUNN FABRIKKER 1973 1976 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805139 HERØYA KOOPERATIVE KVINNEFORENING 1935 1961 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805135 SØRBØ, GUNNAR 1953 1998 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805136 PORSGRUNN NEI TIL EU 1996 1998 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805104 GRØNLI FRAMLAG 1976 2009 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805101 FOLKETS HUS, PORSGRUNN 1871 1984 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805138 PORSGRUNN SOSIALISTISK UNGDOM 1977 1977 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805096 PORSGRUNN KRETSKVINNEUTVALG AV DNA 1963 1968 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806008 MALERSVENNENES FORENING AVD. 37 NBAF 1913 1937 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806010 SKIENS SNEKKER- OG TØMRERFOR. AVD. 33 NTAF 1912 1916 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806009 SKOTFOSS KVINNEGRUPPE AV DNA 1940 1986 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805099 HERØYA ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE 1954 1970 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805112 KLUBBEN V/ABB INSTALLASJON AV AVD.006 NEKF 1955 1987 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805102 KLØVFJELD, TARALD 1911 1968 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805098 STRIDSKLEV ARBEIDERLAG 1977 1992 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805097 INGEBRETSEN, ALF 1956 1962 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805100 PORSGRUNN TREARBEIDERFORENING 1933 1938 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1177 Notodden Senterparti 1932 2009 Notodden, Heddal (1838-1963), Gransherad (1860-1963) 0 oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1163 Notodden viseklubbs arkiv 1980 1984 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1161 Hydro Notodden Pensjonistlags arkiv 1990 2013 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1169 Sportsklubben 31's arkiv 1938 1995 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806151 SLIBERIARBEIDERNES FORENING 1906 1911 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806153 SKRÆDDERSVENDENES FORENING, SKIEN 1893 1909 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806154 PARTIKAFEEN, SKIEN. 1917 1924 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1165 Gransherad Venstrelags arkiv 1897 1957 Notodden, Gransherad (1860-1963) 0 oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806157 JERNBANENS PARTILAG AV DNA, SKIEN 1963 1996 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806152 SKIENS VISERGUTTFORENING 1934 1935 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806158 KILEBYGDENS ARBEIDERFORENING 1899 1921 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1164 Notodden Venstrelags arkiv 1910 1975 Notodden, Heddal (1838-1963), Gransherad (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1131 Folkeuniversitetet i Tinns arkiv Tinn 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1130 Rjukan husmorlags arkiv 1923 2004 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1137 Gaustaløpets arkiv 1930 Notodden, Hjartdal, Tinn, Gransherad (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1143 Arkiv etter husleieforeninger på Rjukan 1934 1953 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1142 Gauset Spareforenings arkiv 1898 1945 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1138 Tinn Høyres arkiv 1921 1992 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1139 Mæls sølvrevoppdretts arkiv 1931 1940 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1145 Hovin Bondelags arkiv 18920926 19251024 Hovin (1886-1963), Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1146 Hovin Skogeierlags arkiv 1953 1974 Hovin (1886-1963), Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1158 Miland Sanitetsforenings arkiv 1945 2013 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1136 Kristenfolkets edruelighetsnemnds arkiv (Rjukan) 1945 1978 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1155 Hydro Rjukan Merkantile Forenings arkiv 1913 1996 Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807014 LISLEHERAD SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 527 NSLF 1935 1987 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806185 BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERLAG 1984 1986 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807016 PLATONARBEIDERNES FORENING AVD. 131 NKIF 1937 1987 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806186 BØLE OG OMEGNS INNSAMLINGSFORENING 1955 1985 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807012 NOTODDEN AUF 1923 1979 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807002 MOSTUE, ALF 1914 1940 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806176 SKIENS UAVHENGIGE KOMMUNISTPARTI 1930 1930 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806177 FOSSUM ARBEIDERES UNDERSTØTTELSESKASSE 1920 1938 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806175 BRATSBERGKLEIVA ARBEIDERLAG 1966 1985 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806172 BORGESTAD KRETS AV GRENLAND SAMVIRKELAG 1957 1992 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806174 KLOSTERSKOGEN LAG AV NKP 1945 1955 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806170 NIELSEN, WILLEMOE 1961 1968 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806173 BEDRIFTSKLUBBEN VED SKIEN TYNNPLATEINDUSTRI A/S 1976 1997 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806169 LANDFALD, JOHANNES 1947 1964 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806168 ØVRE SOLUM LAG AV NKP 1948 1961 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806171 BØLE SAGBRUKS ARBEIDERFORENING AVD. 241 NBIF 1931 1956 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815036 KRAGERØ SV 1973 1987 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817003 BOSTRAK SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 327 NSLF 1929 1988 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806117 KVINNEGRUPPA ""VÅRSOL"" av DNA 1927 1988 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815037 NORSK FOLKEHJELP KRAGERØ 1974 2001 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817001 DRANGEDAL FAGLIGE UTVALG 1949 1958 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815033 KLUBBEN V/ KRAGERØ VERFT & DOKK 1954 1980 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815034 TÅTØY FRAMLAG 1986 1987 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815031 HELLEFJORDEN FAGFORENING AVD. 253 NAF 1911 1920 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815032 KRAGERØ TREINDUSTRIARBEIDERFORENING 1946 1958 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817004 KROKEN SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 456 NSLF 1943 1943 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817006 TOKESTRANDA SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 303 NSLF 1929 1988 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817008 BOSTRAK ARBEIDERUNGDOMSLAG 1936 1939 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817007 DRANGEDAL ARBEIDERPARTI 1929 1995 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807037 NOTODDEN HANDEL OG KONTOR AVD. 040 HK 1952 1995 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806142 ELEKTRIKERNES FORENING AVD. 12 NEF 1919 1920 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814028 KRABBERØDSTRAND ARBEIDERLAG 1959 1963 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806182 BLEGEBAKKEN DAMPSAGS SYGEUNDERSTØTTELSESKASSE 1891 1899 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815030 DEMOKRATISKE SOSIALISTER - AIK, KRAGERØ 1973 1974 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806180 SKIEN SV 1973 1991 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806181 RUGSTAD, JAN 1902 2000 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806179 SKIEN SOSIALISTISK UNGDOM 1974 1985 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806178 MYREN AVD. 69 NPF 1912 1914 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807017 NOTODDEN KOMMUNALE FORENING AVD. 119 NKF 1926 1986 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806183 ØSTBANENS FORBRUKSFORENING, SKIEN 1949 1956 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807007 NOTODDEN OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON 1920 1987 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806184 LOSJE "GRY", MÆLUM 1916 1923 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806188 17. MAI KOMITÉEN I SKIEN 1922 1990 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814005 KRABBERØDSTRAND ARBEIDERUNGDOMSLAG 1963 1970 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807015 HEDDAL OG OMEGN LOKALSAMMENSLUTNING NR. 95 NSLF 1949 1961 Notodden, Heddal (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807008 NOTODDEN AOF 1966 2001 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806187 BØLE VEL 1953 1971 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807010 NOTODDEN ARBEIDERPARTIS KVINNEFORENING 1914 2003 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806150 SYERSKENES FORENING, SKIEN AVD. 29 BAF 1918 1964 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806143 SKIENS SOCIALDEMOKRATISKE AFTENSKOLE 1920 1920 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806149 KLUBBEN v/ANDELSSLAKTERIET 1956 1974 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806147 HERMANSEN, SVERRE FERMANN 1931 1981 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806148 BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERES GJENSIDIGE HJELPEKASSE 1934 1976 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806140 KLYVE FRAMLAG 1985 1990 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806139 SKÅUM, ALF 1963 1990 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806138 SKOTFOS ARBEIDERAKADEMI Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806146 BØLEHØGDA KVINNEKLUBB av DNA 1969 1974 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806145 GULSET AUF 1984 1984 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806144 SKIENS KOOPERATIVE SELSKAP 1914 1914 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806136 SKIEN KONTOR OG HANDELS PARTILAG AV DNA 1969 1974 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806137 MENSTAD LAGER- OG LOSSELAG AVD. 51 NKIF 1913 1988 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806163 KLUBBEN v/ABB DISTRIBUSJON 1917 1993 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806141 SKIENS ARBEIDERFORENING TIL GJENSIDIG UNDERSTØTTELSE 1895 1911 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806135 BORGESTAD FABRIKKERS ARBEIDERFORENING AVD. 115 NKIF 1936 1995 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806160 FINKENHAGEN, KJELL 1961 1995 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806164 SOLUM LAG AV NKP 1945 1964 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806161 ØVRE SOLUM SAMVIRKELAG 1955 1966 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806159 KILEBYGDA ARBEIDERLAG 1945 1955 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806165 SKIENS ARBEIDERFORBUND 1900 1902 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806162 PRODUKSJONS-SAMVIRKE, SKIEN 1961 1961 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831010 FYRESDAL SOCIALDEMOKRATISKE ARBEIDERPARTI 1921 1927 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833001 KVAALO, JOHANNES K. 1894 1901 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833002 HØYDALSMO ARBEIDERLAG 1965 1981 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819003 LUNDE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 595 NSLF 1936 1957 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831007 FYRESDAL AOF 1977 2010 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831008 FYRESDAL ARBEIDERFORENING 1888 1900 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831009 FYRESDAL ARBEIDERLAG 1900 1961 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831002 VEUM ARBEIDERLAG 1903 1981 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831004 FYRESDAL ARBEIDERPARTI 1939 1995 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831005 FYRESDAL AUF 1979 1980 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831006 FYRISDALS FREDSFORENING 1892 1892 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-827001 HJARTDAL ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 524 NAF 1939 1965 Hjartdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828001 SELJORD ARBEIDERPARTI 1904 1990 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828002 SELJORD SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 463 NSLF 1934 1936 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828003 FLATDAL ARBEIDERPARTI 1946 1951 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828004 SELJORD VEGARBEIDERFORENING AVD. 278 NAF 1951 1965 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828006 AOF-FORENINGEN FOR SELJORD 1973 1999 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-830002 NISSEDAL ARBEIDERPARTI 1945 2002 Nissedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828008 SELJORD SV 1978 1987 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-829003 KVITESEID AOF 1973 1981 Kviteseid 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-829004 BRUNKEBERG SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 424 NSLF 1934 1939 Kviteseid 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-828007 SELJORD HANDEL OG KONTOR AVD. 187 HK. 1952 1987 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826027 VAAER ARBEIDSMANDSFORENING AVD. 302 NAF 1907 1912 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826026 RJUKAN STENHUGGERFORENING 1910 1921 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826028 RJUKANBANENS FORENING 1949 1949 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826030 RJUKAN RENGJØRINGSKLUBB 1945 1987 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826029 RJUKAN LAG AV NKU 1946 1950 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826032 RJUKAN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 710 FF 1931 1990 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826031 RJUKAN BEKLEDNINGSARBEIDERFORENING AVD. 383 FELLESFORBUNDET 1967 1997 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826036 CAFÉ INTERNATIONAL 1913 1913 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826035 SAAHEIM KOOPERATIVE HANDELSFORENING 1913 1913 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826033 RJUKAN OG TINN FAGFORENING AVD. 710 FF 1989 1994 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826006 RJUKAN TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 94 NTF 1947 1948 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826010 RJUKAN ARBEIDERFORENING AVD. 27 NKIF 1916 1994 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826018 FAGFORENINGENES SANGFORENING, RJUKAN 1914 1980 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826022 RJUKAN FRAMLAG 1980 2000 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826025 RJUKAN HANDEL OG KONTOR AVD. 20 HK 1911 1961 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826009 RJUKAN OG OMEGN ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 12 NAF 1937 1953 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-829001 STOI SAMVIRKELAG 1937 1963 Kviteseid 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-830004 HAUGSJÅSUND ARBEIDARLAG 1945 1948 Nissedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-830005 NISSEDAL ARBEIDERKVINNEGRUPPE 1955 1957 Nissedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-830006 FJONE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 156 NSLF 1950 1951 Nissedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-830007 NISSEDAL SV 1981 1983 Nissedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814003 STATHELLE ARBEIDSLØSES FORENING 1931 1939 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814008 BOREALIS PETROKJEMISKE FAGFORENING AVD. 14 NOPEF 1977 1999 Bamble 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814009 PETROKJEMISK FORENING, RAFNES, AVD. 4 NOPEF 1975 1978 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814006 HERRE ARBEIDERUNGDOMSLAG 1963 1964 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814007 BAMBLE ARBEIDERPARTI 1937 2012 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814026 LANGESUND ARBEIDERIDRETTSLAG 1933 1937 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807051 NOTODDEN AVDELING AV ARBEIDERNES EDRUSKAPSFORBUND 1987 2009 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814027 EIK ARBEIDERLAG 1959 1963 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807053 NORSK FOLKEHJELP GRANSHERAD 1984 1999 Notodden, Gransherad (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807050 MAGNUSSEN, JOHAN 1922 1975 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807052 NORSK FOLKEHJELP NOTODDEN 1978 1997 Notodden, Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-811002 SILJAN ARBEIDERPARTI 1963 1967 Siljan 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-811001 SILJAN SKOGSARBEIDERFORENING AVD. 82 NSLF 1925 1981 Siljan 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814001 LANGESUND JERN OG METALL AVD. 101 NJMF 1915 2000 Bamble 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-811003 SILJAN SV 1991 1991 Siljan 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814004 LANGESUND ARBEIDERUNGDOMSLAG 1945 1962 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819005 ULEFOSS BRUG OG TREINDUSTRIS ARBEIDERES HJELPEKASSE 1945 1974 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819004 LANDSMARKA SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 749 NSLF 1937 1988 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819001 ULEFOSS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 98 NPF 1928 1974 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817025 DRANGEDAL SV 1978 1987 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817017 KROKEN ARBEIDERLAG 1912 1972 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1197 Vestfjorddalens Funksjonærforening, avd. 1 av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) 1912 1986 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817015 KROKEN ARBEIDERIDRETTSLAG 1933 1983 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817024 DRANGEDAL AOF 1972 2003 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817022 KJOSEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 561 NSLF 1936 1981 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817023 DRANGEDAL BYGDESAMMENSLUTNING AVD. 539 NSLF 1931 1938 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817021 KJOSEN ARBEIDERLAG Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817009 KROKEN ARBEIDERUNGDOMSLAG 1933 1937 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817010 DRANGEDAL AUF (AUL) 1938 1988 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817011 DRANGEDAL KOMMUNALE FORENING AVD. 218 NKF 1937 1937 