Nicolai Benjamin Cappelen (1795–1866)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nicolai Benjamin Cappelen (1795–1866) var jurist og politiker og drev i tillegg utstrakt næringsvirksomhet. Han var sønn av trelasthandler og skipsreder Ulrich Fredrich von Cappelen (1770-1820) og Benedicte Henrikke Aall, datter av Nicolai Benjamin Aall d.e. Familien tilhørte Skiens-grenen av Cappelen-slekten. Blant søsknene finner man amtmann Ulrik Cappelen, forlagsbokhandler Jørgen Wright Cappelen og Benedicte Cappelen.

Cappelen tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Kristiania i 1817. Samme år begynte han som kopist i Justisdepartementet. Fra 1818 til 1821 var han fullmektig hos stiftsamtmann i Kristiania og i 1819 utnevnt til overrettsprokurator i Kristiania. I 1826 ble han utnevnt til brigadeauditør ved 2. akershusiske brigade, og var medlem av kommisjonen som ble nedsatt for å granske ”Torvslaget” i Kristiania 17. mai 1829.

I 1831 ble Cappelen konstituert som sorenskriver i Bamble. Samme år ble han utnevnt til byfogd i Skien og Porsgrunn. Da Skien og Porsgrunn fikk hvert sitt byfogdembete i 1842, fortsatte han som byfogd i Porsgrunn til 1844 og i Skien til 1847. I tiden 1844-1845 fungerte han i tillegg som konstituert amtmann i Bratsberg. I 1847 ble han utnevnt til sorenskriver i Bamble, et embete han holdt fram til sin død i 1866.

Cappelen ble valgt til stortingssuppleant 1836 og stortingsrepresentant 1839 for Porsgrunn og Skien. Fra 1835 til 1866 var han medlem av styret i Norges Banks avdeling i Skien.

Han var boksamler og etterlot seg en stor boksamling til fetteren på Borgestad gård. Han døde ugift i Skien.

Arkiv

Arkivet etter Nicolai Benjamin Cappelen er ordnet ved Statsarkivet i Kongsberg. Lenke til oppføring på arkivportalen. I tillegg inneholder "Slekten Aalls arkiv på Ulefos Hovedgaard" ved Telemark Museum en del brevveksling fra Nicolai Benjamin Cappelen. Lenke til oppføring på arkivportalen.

Kilder