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817012 DRANGEDAL ARBEIDERFORENING 1945 1979 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819032 ULEFOS BRUGS AVD. 26 NPF 1913 1922 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819031 KLUBBEN VED SWEDOOR A/S 1977 1992 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817018 TOKESTRANDA ARBEIDER- OG SMÅBRUKERLAG 1954 1984 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817019 ØVRE TØRDAL ARBEIDERFORENING 1929 1946 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817013 KROKEN ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE 1945 1975 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817014 DRANGEDAL VEGARBEIDERFORENING AVD 375 NAF 1957 1965 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833020 LÅRDAL SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 251 NBIF 1950 1955 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833004 SKAFSÅ ARBEIDERLAG OG KVINNEGRUPPE 1946 2004 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833016 LÅRDAL VEGARBEIDERFORENING AVD. 478 NAF 1937 1965 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833011 EIK KVINNEGRUPPE AV DNA 1964 1989 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833003 TOKKE ARBEIDERPARTI 1960 1995 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-831011 FYRESDAL SV 1990 1991 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833010 LÅRDAL ARBEIDERLAG OG KVINNEGRUPPE 1904 2004 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833023 LÅRDAL ULLSPINNERI ARBEIDERFORENING AVD. 62 NTAF 1937 1963 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833022 FOLKETS HUS, LÅRDAL 1919 1964 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833015 TOKKE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 48 NAF 1955 1971 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833013 LÅRDAL ARBEIDERUNGDOMSLAG 1930 1970 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833018 MO ARBEIDERPARTI 1954 1963 Tokke, Mo (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826003 RJUKAN HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORENING AVD. 13 HRAF 1940 1940 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822016 SAUHERAD SV 1978 1992 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822017 SAUHERAD AOF 1975 1988 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833019 LÅRDAL HERADSPARTI AV DNA 1939 1963 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833021 LÅRDALS KOOPERATIVE INNKJØPSLAG 1911 1918 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822012 YTRE SAUDE SOCIALDEMOKRATISKE FORENING 1911 1912 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822013 AKKERHAUGENS ARBEIDER- OG SMAABRUKERLAG 1917 1923 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822015 AKKERHAUGEN SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 230 NSLF 1980 1987 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822014 HJUKSEBØ KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG 1948 1948 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821006 BØ IDRETTSLAG (tilsl. AIF) 1934 1940 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821005 BØ VEGARBEIDERFORENING AVD. 50 NAF 1940 1965 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821008 BØ SV 1983 1992 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821007 BØ AOF 1972 1975 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822001 HJUKSEBØ ARBEIDERFORENING AV DNA 1913 1945 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822008 SAUHERAD ARBEIDERUNGDOMSLAG 1931 1936 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822007 FARVOLDEN ARBEIDER- OG SMÅBRUKERLAG 1923 1930 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822009 SAUHERAD ARBEIDERLAG 1945 1964 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822010 SAUHERAD ARBEIDERPARTI 1924 1987 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822011 SAUHERAD ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE 1930 1988 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821004 BØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 331 NSLF 1936 1988 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822005 SAUDE SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG 1914 1915 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822003 SAUHERAD VEGARBEIDERFORENING AVD. 356 NAF 1936 1968 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822002 NES ARBEIDERLAG 1902 1937 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-830001 TREUNGEN ARBEIDERLAG 1945 1969 Nissedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-826005 TINN KOMMUNALE FORENING AVD. 36 NKF 1937 1963 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-822006 FARVOLDEN SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815008 KRAGERØ ARBEIDERPARTI 1908 1997 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815007 KRAGERØ BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 250 NBIF 1947 1987 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815010 KRAGERØ AVD. AV NORSK MURERFORBUND 1908 1912 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815011 KRAGERØ KJEMISKE FAGFORENING AVD. 87 NKIF 1950 1969 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815009 TRIKOTASJEARBEIDERNES FORENING AVD. 126 BAF 1936 1973 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815013 SANNIDAL OG OMEGN VEGARBEIDERFORENING AVD. 222 NAF 1957 1965 Sannidal (1838-1959), Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815012 Kragerø faglige samorganisasjons arkiv 1937 2012 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815020 KRAGERØ ARBEIDERKOR 1934 1951 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815018 KRAGERØ OG OMEGN VEIARBEIDERFORENING AVD. 344 NAF 1939 1941 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815017 BÆRØY ARBEIDERFORENING AVD. 109 NKIF 1938 1943 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815016 VALBERG ARBEIDERFORENING AVD. 16 NAF 1928 1955 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815015 KRAGERØ JERN OG METALL AVD. 55 NJMF 1945 1995 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815021 KRAGERØ ARBEIDERIDRETTSLAG 1937 1937 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815022 KRAGERØ GRAFISKE FORENING 1939 1992 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815023 HELLE OG SKARBO FRAMLAG 1986 1988 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806167 ARBEIDERNES DYRTIDSKOMITE 1918 1918 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815024 KRAGERØ HANDEL OG KONTOR AVD. 167 HK 1936 1992 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815027 SANNIDAL ARBEIDERLAG 1983 1990 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815026 KRAGERØ ARBEIDERSAMFUNN 1948 1970 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814011 HERRE ARBEIDERLAG 1975 2015 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814010 HERRE FAGFORENING AVD. 63 NPF 1911 1978 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815025 KRAGERØ ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE 1945 1984 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807005 HYDROARBEIDERNES FORENING AVD. 19 NKIF 1906 2010 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807004 NOTODDEN OG OMEGNS ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 57 NAF 1911 1948 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807006 NOTODDEN OG OMEGN HOTELL OG KAFÉARBEIDERFORENING AVD. 44 NHRAF 1937 1978 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807003 NOTODDEN ARBEIDERPARTI 1910 1995 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814030 VEST-BAMBLE AUF 1979 1988 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815028 KRAGERØ AOF 1964 2001 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815029 HELLE ARBEIDERES HJÆLPE- OG UNDERSTØTTELSESKASSE 1892 1892 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-817002 DRANGEDAL SKOG OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 546 NSLF 1936 1981 Drangedal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814032 LANGESUND JERN OG METALLS MUSIKKORPS 1920 1956 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814029 GRUPPE ØDEGAARDENS BILRUTER av AVD. 43 NTF 1945 1988 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814031 NORSK PAPIREMBALLAGES GRAFISKE KLUBB 1958 1992 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814035 VEST-BAMBLE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 659 NSLF 1937 1988 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814033 ØDEGAARDENS VERKS GRUBEARBEIDERFORENING 1917 1918 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814037 LANGESUND HANDEL OG KONTOR AVD. 171 HK 1946 1972 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814036 SPANIAKOMITEEN FOR STATHELLE OG OMEGN 1951 1951 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814038 BAMBLE SV 1974 1994 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814039 Stathelle Samvirkelag 1946 1946 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815003 KRAGERØ ARBEIDLØSES FORENING 1931 1935 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815001 KRAGERØ KOMMUNALE FORENING AVD. 147 NKF 1909 1991 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815004 SETEREN KVARTSBRUDDARBEIDERFORENING AVD. 116 NAF 1938 1938 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-815006 KRAGERØ AUF (AUL) 1916 1984 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806119 SANGKORET "SOLSTREIF", SKIEN 1925 1925 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806118 SKIEN KRETSKVINNEUTVALG AV DNA 1963 1968 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806121 SKOTFOSS SPANIAKOMITE 1949 1949 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806120 SKOTFOSS OG OMEGN FAGLIGE UTVALG 1948 1952 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806123 FAGLIG KVINNENEMND FOR SKIEN 1970 1973 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806122 SOLUM KRETSKVINNEUTVALG AV DNA 1951 1963 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806124 PAPIRARBEIDERNES INDUSTRIGRUPPE, SKIEN 1945 1962 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806126 KLOSTERSKOGEN ARBEIDERLAG 1936 1998 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806127 SKIENS LOKALE FORBRUKERUTVALG 1957 1957 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806128 MÆLUM ARBEIDERLAG 1932 1985 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806129 ØVRE GJERPEN ARBERLAGS KVINNEGRUPPE 1945 1960 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806130 ØVRE GJERPEN ARBEIDERLAG 1945 2009 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806116 FOLKETS HUS, SKOTFOSS 1933 1968 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806134 LØVEID HANDELSLAG 1899 1903 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806133 BRATSBERG ASYLS PLEIEFORENING 1918 1922 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806132 BORGESTAD FRAMLAG 1946 1989 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806131 BRÆKKEN, ANTON 1903 1959 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807034 PLATONFUNKSJONÆRENES FORENING AVD.39 NFATF 1956 1957 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807040 SVELGFOS FAGFORENING AVD. 38 NKIF 1914 1950 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807036 TINFOS KJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD. 58 NKIF 1937 1990 Notodden 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807033 HYDROFUNKSJONÆRENES FORENING AVD. 47 NFATF 1956 1956 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807035 PLASTARBEIDERNES FORENING AVD. 120 NKIF 1957 1957 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807038 NOTODDEN MURERFORENING AVD. 243 NBIF 1909 1985 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807041 HAUGEN, ERIK 1956 1978 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807044 NOTODDEN ARBEIDERSAMFUNN 1949 1987 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807039 NOTODDEN OG OMEGN FAGFORENING AVD. 363 FF 1989 1989 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807045 SVÆLGFOS ARBEIDSMANDSFORENING AVD. 283 NAF 1907 1910 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834012 VINJE ARBEIDERLAG 1930 1989 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834009 RAULAND ARBEIDERLAG 1914 1998 Vinje, Rauland (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834006 VINJE AOF 1972 2000 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834011 VINJE SV 1973 1993 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834010 ØVRE VINJE ARBEIDERLAG 1968 1998 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834007 YTRE VINJE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD.148 NSLF 1935 1953 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834013 VINJE SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 259 NSLF 1935 1953 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834005 YTRE VINJE ARBEIDARLAGS KVINNEGRUPPE 1959 1959 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834008 RAULAND MANNSGRUPPE AV NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND 1950 1973 Vinje, Rauland (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834001 YTRE VINJE ARBEIDARLAG 1908 1996 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834002 VINJE ARBEIDERPARTI 1921 1994 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819027 ULEFOSS HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING AVD. 91 NHKF 1961 1961 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833027 TOKKE SV 1979 1991 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833026 AUSTHEIENS ARBEIDARLAG 1911 1930 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833025 ARBEIDERNE VED A/S DALEN GRUBER 1917 1917 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-833024 TOKKE AOF 1972 2003 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-834004 VINJE SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 260 NBIF 1947 1989 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819028 LUNDE JERNBANEARBEIDERFORENING 1919 1919 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819014 NOME KOMMUNALE FORENING AVD. 228 NKF 1938 1980 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819015 LUNDE ARBEIDERLAGS KVINNEGRUPPE 1946 1986 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819025 ULEFOSS AUF 1979 1982 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819030 AVD. 496 FF, ULEFOSS VERK 1935 1989 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819020 BANDAKKANALENS FLØTERFORENING AVD. 836 NSLF 1925 1987 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819019 HOLLA SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 443 NSLF 1938 1987 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819007 NOME BYGNINGSINDUSTRIARBEIDERFORENING AVD. 814 FF 1943 1992 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819006 ULEFOSS SAG- OG TOMTEARBEIDERFORENING AVD. 247 NBIF 1935 1986 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819018 LUNDE ARBEIDERIDRETTSLAG 1933 1940 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819016 ULEFOSS JERN OG METALL AVD. 227 FF 1930 1994 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819035 NOME AOF 1974 1991 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821003 FOLKETS HUS SAMMENSLUTNING, BØ 1932 1985 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821001 BØ ARBEIDERPARTI 1891 1991 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819034 NOME SV 1977 1991 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819033 ULEFOS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 80 NPF 1916 1922 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819026 LUNDE ARBEIDERLAG 1920 1988 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819023 ULEFOSS OG OMEGNS ARBEIDERFORENINGS KVINNEGRUPPE 1933 1967 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819024 LANDSMARKEN ARBEIDERFORENING 1919 1929 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819021 SØVITT GRUVEARBEIDERKLUBB AV AVD.12 NAF 1951 1970 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819022 ULEFOSS ARBEIDERIDRETTSLAG 1934 1937 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-821002 BØ ARBEIDERUNGDOMSLAG 1917 1948 Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819011 ULEFOSS OG OMEGNS ARBEIDERFORENING 1890 1986 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819012 NOME OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON 1955 1979 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819009 LUNDE ARBEIDERUNGDOMSLAG 1945 1949 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819010 HOLLA ARBEIDERPARTI 1931 1963 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819008 HOLLA ARBEIDERUNGDOMSLAG 1920 1972 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-819013 NOME ARBEIDERPARTI 1962 1971 Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807042 LISLEHERAD ARBEIDERLAG 1946 1969 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807021 NOTODDEN DAMEKOR 1917 1967 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807022 HEDDAL KOMMUNALE TENESTEMANNSLAG 1946 1963 Notodden, Heddal (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807018 NOTODDEN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 706 FF 1933 1989 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807020 MANNSKORET BRAGE, NOTODDEN 1913 1991 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807023 ØDEGÅRD, EMIL 1948 1948 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807024 NOTODDEN SF 1961 1975 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807047 SKRÆDDERSVENDENES FAGFORENING, NOTODDEN 1911 1911 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807043 HYDROFUNKSJONÆRENES PENSJONISTFORENING 1940 1955 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807048 NOTODDEN KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG 1923 1923 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807049 HEDDAL ARBEIDERPARTI 1922 1963 Notodden, Heddal (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807046 HEDDAL LENSEARBEIDERFORENING AVD. 838 NSLF 1918 1918 Notodden, Heddal (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814014 HERRE STUERLAG 1936 1941 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814013 HERRE SOCIALDEMOKRATISKE FORENING 1915 1915 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814012 HERRE PARTILAG AV NKP 1945 1946 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807029 NOTODDEN JERNBANELAG Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807030 NOTODDEN FRAMLAG 1982 1999 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807031 NOTODDEN OG OMEGNS TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 67 NTF 1954 1957 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807025 NOTODDEN SV 1975 2012 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807032 TINFOS SAG- OG HØVLERIARB.FOR. AVD.249NBIF 1956 1957 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807026 TINFOS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD.118 NPF 1938 1971 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807028 BEKLEDNINGSARBEIDERNES FORENING AVD. 12 BAF 1953 1958 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807027 A/S SAMFUNNSHUSET, NOTODDEN. 1954 1991 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814023 FAGFORENINGERNES MANDSKOR, LANGESUND 1933 1939 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814022 EKSTRAND BÅTBYGGERFORENING 1945 1949 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814025 SPANIAKOMITEEN I LANGESUND 1937 1937 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814024 LANGESUND ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE 1948 1962 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814021 BAMBLE ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 416 NAF 1937 1945 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814020 BAMBLE STENBRUDDSARBEIDERFORENING AVD. 28 NAF 1945 1956 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814017 STATHELLE ARBEIDERLAG 1947 1995 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814018 LANGESUND LAG AV NORSK FOLKEHJELP 1945 1978 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814019 BAMBLE KOMMUNALE FORENING AVD. 102 NKF 1940 1987 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814015 LANGESUND ARBEIDERLAG 1919 1991 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-814016 LANGESUND FAGLIGE SAMORGANISASJON 1959 1962 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806017 SKIENS ARBEIDSLØSES FORENING 1932 1940 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806014 SKOTFOS BRUKS HJELPEKASSE 1894 1998 Skien 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805046 PORSGRUNN JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 39 FF 1904 2000 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806015 SKIENS ARBEIDERAVHOLDSLAG 1934 1947 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805047 PORSELENSARBEIDERNES FAGFORENING AVD. 20 NKIF 1912 2010 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806019 SKIENS SAMVIRKELAG 1936 1953 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806022 HANDEL OG KONTOR-GRUPPA v/STK 1952 1978 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806020 SKIENS AVD. AV NORGES RØDE HJELP 1931 1937 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805034 TVETEN ARBEIDERUNGDOMSLAG 1960 1965 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806016 INTERNASJONAL ARBEIDERHJELP, AVD. SKIEN 1931 1937 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806018 HJELPEKOMITEEN FOR SPANIA I SKIEN 1937 1939 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805045 ISOLA KJEMISKE FAGFORENING AVD. 177 NKIF 1971 1971 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806037 SKOTØYARBEIDERNES FORENING, SKIEN AVD. 15 BAF 1904 1988 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806036 SKIEN HANDEL OG KONTOR AVD. 21 HK 1882 1992 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806039 SKIENS PIONERKORPS 1932 1932 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806038 SKIENS SLIPERIARBEIDERFORENING AVD. 79 NPF 1935 1937 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806013 SKIEN ARBEIDERPARTIS KVINNEFORENING 1931 1983 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806012 GJERPEN ARBEIDERPARTI 1922 1963 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805044 BAKERSVENNENES FORENING, PORSGRUNN AVD. 14 NBKF 1899 1961 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805042 BREVIK OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON 1939 1976 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806011 SKIEN ARBEIDERPARTI 1923 2011 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805041 PORSGRUNN OG OMEGN FAGLIGE SAMORGANISASJON 1918 1997 Porsgrunn, Bamble 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806028 KLUBBEN v/SKIEN VERKSTEDER A/S 1914 1926 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806027 SKIENS JERN OG METALL AVD. 098 FF 1913 1997 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806026 SKIEN ARBEIDERSAMFUNN 1949 2005 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806025 NENSET BRUK ARBEIDERFORENING AVD. 253 NBIF 1937 1969 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806029 BEDRIFTSKLUBBEN v/STANDARD TELEFON & KABEL 1950 1978 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806035 SKIEN KOMMUNALE FORENING AVD. 24 NKF 1920 1999 Skien 3 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806032 SKIEN FAGLIGE SAMORGANISASJON 1913 1997 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806033 OPPLYSNINGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN 1930 1953 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806030 SKIEN LAGER- OG TRANSPORTARBEIDERFORENING AVD. 43 NTF 1926 1994 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806031 FABRIKKARBEIDERNES FAGFORENING 1893 1908 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806034 AVD. 17, UNION, NPF 1906 1989 Skien 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806050 AVD. 22 NNN, GRENLAND 1918 1993 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806051 MARGARINARBEIDERNES FORENING AVD. 51 NNN 1925 1940 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806048 FLT AVD. 33, SKIEN 1951 1987 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806049 SKOTFOSS SAMVIRKELAG 1907 1980 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806055 SOLUM ARBEIDERPARTI 1906 1963 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806054 SKOTFOSS (OG OMEGNS) ARBEIDERSAMFUNN 1902 1950 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806053 SKOTFOSS JERN OG METALLARB.FOR. AVD.36NJMF 1901 1974 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806052 BORGESTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG 1938 1963 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806024 SKIENS MURERE- OG MURARBEIDERFORENING AVD. 53 NMF 1902 1976 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806021 ARBEIDERNES ØKONOMISKE FELLESORGANISASJON, SKIEN 1936 1986 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805037 PORSGRUNN KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG ""NY TID"" 1934 1951 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805036 PORSGRUNN ARBEIDERIDRETTSLAG 1930 1940 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805038 INTERNASJONAL ARBEIDERHJELP AVD. PORSGRUNN 1931 1939 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805002 PORSGRUNN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 244 NBIF 1929 1975 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800122 NORSK FOLKEHJELP HOVIN OG GRANSHERAD LAG 1980 1981 Notodden, Hovin (1886-1963), Tinn, Gransherad (1860-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805007 FAGFORENINGENES SANGFORENING, PORSGRUNN 1909 1974 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805008 PORSGRUNN MURERFORENING AVD. 45 NMF 1929 1976 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805003 PORSGRUNN NKP 1931 1990 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806060 SKIENS ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 210 NAF 1935 1964 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805006 PORSGRUNN ARBEIDERPARTI 1903 2009 Porsgrunn 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806059 SKIENS SAG- OG HØVLERIARBEIDERFORENING AVD. 52 NHF 1951 1963 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806064 SKIEN FRAMLAG 1937 1937 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806058 AVD. 25, SKOTFOSS, NPF 1904 1987 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806056 SKOTFOSS ARBEIDERUNGDOMSLAG 1925 1959 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806062 KLOSTERSKOGEN OG GIMSØY ARBEIDERUNGDOMSLAG 1961 1965 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805086 PORSGRUNDS SAMVIRKENDE FAGFORENINGER 1908 1921 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805004 NORSK FOLKEHJELP PORSGRUNN 1940 2001 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805001 FLT AVD. 19, HERØYA 1950 2001 Porsgrunn 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806063 ARBEIDERUNGDOMSLAGET "FRAMSTEG", SKIEN 1936 1946 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806067 KLOSTERSKOGEN KVINNEGRUPPE AV DNA 1947 1977 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806068 NORSK FOLKEHJELP, SKIEN LAG 1946 2000 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806065 ARBEIDERNES CYKKELKLUBB Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806066 SKIENS DAMEKOR 1926 1989 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806075 AVD. 14, SKIENS PAPIRFABRIKK, NPF 1906 1958 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806074 AVD. 10, KLOSTERFOSSEN, NPF 1909 1989 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806072 GJERPEN KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG 1937 1960 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806042 DEN REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON I SKIEN 1930 1933 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806041 ANTIKRIGSKOMITEEN FOR SKIEN OG OMEGN 1932 1932 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806047 SKIEN FRISØRSVENNERS FORENING AVD. 137 NKF 1936 1944 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806046 SOVJETUNIONENS VENNERS AVDELING I SKIEN 1929 1935 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806040 SKIEN ARBEIDERMANNSKOR 1919 2004 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805057 HERØYA ELEKTROKJEMISKE ARBEIDERFORENING AVD. 158 NKIF 1945 1952 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806044 SKIENS KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG 1945 1969 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805084 VESTSIDA ARBEIDERSAMFUNN 1953 2004 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806082 GJERPEN ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 120 NAF 1946 1964 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805083 PORSGRUNN VERFT A/S' PENSJONSKASSE 1957 1974 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806081 SOLUM KOMMUNALE TJENESTEMANNSLAG 1936 1960 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805081 PORSGRUNDS MEK. VERKSTEDS SPARE OG UNDERSTØTTELSESKASSE 1903 1982 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805079 HERØYA BEDRIFTSCELLE AV NKP 1932 1950 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806078 SKIEN HOTELL- OG RESTAURANTARBEIDERFORENING AVD.4 HRAF 1922 2004 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805082 ARBEIDERNE V/PORSGRUNDS MEK. VERKSTEDS HJELPESYKEKASSE 1930 1972 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806077 SKOTFOSS ARBEIDERLAG 1906 1995 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805080 PORSGRUNDS ARBEIDERFORENING 1884 1910 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806079 SKIEN KOMMUNALE ARBEIDERLAG 1975 1989 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805073 BREVIK KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING 1949 1950 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805074 BREVIK BLIKVAREFABRIKS KLUBB AV AVD 73 NJMF 1940 1989 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805070 LANGANGEN ARBEIDERLAG 1945 1997 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805071 EIDANGER ARBEIDSLØSES FORENING 1933 1936 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805068 PORSGRUNN AKTIEBAKERIS SAMVIRKELAG 1930 1930 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805069 ØVRE EIDANGER ARBEIDERPARTI 1916 1919 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806080 SKIEN BRANNKORPS FORENING AVD. 111 NKF 1959 1977 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805077 KLUBBEN VED UPONOR av AVD. 39 NJMF 1935 1978 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805078 HERØYA REVOLUSJONÆRE FAGOPPOSISJON 1934 1934 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800091 GRENLAND GARTNERIARBEIDERFORENING AVD. 128 NSLF 1981 1982 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805090 ØYA KLUBB av AVD. 73 NJMF 1979 1979 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805092 BREVIK ARBEIDERMANNSKOR 1923 1945 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805091 BREVIK DAMEKOR 1925 1937 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805094 HERØYAKORET 1963 1971 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1176 Tinn SVs arkiv 1961 2000 Tinn 0 oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805076 BEDRIFTSKLUBBEN VED PORSGRUNN STÅL & MASKIN 1933 1986 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805075 WILKA FABRIKKENS KLUBB AV AVD. 39 NJMF 1949 1950 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805085 PORSGRUNN FABRIKKERS ARBEIDERLAG 1972 1985 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805088 PORSGRUNN ARBEIDERSAMFUNN 1937 2012 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805087 BERBY, ARTHUR 1919 1977 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805089 BREVIK STAALPRESNINGSVERKS KLUBB av AVD. 73 NJMF 1924 1933 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805026 BREVIK OG OMEGN BYGNINGSARBEIDERFORENING AVD. 248 NBIF 1958 1963 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800047 GJERPEN, SILJAN OG SOLUM KOMMUNALE TJENESTEMANNSFORENING AVD. 145 NKF 1953 1964 Skien, Gjerpen (1838-1963), Siljan, Solum (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805027 PORSGRUNN AUF (AUL) 1927 1981 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805065 EIDANGER HERREDSPARTI AV NKP 1945 1946 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805022 BREVIK JERN- OG METALLARBEIDERFORENING AVD. 73 NJMF 1907 1987 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805023 TROSVIK KLUBB AV AVD. 73 NJMF 1916 1986 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805025 PORSGRUNN KOMMUNALE FORENING AVD. 213 NKF 1920 1980 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805024 VESTRE PORSGRUND KOOPERATIVE SELSKAB 1914 1917 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806095 GJERPEN SKOG- OG FLØTNINGSARBEIDERFORENING AVD. 412 NSLF 1935 1987 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805017 DALEN ARBEIDERFORENING AVD. 46 NKIF 1924 2004 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805018 HEISTAD ARBEIDERLAG 1935 2004 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805019 FORENINGEN FOLKETS HUS BREVIK 1926 1956 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805020 BREVIK ARBEIDERLAG 1925 1994 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805009 PORSGRUNNS METALLURGISKE FAGFORENING AVD. 8 NKIF 1915 1993 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805010 HERØYA ARBEIDERFORENING AVD. 48 NKIF 1929 2004 Porsgrunn 11 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805016 PORSGRUNN ARBEIDSLØSES FORENING 1931 1935 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805011 PORSGRUNNS VISERGUTTFORENING 1934 1934 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800032 VINJE-TOKKE KOMMUNALE FORENING AVD. 337 NKF 1959 1988 Vinje, Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1175 Rjukan Santalmisjons arkiv 1927 2008 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1160 Rjukan Skytterlags arkiv 1956 1984 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1173 Rjukan Indremisjons arkiv 1909 2007 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1172 Rjukan Speidergruppes arkiv 1917 1999 Tinn 0 oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800066 SKIEN OG PORSGRUNN RENGJØRINGSKVINNERS FORENING AVD. 106 NAF 1959 1965 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805035 HEISTAD ARBEIDERUNGDOMSLAG 1962 1964 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805033 PORSGRUNN INNFLYTTERLAG AV AUF 1954 1963 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805032 BREVIK ARBEIDERUNGDOMSLAG 1963 1964 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805031 TVETEN ARBEIDERLAG 1937 1998 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1171 Legatet Bondehjelps arkiv 1933 2014 Tinn 0 oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806105 NKF's STEDSSTYRE, SKIEN 1931 1975 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806102 TELEMARK ARBEIDERBLADS TRYKKERIKLUBB 1928 1973 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806103 Vardens trykkeriklubbs arkiv 1917 2008 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806023 SOLUM ARBEIDSLØSES FORENING 1934 1939 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806107 GULSET ARBEIDERLAG 1974 1988 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806106 JOHNSEN, JOHN A. 1906 1966 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806104 NKF's TILLITSMANNSUTVALG I SKIEN 1938 1968 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806114 BØLE STUERLAG 1907 1923 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806092 MÆLUM SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 245 NSLF 1955 1972 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806091 A/L FURUHEIM GRENDEHUS 1929 1999 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806115 TELEMARK ARBEIDERBLADS ARBEIDERLAG AV DNA 1974 1974 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806113 SKIEN STUERFORENING AVD. 11 NTF 1892 1955 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806109 SKIENS PIKEKOR 1958 1978 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806110 SKIEN AVD. AV NORGES KRISTNE ARBEIDERES FORBUND 1949 1949 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806112 DET FAGLIGE OPPLYSNINGSKONTOR I SKIEN 1918 1923 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806108 KLOSTERSKOGENS LAG AV NKU 1945 1947 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806111 SKIENS TRIKOTASJEARBEIDERFORENING 1953 1953 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806101 ARBEIDERNES JEGER- OG FISKERFORENING FOR SKIEN OG OMEGN 1932 1957 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806100 ARBEIDERPARTIENES SAMARBEIDSKOMITE I SKIEN 1945 1945 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806099 GJERPEN LAG AV NKP 1945 1959 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806098 SKIENS ELEKTRIKERFORENING AVD. 6 NEKF 1934 1988 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806096 GJERPEN OG VALEBØ LOKALSAMMENSLUTNING NR. 100 NSLF 1936 1956 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806090 YTRE GJERPEN ARBEIDERLAG 1908 2008 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806088 SKIEN GRAFISKE FORENING AVD. 066 NGF 1883 1988 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806089 SKIENS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING AVD. 607 NNN 1908 1989 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806086 SKIEN (OG OMEGNS) FREDSLAG 1938 1946 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800118 GRENLAND SOSIALISTISK OPPLYSNINGSFORBUND 1980 1986 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800116 MIDT-TELEMARK AOF-FORENING 1991 1994 Sauherad, Bø (tel.), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806083 SKIENSBEDRIFTENES VERNEFORUM 1971 1979 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806085 NORSK-SOVJETRUSSISK SAMBAND, AVD. SKIEN 1946 1946 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806084 TOLLNES OG KLYVE ARBEIDERLAG 1934 1984 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806093 VALEBØ SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 769 NSLF 1938 1970 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806094 LUKSEFJELL SKOG- OG LANDARBEIDERFORENING AVD. 760 NSLF 1937 1970 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806097 GJERPEN OG SOLUM GÅRDSARBEIDERFORENING AVD. 531 NSLF 1949 1965 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1135 Ungdomslaget Lærkens arkiv 1897 1907 Notodden, Hovin (1886-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1134 Rudsgrends elektrisitetsverks arkiv 1936 1964 Notodden, Hovin (1886-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800092 LANGESUNDSFJORDENS ELEKTRIKERFORENING AVD. 84 NEKF 1939 1984 Porsgrunn, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800088 VINJE-HØYDALSMO VEGARBEIDERKLUBB 1975 1987 Vinje, Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805059 EIDANGER ARBEIDERPARTI 1930 1963 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1133 Rjukan kristne fellesråds arkiv 19590113 20130123 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800096 FUNKSJONÆRSAMBANDETS SAMARBEIDSUTVALG FOR PORSGRUNN OG SKIEN 1954 1955 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805052 PORSGRUNN OG BREVIK FAGLIGE KVINNENEMND 1970 1973 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805051 PORSGRUNN OG OMEGNS STUERFORENING AVD. 12 NTF 1894 1996 Porsgrunn 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805058 FLT AVD. 120, PORSGRUNN 1961 1981 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805050 PORSGRUNN GRAFISKE FORENING AVD. 056 NGF 1954 1989 Porsgrunn, Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805056 PORSGRUNNS KVINNEKOR 1925 2011 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800077 BØ OG SAUHERAD VEGARBEIDERKLUBB 1975 1985 Sauherad, Bø (tel.) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805055 PORSGRUNDS SOCIALDEMOKRATISKE UNGDOMSLAG 1918 1918 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-800080 SKIEN-PORSGRUNN FRISØRSVENNERS FAGFORENING 1945 1973 Skien, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805054 KJØRHOLT ARBEIDERFORENING AVD. 72 NKIF 1929 1987 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805064 HERØYA KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG ""SIGDEN"" 1945 1950 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805060 HERØYA ARBEIDERLAG 1934 1995 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805095 PORSGRUNN ARBEIDERPARTIS KVINNEGRUPPE 1931 1979 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806070 SYKEHUSENES PERSONALFORENING AVD. 201 NKF 1934 1995 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805049 PORSGRUNN HANDEL OG KONTOR AVD. 112 HK 1937 1992 Porsgrunn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805093 DALEN BLANDA KOR 1939 2009 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805053 DALEN ANLÆGSARBEIDERFORENING 1916 1919 Tokke, Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805048 PORSGRUNN INDUSTRIFUNKSJONÆRERS FORENING AVD. 214 HK 1945 1992 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1166 Hjartdal Senterpartis arkiv 1976 2011 Hjartdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1182 Rjukan Radiumforenings arkiv 1938 2014 Tinn 0 oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806045 SKIENS KOMMUNISTISKE PARTI 1929 1985 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1068 Hedvig Ibsen Stousland 1904 1904 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1057 Sakfører Jakob Bleskestad 1940 1949 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1002 H. Wergelands Forlag & Trykkeri 1880 1969 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1001 Reportasjesjef Ronald Haakonsens utklippsarkiv 1960 1990 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1001 Bark Spica 1903 1911 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1005 Skjelsvik Velforening 1986 2010 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1009 Brevik apotek 1984 1999 3 Under ordning oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1018 Kameratklubben Allianse, Brevik 1991 2010 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1028 Stiftelsen ""Gamle Brevik"" 1974 1990 1 Grovordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1027 Brevikslaget i Oslo 1945 1985 Brevik (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1004 94 Bøle Handelsforening Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1006 Skiens kaffehus 1920 1960 Skien 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1005 Skien-Telemark Turistforening 1887 1973 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1025 Brevik sanitetsforening 1910 2012 Brevik (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1010 Skien Kvinneråd 1932 1988 Skien 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1008 Carl Stousland Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1007 Telemark Birøkterlag 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1016 98 Telemark Folkeakademi 3 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1014 Skiens Sanitetsforening Skien 3 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1012 07/08/17 Skien Søndagsskole Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1013 81 Tabernaklet Skien 1 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1019 Ja til EF i Skien 1971 1972 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1020 96 Motorførernes Avholdsforbund, Skiensfjordens avdeling Skien, Porsgrunn 8 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1017 82 Skiensfjordens Stuerkontor 9 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1018 34 Duestien og Omegn Innsamlingsforening Skien 8 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1023 97 A.H. Nordbys Kolonialforretning Skien 17 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1024 Alfred Nomme H. J. Roksund (blikkenslagerfirma), Skien 1900 1999 Skien 7 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1025 86 Bratsberg Landmandsforretning Skien 15 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1026 38 Langesundsfjordens Bugserdampskibsaktieselskap 26 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1040 Arkitekt Heinrich Karsten Eidanger (1838-1963) 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1039 102 Skien arbeidsstuer for barn Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1037 Diktets Venner, Skien 1959 Skien 3 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1036 Skien Folkeakademi 1987 1997 Skien 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1033 91/92 Skiens Musikkforening Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1034 99 Skien - Telemark Bilselskap 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1031 Holta, Halvor Halvorsen 1859 1941 Skien 15 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1027 Telemark Journalistlag 1958 1979 3 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1029 25 Ole Kikut/ Skiensfjordens bygnings- og entreprenørforretning Skien 48 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1036 Brevik diskusjonsforening 1920 1961 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1034 Brevik barnepark 1956 1997 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1020 Porgrunn Sykehusenes Venner Porsgrunn 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1009 Skiensfjordens mekaniske Fagskole 1884 1972 Porsgrunn 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1042 Bergans Bokhandel, Skien Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/UA-A-1002 Ulefos Hovedgaard - arkitekt F. S. Platous tegninger 1961 1962 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1072 Torjus Ø. Trovatten 1895 1959 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BAM-A-1013 Fiskerinævnden i Langesund 1921 1947 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1043 Solum sanitetsforening 1908 2008 8 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1013 Porsgrunds Skibsbygningsselskab / Moldhaugens Skibsbygningsselskab 1863 1880 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1044 Brevik og Omegns Læse og Lærelag 1937 1949 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1081 Lunde gård, Valebø, Telemark Solum (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1086 Brevigs Sømandsmission 1867 1991 3 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1052 Brevik gullsmedforretning 1947 1950 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1044 Skiensfjordens Kreditbank 1898 1930 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1046 Gjerpen halmlutingslag A/L 1956 2003 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1047 Fru Hedvig Ibsen Stouslands stiftelse og Anna Stouslands legat 1916 1990 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1048 Skien menighetspleie (Søsterforeningen) 1910 1997 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1049 Skien Menighets Kirkeforening 1953 1962 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1050 Skiens Forening for Menighetsfakultetet 1968 1987 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1051 Telefylkets presteforening 1920 1930 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1052 Klevens søndagsskole, Skiens søndagsskole, Søndagsskolekretsens kvartalsmøter 1916 1955 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1053 Skiens Forening til Omsorg for ældre Tjenere af Kvindekjøn, Paulinehjemmet 1878 1966 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1067 Skiens kvindestemmeretsforening 1903 1913 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1072 Brevik Kooperative Bakeri 1914 1915 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BAM-A-1010 S. Andersens kolonial, Herre 1940 1941 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1074 Brevik Kvindeforening 1937 1994 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1065 Olaf J. Hanssen kjøttforretning, Skien 1915 1947 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1063 De Samkjørende Busselskaper/ A/S Busstrafikk 1924 1968 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1071 Brevik Vælgerforening 1921 1935 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1068 Breviks Dagblad 1924 1954 Brevik (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1080 Den christelige Disenter-Menighed i Skien og Omegn 1860 1989 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1079 Norsk Bridgefestival Skien år 2000 2000 2000 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1078 Aage Samuelsen 1966 1966 1 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1064 Brevik og Omegns Sjømandsforening 1867 2000 Brevik (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1035 Brevik førskole 1968 1992 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0371 Skien Cellulosefabrik 1886 1915 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0307 Farvolden m.fl. 1733 1924 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1166 Porsgrunds Forsikringsselskap A/S 1917 1929 Porsgrunn, Oslo 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1079 Lammers, Gustav Adolf 1821 1851 Langesund (1838-1963), Bamble, Trondheim 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0667 Rjukan Dagblad/Høyres Hus - Rjukan Rjukan Dagblad (korrespondanse) og Høyres Hus -Rjukan (diverse materiale). 1950 Telemark NO 0 ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1136 Mitgaarden, Torhild 1899 1939 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-1436 Skotfoss Skien 161 Uordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/1003 Skredder Laurits Laursen, Ulefoss 1915 1932 Holla (1838-1963), Nome 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1526 Versto, Olav 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Randsfjordmuseene, Opplandsarkivet OARM/H-A-00551 Sørensen, Ferdinand 1937 1949 Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1120 Falkumelvens Iskompani, Skien 1875 1916 Skien 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1121 Eugen Thorstensens butikk, Skien 1901 1965 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1089 Overretssakfører Olav Vinje, Skien 1904 1922 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1175 Andelsslakteriet Skien 10 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1172 09 Museets Venner, Telemark Museum Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1150 S. Holtskog A/S, Skien Skien 5 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1155 Normisjon/ Skien indremisjon Skien 19 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1157 43 A/S Brekke Skien 36 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1156 36 Ola Haukvik Skien 44 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1161 84 Klubben ""Norge"" Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1158 37 Halvor Landsverk Skien 21 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1163 101 Skien husmorlag Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1166 30 Norsk Jægerforening Skien 3 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1168 50 Bratsberg jernbanefunksjonærforening Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1140 Telemark Jeger- og fiskeforening 1912 2016 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1083 Øvre Lunde gård, Valebø, Holla sogn 1777 1934 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1077 Skips A/S Motor Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1078 Thomsen & Eriksen Eft. Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1099 Albert Thomassen Blehr 1840 1845 Brevik (1838-1963), Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1053 Kragerø Venstre Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1054 Kragerøvassdragets Fellesfløtningsforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1052 Kragerø Turistforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1061 P. & C. Rømer Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1060 Otto Bollman Biørn Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1059 Oterøy og Røssholmens Kvinneforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1057 Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1064 Skåtøy lærerlag Skåtøy (1882-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1065 Tangen Verft Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1066 Vafos Brug Sannidal (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1062 Sandaasen Verft Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1063 Sannidal lærerlag Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1070 Jomfruland hytteeierforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1069 Jørgen Jørgensen Blankenberg Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1071 Kragerø Blad Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1068 Ødegaaardens Verk Bamble 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1067 Vestmar Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1075 K. Nielsens skoforretning Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1076 Kragerø Seilforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1073 Kragerø Avholdslag Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1074 Kragerø og Opland Telefonselskap Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1072 A/S Kilen Turist- og ungdomssenter Sannidal (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1023 Håkon Finstad Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1022 Halvor Heuch Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1025 Idrætsforeningen ""Fremad"" Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1024 Idrettsforeningen ""Spring"" Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1027 Johan Christian Heuch Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1026 Ingeniør Birger Haaheim Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1029 Jørgen Rendtler Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1031 Kragerø Arbeiderkor Kragerø (1838-1959), Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1030 Kammerfos Brug Sannidal (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1036 Kragerø Forskjønnelsesselskap Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1035 Kragerø Folkeakademi Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1032 Kragerø Arbeiderparti Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1040 Kragerø Kristelige Ungdomsforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1041 Kragerø Kunstforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1038 Kragerø Handelsstandsforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1084 P.P. - B.I.L. - Porsgrunds Porselænsfabriks bedriftsidrettslag 1946 2001 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1039 Kragerø Håndverkerforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1037 Kragerø Grundlovsforening Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1046 Kragerø Sanitetsforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1043 Kragerø og Sannikedals Hjelpekasse for uhældige Sjømænd Sannidal (1838-1959), Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1042 Kragerø Musikkforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1045 Kragerø Riksmålsforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1044 Kragerø - og Skåtøy Historielag Skåtøy (1882-1959), Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1047 Kragerø Sjømandsskole Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1048 Kragerø Sjømannshjem Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1049 Kragerø Skytterlag Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1098 Losje Fremtids Haab, Brevik 1916 1945 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1124 Cerebral Parese-foreningen, avd. Telemark 1953 1999 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1130 Låvall gård, Sauherad 1764 1955 Sauherad 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1082 Grenland speiderkrets 1911 2007 Skien, Porsgrunn 11 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1131 Skien Godtemplarkor 1936 2004 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1138 Skipshandel (ant.) 1863 1865 Brevik (1838-1963) 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1136 Jacob Grava 1917 1943 Eidanger (1838-1963) 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1012 Erik Lie Fredriksen Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1013 Familien Dahll, Kragerø Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1014 Familien Homann Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1015 Familien Schweigaard, Kragerø Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1016 Firma Bredsdorff Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1017 Firma Henrich Biørn jr. Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1019 Firma S. Wiborg Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1018 Firma Juel, Lorentzen & Mürer Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1021 G. Guttormsen Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1020 Foreningen til fattige Børns Beklædning Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1005 Central Hotell, Kragerø Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1006 Edruelighetsnemda i Sannidal Sannidal (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1003 Berg Landhandel Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1004 Barmen Sagbruk Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1011 Christian Hersleb Hornemann Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1010 Carsten Hopstock Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1009 Bærø Arbeiderforening Kragerø 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1008 Fiskehandler A. Kraft Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BKM-A-1007 Firma O. A. Terjesen, Helle Kragerø (1838-1959) 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1033 Bjørntvedt gård, Porsgrunn 1817 1817 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/PM-A-1029 Carl Elias Andreas Torgersen 1928 1954 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1090 Entreprenør Thor R. Drechsler, Brevik 1941 1945 0 oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1048 Seljord Billag 1919 1972 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1498 Skipsassuranseforeningen Reform 1880 1922 Porsgrunn 10 oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1040 Risørflekken, Lagsavis 1925 1927 Risør 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-2181 Nilsen, Peder Ambortius 1880 Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1487 Porsgrund Søforsikringsselskab 1853 1905 Porsgrunn 33 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1259 Forsikringsforeningen Jørd 1896 1930 Porsgrunn 10 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-2571 Finndøla kraftverk 1970 Fyresdal 2 Grovordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806155 KILEBYGDA KOMMUNISTISKE UNGDOMSLAG 1931 1931 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1082 Våer velforenings arkiv 19721005 2004 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1148 Jomar Bruns arkiv 1905 1993 Tinn 2 Grovordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1104 Einar Skinnarlands arkiv 1942 1945 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1086 Frank Larsens arkiv 1920 1945 Tinn 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1077 Telemark Fotballkrets 1905 1997 2 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1110 Vestfjorddalens ungdomslags arkiv Tinn 0 Under ordning oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805029 PORSGRUNN NÆRINGSMIDDELARBEIDERFORENING 1945 1945 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805116 EIDANGER ARBEIDSMANNSFORENING AVD. 194 NAF 1946 1946 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1054 Skiens Provstis Fællesforening for Hedningemisjonen, Norsk misjon blandt hjemløse 1908 1985 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1168 Klipparkiv fra kommunene Hjartdal, Notodden og Tinn 1970 1995 Skien, Notodden, Hjartdal, Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1174 Johs.og Tollef Haugen, Gvarv Skien 11 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1148 51 Skien Busselskap Skien 11 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1159 72 Skien speideravdeling 2 Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1165 28 Telemark Travselskap Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1169 89/90 Folkeaksjonen mot forurensning i Grenland Skien 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1170 111 Telemark krigsinvalideforening Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1171 125 Lars Bergs aksjemeglerforretning 1905 Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1162 St. Georgs gilde Skien 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806043 SKIENS ARBEIDERIDRETTSLAG 1929 1935 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806087 SKOTFOSS ARBEIDERIDRETTSLAG 1936 1940 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1028 Prost Henrik Aubert Seip 1895 1975 6 Grovordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1106 Arkivet etter Bedriftshistorisk Samling (BHS) 199201 201101 Notodden 5 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1160 89. Hermann Timm Solum (1838-1963) 4 Uordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1167 Torunn Hovde Kaasas arkiv 1991 2014 Hjartdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1198 Arkivet etter Odd H. Schultz 1928 2015 Tinn 12 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1184 Tov Øysteinson Reisjaas arkiv 1900 2015 Hjartdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1028 Dalen Pensjonistlag 1975 2013 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1024 Margit Bergland 1906 1990 Tokke, Kviteseid 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1004 Tokke Sparebank 1961 1968 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1002 Lårdal Sparebank 1898 1961 Tokke 5 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1003 Mo Sparebank 1904 1961 Tokke 3 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1005 Tokke-Vinje Sparebank 1970 1987 Vinje, Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1006 Vinje Privatbank 1904 1926 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1007 Vinje Sparebank 1909 1970 Vinje 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1008 Lårdal Handelslag 1901 1947 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1009 Advokat Hallvard Roholdt 1920 1990 Kviteseid 25 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1010 Tokke Husflidslag 1965 1987 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1011 Fyresdal Vel 1986 2001 Fyresdal 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1012 Mo og Skafså Bondekvinnelag 1952 1963 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1013 Vrådal Skogeigarlag 1902 2001 Kviteseid 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1015 Husmorvikarnemda i Mo 1954 1956 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1017 Lårdal Pensjonistlag 1975 1998 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1018 Frihug ungdomslag 1920 1984 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1021 Fyresdal Sanitetsforening 1934 2004 Fyresdal 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1022 Eidsborg Ungdomslag 1910 2008 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1023 Elvarheim L/L 1949 1958 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1026 Jørgen Høydalsmoen 1926 1929 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1016 Eidsborg og Dalen arbeider- og småbrukarlag 1945 1999 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1027 Myklestogo Kultursenter 1983 2013 Seljord 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1029 Skafså Fråhaldslag 1934 1935 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1030 Dalen og Vistad Ungdomslag 1928 1957 Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1032 Ingrid Dillekås Adelsøn 1990 2010 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1034 Seljord Idrettslag 1902 2005 Seljord 30 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1036 Einar Bakkane Tokke 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1044 Telemark Bilruter A/S 1910 2006 43 Under ordning oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1046 Automobillaget Haukeli 1911 1943 Vinje, Tokke 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1051 Lakshøl Sagbruk 1894 1979 Seljord 9 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1052 Brunkeberg sanitetslag 1934 1970 Kviteseid 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1049 A/S Siljan Bil 1921 1989 Skien, Siljan 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1001 Åmdals verk 1856 1982 Tokke 4 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1059 Flatdal Husmorlag 1937 1960 Seljord 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1060 Seljord Mållag 1954 1990 Seljord 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1132 Stiftelsen Rjukanbanens arkiv 1996 2012 Notodden, Tinn 6 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1120 Hydro Notoddens arkiver 1905 2000 Notodden 4 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/UA-A-1001 UA-A-1001 Slekten Aalls arkiv på Ulefos Hovedgaard 1665 1955 Nome 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-806069 ARBEIDERNES FERIEKOLONI, SKIEN 1928 1995 Skien 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1043 Dagbøkene til Anstein Nes 1922 1970 Nissedal 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BH-A-1012 Trosvik Verksted A/S 1916 1986 Brevik (1838-1963), Porsgrunn 0 Under ordning oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1162 Notodden sjakklubbs arkiv 1927 1973 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1190 Gullsmed Henrik Lunds arkiv 1904 2000 Notodden 0 oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1061 Seljord bonde- og småbrukarlag 1933 1964 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1170 Sportsklubben Snøggs arkiv 1905 2009 Notodden 0 oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1132 Telemark Idrettskrets 1919 2001 10 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1065 Seljord Kristne Ungdomslag Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1067 Seljord Ungdomslag 1938 1967 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1069 Seljord Birøktarlag 1950 1954 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1055 Seljord Meieri 1939 1959 Seljord 1 Grovordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1078 Mo Handelslag 1909 1940 Tokke 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1079 T. O. Trovatten 1920 1998 Vinje 7 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1081 Bakgrunnsmaterialet til ""Lårdalsoga"" av Olav T. Bakken. 1960 1960 Tokke, Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-807009 FOLKETS HUS, NOTODDEN 1911 1973 Notodden 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1083 Tokke Aksjespareklubb 1992 2002 Tokke 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1054 Rjukan samvirkelags arkiv 1913 1985 Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1025 Norrøna Fabrikker 1883 1983 Porsgrunn 38 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark AAT/A-805028 NNN AVD. 29, HEISTAD 1945 1986 Porsgrunn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BAM-A-1004 Langesund Mekaniske Verksted 1919 1967 Langesund (1838-1963) 0 Under ordning oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/BAM-A-1006 Det Franske Grubecompagnie i Bamble 1870 1943 Bamble 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1108 Hydro Rjukans arkiver 1902 1998 Skien, Porsgrunn, Notodden, Tinn 460 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1129 Herøya industriparks arkiv 2004 2012 Porsgrunn 4 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1115 Hydro Rjukans bedriftsidrettslags arkiv 1945 2011 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1057 Flatdal Fråhaldslag 1906 1951 Seljord 0 Grovordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1019 Aasmund Grave sin landhandel 1889 1890 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1062 Seljord egg- og fjørfelag 1949 1949 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1063 Symra Barnelag 1943 1958 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1064 Seljord og Flatdal Pensjonistforening 1949 1975 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1058 Seljord Sogelag 1918 1953 Seljord 1 Grovordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1071 Seljord Fealslag 1926 1957 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1070 Seljord Arbeiderparti 1975 1989 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1066 Seljord Husmorlag 1939 2000 Seljord 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1053 Olav T. Bakken 1919 1990 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1097 Gjermund E. Kleppo 1890 1899 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1101 Steintinget i Eidsborg 1881 1955 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1073 Øst-Telemark faglige samorganisasjons arkiv 19240302 19351129 Notodden, Tinn 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1106 Olaf O. Rogndal 1850 1930 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1103 Familien Lid i Øyfjell 1923 1923 Vinje 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1108 Jon Rogndal 1934 1967 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1109 Familien Rogndal 1900 1960 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1111 Hjalmar O. Tveiten Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1035 Eivind og Hæge Tveiten Tokke 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1114 Lårdal Alderstrygdnemnd Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Norsk industriarbeidermuseum NIA/A-1005 Rjukan faglige samorganisations arkiv 1915 1924 Tinn 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1120 Aagot Mandt Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1003 Rikard Berge 0 Delvis ordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1121 Ravnejuv Handelslag 1901 1903 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1122 17. mai-komiteen i Høydalsmo 1967 1999 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1123 Tokke historielag 1979 2017 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1124 Petter Mikkelsson Mandt Tokke 1 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1125 Arkivet til Åmdals Verk Gruver (museet) Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1086 Dalen Gruber A/S 1915 1918 Tokke 2 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1037 Aslaug Høydal 1930 1979 Seljord 1 Grovordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1107 Sennepskornet misjonsforening 1960 1990 Tokke 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Vest-Telemark Museum VTM/A-1068 Seljord trygdelag for husdyr 1907 1932 Seljord 0 Uordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1021 Einar Østvedt 1898 1980 Skien 6 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Telemark museum TEMU/TGM-A-1074 Porsgrunds Porselænsfabrik 1885 2013 Porsgrunn 87 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0475 Den Norske Godtemplarorden, Vestfold og Telefylkets Distriktslosje 1901 1946 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1062 Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre, Vestfold og Telemark 1945 2001 8 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-171 Laugsvesen 1710 1869 Drammen 0 oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1223 Telemark og Vestfold Avis- og Boktrykkerforening 1907 1973 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1222 Ravalsjøskogenes Interessentskap 1797 2004 Kongsberg 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Trondheim SAT/PA-0054 Richter, Andreas Boghart 1813 1862 Strinda (1838-1963), Selbu, Oslo 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Riksarkivet RA/PA-0585 Norges Godtemplar Ungdomsforbund, Vestfold, Telemark og Buskerud krets 1913 1991 4 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1401-0022 Kristiansandske brigades understøttelsesforening 1864 1958 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/1079 Sørlandsforeningen 1918 1929 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/1317 Det greske visekonsulatet i Kristiansand 1920 2008 Kristiansand 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/1821-0006 Jernbanepersonalets sykekasse Kristiansand distrikt 1896 1971 1 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek AAB/ARK-1973 Vestbanenes faste ekstraarbeideres forening 1900 1925 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-172 Lokalia - diverse gårdsnavn Buskerud, Vestfold og Telemark 5 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg SAKO/P-1372 Personaliasamlingen 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/0407 Gårdsarkiv div. gårder Setesdal og Telemark 1614 1660 0 oppføringArkivportalen
Statsarkivet i Kristiansand SAK/D/0546 Gårdsarkiv Hommelunden, Valle 1562 1892 Valle, Tokke, Bykle, Fyresdal, Åmli, Bygland 0 oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/PA-1008 Glettes, Ivar. Sogneprest 1850 1974 Gjerstad, Kragerø 0 Ferdig ordnet oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/DA-1226 Engeset, Alf 1958 1991 Arendal 2 oppføringArkivportalen
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN AAKS/DA-1057 Husfilden. Distriktskonsulent 1954 1980 0 oppføringArkivportalen

Privatarkiv som ikkje er registrert på Arkivportalen

Privatarkiv som ikkje er oppført på arkivportalen er ei liste over privatarkiv som ikkje er registrert på Arkivportalen. Desse vert oppbevart hjå institusjonar og organisasjonar som ikkje nyttar Asta som registreringsverktøy.

Lista er sortert etter depotinstitusjon, men kan sorterast etter dei kriteria ein sjølv ynskjer ved å klikke øverst i ein av kolonnane. Vil ein sortere etter fleire kriterium er det berre å halde nede shift-knappen og velje fleire kolonnar.

Lista vert oppdatert etter kvart som nye privatarkiv vert registrert. Per oktober 2017 inneheld lista 710 privatarkiv.

Depotinstiusjon Full sti Arkivnamn Aktørtype Organisasjons-/næringskategori Frå år Til år Stad Kommune Omfang i hm Ordningsgrad Arkivinnhald
Bamble historielag Compagnie Francaise des Mines de Bamble Bedrift *B 1874 1902 Bamble Bamble 2
Bamble historielag Bamble Apatitt A/S Bedrift *B 1902 1953 Bamble Bamble 3
Bamble historielag Bamble historielags fotosamling Samling Fotosamling Bamble Bamble 1 552 stk Heimeside.
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Teledølen Samling 1906 1973 Aust-Telemark Notodden Heimeside.
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Telen Samling 1928 1966 Aust-Telemark Notodden Heimeside.
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Varden Samling Notodden Notodden Heimeside.
Notodden historielag Divers utgåver av avisa Telemark Arbeiderblad Samling 1931 1976 Notodden Notodden Heimeside.
Seljord sogelag Seljord sogelag si fotosamling Samling Fotosamling 1900 1970 Seljord Seljord 970 stk Ordna Flicr.
Siljan historielag Vestby Landhandel Bedrift *47,1 1885 1969 Siljan Siljan 0,1 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Liste over stedsnavn fra Siljan v/Øivind Valle Samling 1985 1985 Siljan Siljan 0,1 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Stiftelsen Siljan historielag Stiftelse 8,6 1989 dd Siljan Siljan 0,2 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Siljan Idrettslag Organisasjon 10,10 1926 1978 Siljan Siljan 0,2 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Øvre Siljan Idrettslag Organisasjon 10,10 1918 1938 Siljan Siljan 0,1 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Diverse papirer etter Peder Norheim. Person 1918 1967 Siljan Siljan 0,2 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Slemdals Skogsarbeiderforening Organisasjon 6,00 1916 1921 Siljan Siljan 0,1 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Siljan og Omegns Skogsarbeiderforbund Organisasjon 6,00 1923 1932 Siljan Siljan 0,1 Ordna Heimeside.
Siljan historielag Skog og Land, Siljan Organisasjon 1,10 1918 1970 Siljan Siljan 0,2 Ordna Heimeside.
Skotfoss historielag Skotfoss historielag si fotosamling Samling Fotosamling Skotfoss Skien 3929
Skotfoss historielag Fotosamlingen "Gamle hus i Skotfoss" Samling Fotosamling Skotfoss Skien 3208
Sullamrei historielag Sullamrei historielag si fotosamling Samling Fotosamling Øvre Vinje Vinje 1 075 Ordna
Telemark historielag Stiftelsen Telemark historielag Stiftelse 8,60 1979 dd Telemark Telemark fylke 1 Uordna
Åmotsdal sogelag Åmotsdal sogelag si fotosamling Samling Fotosamling Åmotsdal Seljord 2 500
Bamble kommune Bamble kommune si fotosamling Samling Fotosamling Bamble 100 stk Uordna
Fyresdal bibliotek Kirkebygdens Meieri Bedrift *10,51 1918 1948 Kirkebygden Fyresdal 0,2 Uordna
Fyresdal bibliotek Fyresdal Handel- og Industriforening Bedrift *47,1 1984 1994 Fyresdal Fyresdal 0,3 Uordna
Fyresdal bibliotek Samlingshuset Elim Organisasjon 11,00 1901 1971 Veum Fyresdal 0,2 Uordna
Fyresdal bibliotek Veum Handelslag Bedrift *47,1 1899 1969 Veum Fyresdal 0,3 Uordna
Fyresdal bibliotek Veum Smørlag Organisasjon 1,30 1938 1963 Veum Fyresdal 0,2 Uordna
Kviteseid Bibliotek Lensmann Christen Carl Johannesens fotosamling. Samling Fotosamling Kviteseid 100 stk Lenke til samlinga.
Nissedal kommune 4 Treungen helselag Organisasjon 9,20 Treungen Nissedal 0,25
Nissedal kommune 6 Dampbåtar/dampskyss Samling Nissedal 0,25
Nissedal kommune 8 Nigard Fjone Bedrift *A Nissedal 0,25
Nissedal kommune 11 Nissedal arbeidarlag Organisasjon 6,00 Fjone Nissedal 0,25
Nissedal kommune 12 Treungen Venstrelag Organisasjon 12,10 Treungen Nissedal 0,25
Nissedal kommune 15 U. L. Vårvon Organisasjon 10,60 Nissedal 0,3
Nissedal kommune 16 U. L. Vårsol Organisasjon 10,60 Nissedal 0,3
Nissedal kommune 17 Nissedal Skyttarlag Organisasjon 10,20 Nissedal 0,3
Nissedal kommune 18 Nissedal og Fjone Idrottslag Organisasjon 10,10 Nissedal 0,3
Nissedal kommune 19 Treungen Idrettslag Organisasjon 10,10 1930 2009 Treungen Nissedal 1
Nissedal kommune 20 Treungen Avholdslag Organisasjon 9,10 Treungen Nissedal 0,5
Nissedal kommune 23 Treungen husmorlag Organisasjon 10,50 Treungen Nissedal 0,3
Nissedal kommune 24 Nissedalskoret Organisasjon 10,40 Nissedal 0,3
Nissedal kommune 25 Nissedal Avløysarlag Bedrift *A1 Nissedal Nissedal 0,3
Nissedal kommune 26 "Nissedal til alle tider" Samling Nissedal 0,5
Nissedal kommune 27 KRF Nissedal Organisasjon 12,10 Nissedal 0,5
Nissedal kommune 28 Bygdebokbilder mm Samling Fotosamling Nissedal 2
Nissedal kommune 29 Søftestad Gruber arrangement Bedrift *91 Nissedal 1
Nome Bibliotek, Ulefoss Lokalhistorikar Gerhard Hedlund sitt arkiv. Samling Ulefoss Nome 0,2 Uordna
Nome Bibliotek, Lunde Lensmann Ottestad si notesamling Samling Lunde Nome 1,4 Uordna
Notodden bibliotek Lokalhistorikar Alf Mostue sitt arkiv Samling Notodden Notodden kommune 1,6 Uordna
Notodden bibliotek Forfatter Ingebjørg Mælandsmo sitt arkiv Person 1923 1980 Notodden 3,4 Delvis ordna
Notodden kommune Notodden helselag sitt arkiv Organisasjon 9,20 Notodden Notodden 1 Uordna
Notodden kommune Heddal helselag sitt arkiv Organisasjon 9,20 [[Heddal Notodden 1 Uordna
Notodden kommune Arkivene etter forskjellige privatleger på Notodden Bedrift *86,211 Notodden
Notodden kommune Arkivet etter barnevernsinstitusjonen på Notodden Bedrift *88,991 Notodden Notodden 1
Notodden kommune Widerøe-foto fra Notodden kommune Samling Fotosamling Notodden kommune Notodden
Notodden kommune Bakgrunnsmateriale til Gransherad-soga Samling Gransherad Notodden 2
Porsgrunn Bibliotek Digital fotosamling fra Porsgrunn kommune Samling Fotosamling Porsgrunn Porsgrunn 4 000 stk Heimeside.
Rjukan Bibliotek Udigitalisert fotosamling fra Rjukan. Samling Fotosamling Rjukan Tinn 1 000 stk
Seljord kommune Aslaug Høydal Person Seljord 0,2 Delvis ordna
Seljord kommune Seljord Viselag Organisasjon 10,40 Seljord Seljord 0,1 Delvis ordna
Seljord kommune Halvor J. Sandsdalen Person Seljord 0,3 Delvis ordna
Seljord kommune Sigurd Olsen, Lakshøl-Vegheim. Samling Seljord Seljord Uordna
Seljord kommune Seljord Folkeakademi Organisasjon 7,10 Seljord Seljord Uordna
Seljord kommune Seljord Handelslag Bedrift *47,1 Seljord Seljord Uordna
Seljord kommune Halvor Dales Samling Samling Seljord Seljord Uordna
Skien Bibliotek Skien Musikkforening Organisasjon 10,40 Skien 0,5
Skien kommune Korforbundet Organisasjon 10,40 Telemark Telemark fylke
Skien kommune Bergsland Samling Fotosamling Skien Skien 100 stk Uordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1985-001 Vinje Kulturarkiv Samling 1977 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-001 Eivind Vågslid med stadnamnsamling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-002 Nystog i Mannås Bedrift *A 1571 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-003 Nesland Landhandel Bedrift *47,1 Nesland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-004 Skiferbrotet Haustkvom Bedrift *B Hylland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-005 Vinje Sosialistisk Venstreparti Organisasjon 12,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-006 Fotosamling Samling Fotosamling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-007 SEFRAK-registreringar Samling 1960 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1990-008 Olav Vågen - Ættesogemateriell Samling 1967 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-001 Akademiringen Organisasjon 7,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-002 Tarjei Vesaas-bøker Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-003 Bygdeboksamling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-004 Svartebok frå Vinje Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-005 Myllargutspelet Samling 1962 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-006 Prost Kornbrekke Person 1894 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-008 Krigsminne 2. verdskrig Samling 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-009 Dyre Vaa-samlingane Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-010 Oppgangssaga i Fonnlidbekken Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1991-011 Vinje Senterparti Organisasjon 12,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-001 Boksamling, Rikard Berge Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-002 Rauland Vevarlag Organisasjon 2,20 1937 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-003 Bygdesogenemnda Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-004 Olav Flatastøyl, Handskrifter Person 1930 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-006 Rauland Bygdelag Organisasjon 9,60 1948 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-007 Rauland Helselag Organisasjon 9,20 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-008 Akademiet i Rauland Bedrift *85,429 1966 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-009 Stadnamnsamling, Rauland Mållag Samling Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-010 Anne Jamsgard-notat Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-012 Hardingslepa 1992 Samling 1992 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-013 Regional-geografisk analyse, Rauland Samling Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-014 Rauland hjelpekorps Organisasjon 9,00 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-015 Artikkelsamling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-016 Vinje Misjonslag Organisasjon 11,10 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-017 Bratsberg amt- Topografisk beskrivelse Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-001 Heimdal Ungdomslag i Vinje Organisasjon 10,60 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-002 Vinje Lærarlag Organisasjon 6,00 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1992-003 Rauland Filmklubb Organisasjon 10,30 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-004 Rauland jordtakutval Forvaltningsorgan Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-005 Rauland Ungdomslag Organisasjon 10,60 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-006 Telemarkin Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-007 Olav B. Berge, fotokopiar Samling Fotosamling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1993-008 Dølen av Aa. O. Vinje Samling 1858 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-001 Intervju frå Nesland, Vinje Samling 1960 Nesland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-002 Fråhaldslaget i Rauland Organisasjon 9,10 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-003 Grungedal sokneråd Forvaltningsorgan Grungedal Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-005 Lokale utøvarar. Kasettsamling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-006 Landskappleiken 1994 - Rauland Samling 1994 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-007 Stadnamnregistreringar, Vinje Samling 1990 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-008 Videoutgjevingar Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1994-009 Gangklederegistreringar, kopi Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-001 Rauland folkeboksamling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-002 Plakatsamling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-003 Rikard Berge, Handskriftkopiar Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1995-004 Øyvind Brauti, arb.teikn. Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-001 Von Barneavhaldslag (Rauland) Organisasjon 9,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-002 Vårvon Avhaldslag (Rauland) Organisasjon 9,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1996-003 Knut Kostveit Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-001 Eivind Ljosåk Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-002 Vinje grunneigarlag Organisasjon 1,00 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1997-003 Styret for Haukelisæter Forvaltningsorgan Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-001 Øyfjell Bygdemuseum Bedrift *91,02 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-002 Trovatn Landhandel Bedrift *47,1 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-003 Trovatns Jorddyrkingsfond Legat/stiftelse Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-004 Trovatns Museumsfond Stiftelse Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-005 Lid-samling Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-006 I. L. Dyre Vaa Organisasjon 10,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-007 Vinje Kreaturtrygdelag Organisasjon Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1998-008 Lårdal-Høydalsmo-Øyfjell Billag Bedrift *49,391 1936 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-001 Tokke-Vinje Kommunale forening Organisasjon Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-002 Humanetisk Forbund, Vest-Telemark Organisasjon 11,60 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-1999-003 Skogeigarlaga i Vinje Organisasjon 1,00 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2001-001 Ragnvald Skrede Person 1938 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2001-002 Landskappleiken i Rauland Samling 2001 2001 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2002-001 Asbjørn Gardsjord Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2002-002 Ytre Vinje Bonde- og Småbrukarlag Organisasjon 1,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-001 Øyfjell Fealslag Organisasjon 1,10 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-002 Fotograf Aanond Olavson Edland Person 1872 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-003 Turid Taksdal Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-004 Kyrkjejubileumskomiteen, Rauland Organisasjon 8,60 2003 2003 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-005 Ungdomslaget Breihjot Organisasjon 10,60 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-006 Olav K. Vågen Person 1910 1972 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2003-007 Maurdalen (Vinje gnr. 14/1) Bedrift *A Mannås Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-001 Skavli Bedrift *A Nesland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-002 Sigrid Midtbø, fotokopiar Samling Fotosamling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-003 Svalastoga, minneoppteikningar Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2004-004 Henrik Sørensen Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-001 Nei til EU, avd. Vinje Organisasjon 12,30 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-002 Aslak Kramviken Person 1847 1922 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-003 Aslak Høgetveit Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-004 Åmot skule, elevoppgåver Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-005 Vinje Bonde-/Bygdekvinnelag Organisasjon 10,50 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-006 Arne Reine Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-007 Gudbjørg Kvammen, utstillingsregistrering Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2005-008 Støttelaget for Vinjetun Organisasjon 9,60 1972 2005 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-001 Raulandsrevyen Organisasjon 10,40 1988 1988 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-002 Skulemållaget i Rauland/Målungdom Organisasjon 8,20 1973 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-003 Vegarbeid i 30-åra Samling 1930 1940 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-004 Arbeider og Husmannssoge, førarbeid Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2006-005 Rauland historielag, Bitdalsprosjektet Samling 2006 2006 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2007-001 Anne Knutsd. Aksvik - fotokopiar Samling Fotosamling 1892 1953 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2007-002 Vinje lag for hørselshemma Organisasjon 9,20 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-001 Rauland Sau- og Geitalslag Organisasjon 1,10 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-002 Rauland Dansarring Organisasjon 10,40 2008 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-003 Hamaren (Vinje gnr. 59/1) Bedrift *A Møsstrond Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-004 Vinje Friundervisning Organisasjon *85 1971 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-005 Vinje Folkeakademi Organisasjon 7,10 1954 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2008-006 Vest-Telemark Avvirkelag Organisasjon 1,00 1930 1940 Vest-Telemark Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-001 Rauland Folkeakademi Organisasjon 7,10 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-002 Prestegardens Misjonslag (Vinje) Organisasjon 11,10 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-003 Mei-Mei Barnelag (Vinje) Organisasjon 11,10 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-004 Vinje reiselivslag Organisasjon 4,60 1968 1980 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-005 Olav Vinjes legat Legat 1946 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2009-006 Rauland historielag Organisasjon 8,60 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-001 Varg 4H Organisasjon 10,30 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-002 Villrein 4H Organisasjon 10,30 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-003 Spelemannslaget Falkeriset Organisasjon 10,40 1953 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-004 Ættesogemateriell, Sigmund Tonna Samling Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-005 Walhaug Lid, dokument frå Amerika Person Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2010-006 Avisutklypp frå Roald Håkonsen, Varden Samling 1960 1990 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-001 Hestehov 4H Organisasjon 10,30 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-002 Kunst og handverksdagane i Rauland Samling Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2011-003 Rauland Folkeakademi Organisasjon 7,10 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2012-001 Ytre Vinje Sanitetsforening Organisasjon 9,20 Ytre Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2013-001 O. Kramvigen, notisbok; visur- engelskkurs Person 1872 1872 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-001 Rauland Eldresenter Bedrift *88,103 Rauland Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-002 Omtveit (Vinje gnr. 29/1) Bedrift *A Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2015-003 Vinje Mållag Organisasjon 8,20 Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-001 Ytre Vinje Samfunnshus Organisasjon 9,60 Ytre Vinje Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-002 Vinje Driftskreditlag Bedrift *64,92 Vinje Ordna
Lokalhistorisk arkiv i Vinje A-2017-003 Rauland Sanitetslag Organisasjon 9,20 Rauland Vinje Ordna
Tuddal Bygdetun Samling negativer frå Hjartdal kommune Samling Fotosamling 1900 1950 Tuddal, Sauland, Hjartdal Hjartdal 600 stk Uordna
Nissedal historielag Tjønnefoss Landhandel Bedrift *47,1 Tjønnefoss Nissedal 1 Uordna
Sauherad lokalhistoriske arkiv Jon Hvitsand: manus til bygdebok for Sauherad Samling Sauherad 1
Sauherad lokalhistoriske arkiv Offentleg bakgrunnsmateriell til bygdesoge Samling Sauherad 4
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0052 + S-0070 Næs Forbruksforening Bedrift *47,1 1842 1989 Nes Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0053 Oppgjer for maling av korn Samling 1932 1933 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0054 Slektshistorie, div. familiar. Samling Telemark Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0061 Nes Helselag Organisasjon 9,20 1941 1999 Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0063 Nes Husmorlag Organisasjon 10,50 1946 1994 Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0064 Ungdomslaget "Vår Organisasjon 10,60 1899 1999 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0066 Arkiv etter Gvarvlensa Bedrift *02,40 1948 1960 Gvarv Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0069 Kittil Torstensen og Lars Øyhagen Person 1856 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0076 Akkerhaugen Speidertropp Organisasjon 10,30 1947 1956 Akkerhaugen Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0077 Sauherad og Nes songlag Organisasjon 10,40 1969 1990 Sauherad og Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0078 Jonsås Vannlag L/L Bedrift *E 1952 2006 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0079 Tinghaug - Tjodvall Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0082 og S-0129 Sauherad husmorlag Organisasjon 10,50 1926 1986 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0083 Magnar Malmes dramatisering av Hans Hegnas roman "Kong Sverres Hirdmann" Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0084 Gvarv Røde Kors Organisasjon 9,00 1948 2003 Gvarv Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0086 Nes Indremisjonsforening (Normisjon) Organisasjon 11,20 1881 1941 Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0087A Olaf Kaare Westlund Person Person 1914 1920 Sauherad 0,033
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0087B Nes Egglag Organisasjon 1,30 1932 1975 Nes Sauherad 0,033
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0087C Sætersbø kvinneforening Organisasjon 10,50 1948 2009 Sauherad 0,033
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0088 Intervju av diverse personar ved Torjus Bergan Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0089 Tor Bjørvik: Slektshistorie frå Sauherad (diverse slekter) Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0092 og S-0099 Mållaget "Dølen" (Sauherad) Organisasjon 8,20 1922 1942 Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0093 Taler og artiklar ved avdukinga av byste av Kjetil Skogen ved Gvarv stasjon. Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0094A Aslaug Leikvang Person Sauherad 0,05
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0094B Johan Ingebretsen Person 1945 1981 Sauherad 0,05
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0098 Sauherad Senterparti Organisasjon 12,10 1975 1992 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0100 Stadnamn frå Sunds krets (søndre) samla inn av Sauherad Bondekvinnelag Samling 1980 1990 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101A Norsjø og Sauarelvas grunneierlag Organisasjon 1,00 1963 1992 Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101B Materiale ang. Nautesund brygge Samling Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101C Ole Olsen Tvedten si rekneskaps- og notatbok Person 1871 1906 Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0101D Sunds Indremisjon (Normisjon) Organisasjon 11,20 Sauherad 0,025
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0102 Thiman Børlums bildesamling Samling Fotosamling 1902 1912 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0103 Hørte Idrettslag Organisasjon 10,10 1921 1995 Hørte Sauherad 0,5
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0105 Hørte Indremisjon (Normisjon) Organisasjon 11,20 1930 2011 Hørte Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0106 Saude og Næs Totalavholdsforening Organisasjon 9,10 1885 1892 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0107 Anne Holtan Person Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0108 Materiale fra Kunstnerhuset Samling 1986 2005 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0109 "Fossegrimen" Mållag (Sauherad) Organisasjon 8,20 1908 1934 Nes (Sauherad) Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0110 Nordagutu Helselag Organisasjon 9,20 1959 1996 Nordagutu Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0112 Sauherad Bondelag Organisasjon 1,10 Sauherad 1,5
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0113 og S-0139 Sauherad historielag Organisasjon 8,60 2012 2015 Sauherad 1,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0114 Anne Volltveit Person Sauherad 1,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0115 Nes og Omegn Travselskap Bedrift *93,190 1888 2000 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0116 Sauherad Bondekvinnelag/Sauherad Bygdekvinnelag Organisasjon 10,50 1940 2011 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0118 Barneforeningen "Blåveisen" Organisasjon 10,70 1952 1955 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0119 Gvarv Sparebank Samling 1867 1967 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0120 Sauherad Folkebibliotek Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0121 Liv Holtskog Person Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0122 Sauherad Jeger og Fiskeforening Organisasjon 1,20 1994 2005 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0123 Sauherad Jakt og Fiskelag Organisasjon 1,20 1948 1952 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0124 Elevoppgåver m.m. frå Gvarv skule Samling Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0125 Kise sølvrevoppdrett A/S Bedrift *1,490 1930 1934 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0126 Jonsås og Sauar indremisjon Organisasjon 11,20 1930 1951 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0127 Etterlatenskaper frå sokneprest Niels Steen Person 1914 Sauherad 0,6
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130A Sauherad sykepleieforening Organisasjon 6,00 1910 1980 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130BA Sauherad Bibellag Organisasjon 11,10 1954 1986 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130BB Akkerhaugen søndagsskole Organisasjon 11,10 1941 2008 Akkerhaugen Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0130C Sauherad Diakoniforening Organisasjon 11,10 1972 1985 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0131 Elektrisk kraft, gruver og industri i Sauherad Samling 1836 1945 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0132 Diverse intervju frå Sauherad Samling ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0134 Diverse opplysningar om kappkøyring til Nes kyrkje Samling ?? ?? Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0135 Stadnamnregistrering i Sæterbø Samling 1984 1984 Sæterbø Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0136A Nes Kraftag Bedrift *35,111 ?? ?? Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0136B Gunheim Indkjøpslag Bedrift *47,1 1919 1943 Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0137 Nes Bondelag/Nes Bygdekvinnelag Organisasjon 1,10 1980 2014 Nes Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0138 Gvarv Turlag Organisasjon 10,30 1985 2015 Gvarv Sauherad 0,2
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0140 Bakgrunnsmateriell til "Stulsboka" Samling ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0141 Eirik Evju Person ?? ?? Sauherad 0,1
Sauherad lokalhistoriske arkiv S-0142 Fotosamling: Hagebrukarar frå Sauherad på hagebruksdag på Søve. Samling Fotosamling 1950 1960 Søve Nome 0,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0024 Borgja (Bø i Telemark gnr. 51/1) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0025 Brenne (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0114 Eikjarud (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Glennahaugen (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0137 Hørte (Bø i Telemark gnr. 3/3) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0125 Jønneberg (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0060 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/4) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0062 Nordbø (Bø i Telemark gnr. 54/14) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0139 Oredalen (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0215 Otterholt (Bø i Telemark gnr. 21/5) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0106 Sisjord (Bø i Telemark gnr. 43/7) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0141 Slåtta (Bø i Telemark gnr. 62/13) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Steinarsrud i Nes (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0079 Sønstebø (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0212 Tjønntveit (Bø i Telemark gnr. 32/9) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0057 Torstveit (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0031 Uvdal (Bø i Telemark) gardsarkiv Bedrift *A
Bø Museum (Telemark) Bø-0034 Øvre Bø ungdomslag Organisasjon 10,60
Bø Museum (Telemark) Bø-0046 Bø folkeakademi Organisasjon 7,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0080 Foreningen Norden (Bø i Telemark) Organisasjon 8,50
Bø Museum (Telemark) Bø-0129 Holla folkeakademi Organisasjon 7,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0087 Studentenes friundervisning (Bø i Telemark) Organisasjon 7,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0020 Bø historielag Organisasjon 8,60
Bø Museum (Telemark) Bø-0161 Telemark museumslag Organisasjon 8,60
Bø Museum (Telemark) Bø-0198 Bø Museum Organisasjon 8,60
Bø Museum (Telemark) Bø-0015 Bø mållag Organisasjon 8,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0083 Bø teaterlag Organisasjon 10,40
Bø Museum (Telemark) Bø-0002 Bø avholdslag Organisasjon 9,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0068 Losje Lifjell Organisasjon 9,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0102 Spelemannslaget Bøheringen Organisasjon 10,40
Bø Museum (Telemark) Bø-0223 Bø dansarring Organisasjon 10,40
Bø Museum (Telemark) Bø-0008 Bø helselag Organisasjon 9,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0010 «Vilje» yngreslag v. Bø helselag Organisasjon 9,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0035 Øvre Bø helselag Organisasjon 9,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0221 Bø og Sauherad hørsellag Organisasjon 9,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0017 Bø skyttarlag Organisasjon 10,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0063 Øvre Bø idrottslag Organisasjon 10,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0070 Idrettslaget Skarphedin Organisasjon 10,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0072 Bø turlag Organisasjon 10,30
Bø Museum (Telemark) Bø-0158 Bø skeiselag Organisasjon 10,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0014 Bø KFUM Organisasjon 11,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0039 Bø søndagskule Organisasjon 11,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0065 Austbygdens kvinneforening Organisasjon 10,50
Bø Museum (Telemark) Bø-0066 Prestegardens kvinneforening Organisasjon 10,50
Bø Museum (Telemark) Bø-0076 Hørte indremisjon Organisasjon 11,20 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0077 Bø misjonslag Organisasjon 11,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0082 Ungdomslaget Vårglimt, Hørte Organisasjon 10,60 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0152 Oterholt kvinneforening Organisasjon 10,50 Oterholt
Bø Museum (Telemark) Bø-0154 Søndagskulen på Oterholt bedehus Organisasjon 11,10 Oterholt
Bø Museum (Telemark) Bø-0164 Valen santalforening Organisasjon 11,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0165 Vatnar bedehus Organisasjon 11,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0190 Hørte barneforening Organisasjon 10,70
Bø Museum (Telemark) Bø-0162 Fellesmøtekomiteen (Bø i Telemark) Organisasjon 11,00
Bø Museum (Telemark) Bø-0210 Symra barnelag, Oterholt Organisasjon 10,70 Oterholt
Bø Museum (Telemark) Bø-0214 Bø kr. ungdomsskulelag Organisasjon 10,60
Bø Museum (Telemark) Bø-0001 Bø bondekvinnelag Organisasjon 10,50
Bø Museum (Telemark) Bø-0003 Øvre Bø feavlslag Organisasjon 1,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0038 Sætersbø innkjøpslag Organisasjon 1,30
Bø Museum (Telemark) Bø-0021 Bø småbrukarlag Organisasjon 1,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0075 Eikaelvas fløtningslag Organisasjon 1,00
Bø Museum (Telemark) Bø-0084 Sætersbø og Valen feavlslag Organisasjon 1,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0126 Bø skogeigarlag Organisasjon 1,00
Bø Museum (Telemark) Bø-0127 Hørteelvens skogeierforening Organisasjon 1,00 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0144 Oterholt egglag Organisasjon 1,30 Oterholt
Bø Museum (Telemark) Bø-0136 Hørte melkelag Organisasjon 1,30 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0196 Bø fjørfe- og egglag Organisasjon 1,30
Bø Museum (Telemark) Bø-0193 Foreningen til fellesfløtning av trelast i Hørte- og Lona-elvvassdraget, Bø Organisasjon 1,00
Bø Museum (Telemark) Bø-0013 Bø venstrelag Organisasjon 12,10
Bø Museum (Telemark) Bø-0151 Bø «Nei til atomvåpen» Organisasjon 12,30
Bø Museum (Telemark) Bø-0200 Bø senterpartis kvinnegruppe Organisasjon 12,20
Bø Museum (Telemark) Bø-0153 Aksjonsgruppa for utbygging av skule og grendehus i Eikjabygda. Organisasjon 12,30
Bø Museum (Telemark) Bø-0004 Bø Songlag Organisasjon 10,40
Bø Museum (Telemark) Bø-0012 Bø skulemusikk Organisasjon 10,40
Bø Museum (Telemark) Bø-0044 Bø pensjonistlag Organisasjon 10,90
Bø Museum (Telemark) Bø-0101 Bø husmorlag Organisasjon 10,50
Bø Museum (Telemark) Bø-0222 Rjukan-Holla gruppen av Norges Husmorforbund Organisasjon 10,50
Bø Museum (Telemark) Bø-0207 Margit og Gunhild Apalnes Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0059 Hilleborg og Kittil Bergland Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0124 Gunhild G. Bergskås Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0119 Toralv Besteland Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0033 Bergit H. Borgen (1889-1974) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0028 Clas H. Borgen (1884-1945) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0026 Gunnulv H. Borgen (1812-1880) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0027 Gunnulv H. Borgen (1881-1952) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0032 Halvor H. Borgen (1855-1907) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0030 Ingeborg G. Borgen (1855-1921) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0040 Ingebjørg S. Brenne (1900-1987) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0159 Johannes Bøen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0121 Birgit O. Børte Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0041 Mari H. Eikja (1873-1899) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0045 Ingebjørg Skoe Forberg (1895-) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0110 Karl Flatland Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0133 Hans og Karen Gjærnes Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0132 Eilev K. Grave Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0069 Gjermund N. Grivi Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0181 Iver Gundersen Grivi Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0071 Erling Momrak Haugan Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0105 Johannes Haugen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0143 Lars, Anne og Ingrid Haugen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0211 Ingrid Haugland Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0074 Halvor A. Heldal Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0213 Gunnar G. Halland Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0073 Johan Fr. Hoch Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0216 Hans Høybø Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0093 Lars Jysereid Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0116 Julius A. Kofod Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0081 Toralv Bergland Kvernes Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0163 Halvor og Anne Kvaalen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0109 Olav Kvaalen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0113 Hans Lia Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0117 Olav S. Lien Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0120 Aslak J. Lid Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0128 Aaste Lie Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0023 Nils N. Lona (1822-1903) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0162 Johannes og Edvarda Løvland Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0201 Olav Midttun Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0156 Olav H. Moen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0218 Jostein Nerbøvik Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0131 Erik T. Nordbø Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0053 Gunnulv G. Nordbø (1819-1901) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0022 Kittil T. Oterholt (1875-1953) Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0199 Tor Sisjord-Otterholt Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0115 Johannes Saga m.fl. Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0189 Østen L. Sandsdalen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0049 Halvor G. Sisjord Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0050 Ingeborg H. Sisjord Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0085 Olav I. Sisjord Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0123 Halvor H. Skogen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0111 Svein Skogen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0142 Hallvard Stadskleiv Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0118 Torleiv Stadskleiv Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0140 Olav Ø. Torshøl Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0208 Mari H. Torstveit Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0103 Halvor N. Tveten Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0188 Neri Valen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0160 Johannes B. Vellemyr Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0143 Mari, Ragnhild og Lars Øyhagen Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0134 Aasta Øverbø Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0107 Martin Aanås Person
Bø Museum (Telemark) Bø-0052 Bygdeboknemnda (Bø i Telemark) Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0058 Knut H. Nordbø Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0064 Halvor H. Nordbø Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0095 Bidragsprotokoll for bevaring av Bø gml. Kyrkje Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0147 Gregar O. Nordbø Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0150 Olav G. Nordbø Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0155 Ola Andreassen Samling
Bø Museum (Telemark) Bø-0018 Bø Handelsforening Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0036 Hørte øvre mølle Bedrift *10,61 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0037 Hørte Dampfarveri Bedrift *13,30 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0042 Hørte Samvirkelag Bedrift *47,1 Hørte
Bø Museum (Telemark) Bø-0047 Åheim landhandel Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0048 Midtbygda Handelslag Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0051 Telemarkingen Bedrift *58,130
Bø Museum (Telemark) Bø-0054 Bø Meieri Bedrift *10,51
Bø Museum (Telemark) Bø-0067 Tjønnås torvstrøfabrikk Bedrift *1,62
Bø Museum (Telemark) Bø-0078 Lien oksestasjon Bedrift *1,42
Bø Museum (Telemark) Bø-0088 Sisjord & Sønstebø Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0089 Bø Forbrugsforening Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0090 Gunnar S. Bø & Co/Bø Handelsforening Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0096 Halvor H. Skogens forretningsverksemd Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0098 Oterholt meieris interessentskap Bedrift *10,51 Oterholt
Bø Museum (Telemark) Bø-0099 Oterholt farveri Bedrift *13,30 Oterholt
Bø Museum (Telemark) Bø-0104 H. G. Sisjords eftef. A/S Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0108 Nordbygdens Forbrugsforening Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0138 Sveinung O. Rønningens handelsverksemd Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0157 Akkerhaugens Forbrugsforening Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0195 Kristen Grivi Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0201 Løvlund Handelslag Bedrift *47,1
Bø Museum (Telemark) Bø-0220 Lars T. Espesett rivefabrikk Bedrift *16,29
Berg-Kragerø Museum Valbergs Arbeidsforening Organisasjon 6,00 1940 1950 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Sjømannsforening Organisasjon 6,00 1973 1973 Kragerø Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Hjelpekasse for uhældige Sjømænd Organisasjon 9,00 1843 1876 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Arbeiderforeningen "Samhold" Organisasjon 6,00 1894 1902 Kragerø 0,1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Sjømannshjem Bedrift *87,909 1891 1984 Kragerø Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Arbeiderparti Kvinnegruppe Organisasjon 10,50 1930 1986 Kragerø 1,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Det Norske Totalavholdsselskab Skien Organisasjon 9,10 1884 1884 Skien 0,1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Lærerlag Organisasjon 6,00 1897 1987 Kragerø 1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Anna Adeler Person 1709 1714 Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum N. Poulsen Person 1727 1736 Kragerø 0,1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Johan Rendtler Person 1830 1836 Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Andreas Rendtler Person 1814 1818 Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum N. P. Olsen Person 1856 1871 Kragerø 0,1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Frydensborg Bedrift *A 1785 1922 Kragerø 0,35 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Arne Skouen Person 1890 1900 Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum F. J. Mürer Person 1871 1882 Kragerø 0,15 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum SOL, Kragerø Trikotasjefabrikk Bedrift *13,91 1934 1982 Kragerø 4 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum A/S Valberg Raffineringsverk Bedrift *08,1 1961 1961 Kragerø 0,4 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Jens Lauersens Legat Legat 1851 1949 Kragerø 2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Elektriske Bedrift *47,5 1885 1903 Kragerø 0,1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kjøpmann A. Hassel Bedrift *47,1 1834 1879 Kragerø 0,1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum P. Hassel Person 1847 1893 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Bamble Apatittgruber Bedrift *B ?? ?? Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Langøy Gruver Bedrift *B 1956 1960 Kragerø 1 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Lars E. Grimsrud Landhandel Bedrift *47,1 1928 1956 Kragerø 0,15 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø fjordbåtselskap Bedrift *50,1 1947 1994 Kragerø 0,5 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Jonas Anton Christophersen Person 1876 1876 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Seilmaker Chr. Larsen Person 1857 1960 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Nicolay Wiborg Person 1920 1943 Kragerø 0,3 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Kystsignalstation Bedrift *63,99 1914 1915 Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Gumøyknuten kystvaktstasjon Bedrift *63,99 1940 1940 Kragerø 0,05 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Hans Olsen Aatangen Person 1859 1876 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Kragerø Slip & Mekaniske Verksted Bedrift *30,1 1942 1949 Kragerø 0,4 Ferdig ordnet
Berg-Kragerø Museum Olav A. Isaksen Person 1912 1939 Kragerø 0,2 Ferdig ordnet
Lunde sogelag Olav Stranna Samling 1850 1949 Lunde kommune Nome 10 Uordnet
Lunde sogelag Skade I. L. Organisasjon 10,10 Lunde Nome Uordnet
Lunde sogelag Lundevang Organisasjon 10,60 Lunde Nome Uordnet
Lure Historielag U. L. Vidar si lagsavis "Gauken" Organisasjon 10,60 1897 1950 Tessungdalen Tinn Uordnet
Lure Historielag Ungdomslagsavisa "Luren" Organisasjon 10,60 1897 1950 Midtbygda Tinn Uordnet
Lure Historielag Ungdomslagsavisa "Vårbot" Organisasjon 10,60 1897 1950 Nedre Austbygd Tinn Uordnet
Fyresdal kommune Olav Nylid Samling Fotosamling Fyresdal 100 stk Uordnet
Gransherad historielag Gransherad Fråhaldslag Organisasjon 9,10 Gransherad Notodden Uordnet
Nissedal bibliotek Nissedal Mållag Organisasjon 8,20 Nissedal Nissedal Uordnet
Drangedal historielag DH.A.0001 Dagbok Thorjus Evensen Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0002 Stine Heldal Kvistad Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0003 Inger Margrete Sannes Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0004 Fellesfløtningen i Kragerøvassdraget Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0005 Ivar Torjussen Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0006 Olav Ulltveii-Moe Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0007 Annfrid Jore Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0008 Vestmar Folkehøgskule Bedrift Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0009 Ukjente fotosamlinger Samling Fotosamling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0010 Alvhilde Lauvlid Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0011 Ragnvald Vefall Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0012 Dag Bruun Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0013 Dag Straume Dikt Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0014 John og Fridthjof Lohne Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0015 Hefte om Øvre Vefald krets Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0016 Om forbudsloven i Amerika Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0017 Slektshefte fra Sigurd Tørdal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0018 Lone skule Bedrift Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0019 Jordskjelvet 23. okt. 1904 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0020 Amerikabrev Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0021 Ferdaminne frå 1979 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0022 Sorenskrivere i Norge Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0023 Stabbur på Snøås. Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0024 Det eldste brev frå Drangedal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0025 Slektsstevne på Homleid 26-7-1964 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0026 Slektshefte A.THomleid og BKleiva Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0027 Slektshefte T.A.Lohne og K.].Bergane Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0028 Idar Heldal Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0029 Kroken kjørke Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0030 Russerfangene Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0031 Anne SynnøVe Vaagsland Horten Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0032 Bjørn Lilløy Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0033 Hermann Dale Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0034 Jarl Bakken Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0035 Bankbøker for Strandfamilien Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0036 Aksjebrev i As Gauteflheia Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0037 Filmer frå Wiggo Tørdal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0038 Drangedal Industrier Bedrift Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0039 Anna Nesland Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0040 Om Engelbrekt Engelbrektson Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0041 Landhusholdningsselskapet Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0042 Kart Ase-Vøllestadmarka Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0043 Dok. fra Drangedal Sparebank Bedrift Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0044 Nedlagte plasser og setrer Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0045 Om signetringen til H. Gråtopp Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0046 Fire folketellinger Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0047 Hefte om Blomstadlislekt Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0048 Karl Grova Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0049 Plakatutstilling 7.juni 2014 om1814 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0050 Magnhild Bergane Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0051 Reidun Brødsjø Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0052 50 års minne i Dekkane 20-5-95 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0053 Hallvard Gråtopp og hans etterslekter Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0054 Husmannskontrakter Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0055 Lars og Anne Jørgine Elsebutangen og deres etterslekt Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0056 Avholdslaget Fram, møtebok Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0057 Slektsbok for Knud Olsen og hans to hustruer Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0058 Amerikabrev Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0059 Krigsåra 1940 - 1945 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0060 Om prestegården Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0061 Særmelding -Mannen i månen. Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0062 Jysereidkomplekset Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0063 Folk og bustader i Kurdøla Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0064 Amerikabrev Halvor Strandskogen Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0065 Fra flintlås til Krag Jørgensen Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0066 Drangedal Regnskapslag Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0067 Drangedal Aktiehandel Bedrift Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0068 Albert Lauvli Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0069 Klas Eie Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0070 T. Heimholt-K. O. Sannes Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0071 Søren Øygarden Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0072 Skyssstasjon på Nordbø Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0073 Hermann Dahle Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0074 Olav Tørdal Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0075 Wiggo Tørdal Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0076 Roald Eie Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0077 Ole Thorsen Austad Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0078 Olav Austad Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0079 Kristine Stigen, gift Blomstadli Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0080 Dagny Wefald Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0081 Minneoppgave 1964 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0082 Sigurd Tørdal Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0083 Bokanmeldelser Olav Sannes Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0084 Guds menighet Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0085 Plan for Vestmar Folkehøgskule 1917 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0086 Bjørn Høgstmyr, dåpsbarn Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0087 Norsk Folkeminnelag Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0088 Dvergvekst i Drangedal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0089 Trygve Fosstveit Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0090 Kortskaller og Langskaller Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0091 Norske Gaardsnavne Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0092 Skattematrikkel 1647 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0093 Innsjøen Tokke i Drangedal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0094 Moderne veibygging i Drangedal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0095 Ingeniør Halvor Holte Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0096 Gammalt kyrkjeinventar frå Drangedal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0097 Skultrevassåsen i Drangedal Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0098 Biskop Torstein i Oslo Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0099 Stadnamna våre Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0100 Jørgen Bjørkholt Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0101 Åse og Andreas Ystad Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0102 Fjellstølkvaelven Naturreservat Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0103 Bolvik Jernverks arkiv Bedrift *B Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0104 Amerikansk slektshefte Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0105 Eventyr og segnir fraa Telemark Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0106 Roalstadaetten i Tørdal inntil 1550 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0107 lnnlandsbåtane på 10 Telemarksvann Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0108 Foto fra Egil Ljosland Samling Fotosamling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0109 Alf Engeset Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0110 Tormod Astrali Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0111 Bø bedehus Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0112 Eggedaslsløpet Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0113 Åse Lise Kow Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0114 Tor O. Gautefald Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0115 Verden og Vi Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0116 Jenson to Jenson Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0117 Torleiv Holte Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0118 Kringsjå Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0119 Hans Fredrik Dale Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0120 Wiggo Tørdal film Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0121 Per Naas Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0122 Vestmar Bedrift *85 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0123 Foretningen H. Jørgensen Bedrift *47,1 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0124 Olav Drangeid Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0125 Øyvind Lone Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0126 Skiftebrev Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0127 Drangedal lndremisjonsforening Organisasjon 11,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0128 Halvor Haugane Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0129 Thranebevegelsen Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0130 Vestmar Folkehøgskule Bedrift *85 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0131 Alv P. Lauvstad Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0132 Anne Røsvik Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0133 Drangedal og Tørdal Historielag Organisasjon 8,60 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0134 Program Gråtoppfestivalen 1988 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0135 Minneoppgaver 1964 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0136 Minneoppgaver 1979 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0137 Minneoppgaver Norsk Folkemuseum Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0138 Marie Vøllestad, Minneoppgave Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0139 Aslaug og Jens Elsebutangen Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0140 Nils Sandsodden Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0141 Dikt av Halvor G. Øen Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0142 Ytre Vefall skule 100 år 1982 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0143 Hans Ringnes, Minneoppgave og dikt Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0144 Albert Mostad, minneoppgave Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0145 Fam. Wefals skriver til Minnesota Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0146 Dikt av Ingerid Sletta Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0147 Reidar Strømme Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0148 Magnus Jansen Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0149 Tomine Haugland Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0150 Tor O. Gautefald Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0151 Jakobshøl av Oddvar Teigen Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0152 Amerikareise Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0153 Sokneprest Meldahl og L. Daae Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0154 Norsk Folkemuseum Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0155 Ragnar Langslet Bjørnehist. Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0156 Kulturminneregistrering Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0157 Dok. fra 1500-1600 tallet Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0158 Anne Røsvik Amerikabrev Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0159 Magnus Wefald Person Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0160 Ættegreiner ut frå Vågsland Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0161 Vekterposten Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0162 Folkestatistikk 1929 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0163 Tørdal postopneri 100 år Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0164 Kulturplan 1982 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0165 Generalplan Dr.dal kom. 1973 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.A.0166 Folke- og bustadteljing 1980 Samling Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0001 Bjårstrand Fråhaldslag Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0002 Strandens Totalavholdsforening Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0003 Drangedal Sjømannsmisjon Organisasjon 11,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0004 Drangedal Skogeierforening Organisasjon 10,00 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0005 Kroken Husmorlag Organisasjon 10,50 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0006 Fråhaldsungdomslaget Vaarvon Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0007 IL Tørn Organisasjon 10,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0008 Drangedal Arbeider- og Småbrukarparti Organisasjon 10,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0009 Straume og Henseid Bonde og Småbrukerlag Organisasjon 1,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0010 Avhaldslaget Fram Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0011 Vefall, Sandnes, Henseid sygekasse Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0012 Fattigpleieforeningen Vefall, Sandnes, Henseid Organisasjon 9,40 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0013 Lauvsprett Organisasjon 10,70 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0014 Avholdslaget Dølens Framtid Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0015 Kroken Helselag Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0016 Voje lerdue skytterlag Organisasjon 10,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0017 Bostrak Songarlag Organisasjon 10,40 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0018 Bostrak Kvinneforening Organisasjon 10,50 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0019 Henseid barnelag Organisasjon 10,70 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0020 Drangedal Lærerlag Organisasjon 6,00 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0021 Bygdefolkets krisehjelp Organisasjon 9,40 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0022 Bostrak Misjonsforening Organisasjon 11,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0023 Bostrak Yngres Organisasjon 10,70 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0024 Drangedal Mållag Organisasjon 8,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0025 Lone Fråhaldslag Organisasjon 9,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0026 Drangedal Kunstlag Organisasjon 8,40 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0027 Straume barneforening Liljen Organisasjon 10,70 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0028 Vestmar Sikringsradiolag Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0029 Ungdomslaget Solveig Organisasjon 10,60 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0030 Drangedal Skogeierforening Organisasjon 10,00 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0031 Drangedal og Tørdal Menighetspleie Organisasjon 11,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0032 Øvre Vefall og Sannes Helselag Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0033 Kroken helselag Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0034 Ytre Vefall helselag Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0035 Kroken Idrettslags 17. mai fond Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0036 Drangedal orienteringslag Organisasjon 10,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0037 Kjosen helselag Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0038 Kjosen 17. mai komite Organisasjon Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0039 Prestestranna helselag Organisasjon 9,20 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0040 Drangedal og Tørdal Bondelag Organisasjon 1,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0041 Kjosen Bondekvinnelag Organisasjon 10,50 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0042 Tørdal Bygdeungdomslag Organisasjon 10,60 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0043 Kjosen Feavlsag Organisasjon 1,10 Drangedal Ordnet
Drangedal historielag DH.AF.0044 Organisasjon Drangedal Ordnet