Privatarkiv frå Telemark - bestandsanalyse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Protokollar frå Lårdal Sparebank. Protokollane er oppbevart ved Vest-Telemark Museum.
Foto: Per Ormestøyl (2015)

Bestandsanalysen for privatarkiv i Telemark er ei oversikt over korleis privatarkiva i Telemark fordeler seg etter ulike kriterium. Som grunnlag for analysa har ein nytta oppføringane som vert presentert i lista over privatarkiv frå Telemark. Per 1. april 2018 bestod denne lista av 2 388 oppføringar.

Korleis arkiva fordeler seg geografisk

Av dei 2 388 arkiva og samlingane, kan 2 216 knyttast til kommunane i Telemark. Dei resterande 171 dekker regionar eller heile fylket. 10 arkiv manglar geografisk plassering.

Fordeling etter kommunar

Arkiva fordeler seg slik i dei forskjellige kommunane i Telemark:

Kommune Arkiv Foto Hyllemeter Antall i % Foto i % Hm i % Hm per 1000 innbyggjar Foto per innbyggjar
Bamble 101 11 652 61,2 4,2 % 0,4 % 1,4 % 4,3 1
182 10 000 101,2 7,6 % 0,3 % 2,3 % 16,2 2
Drangedal 235 16 500 11,5 9,8 % 0,5 % 0,3 % 2,8 4
Fyresdal 28 1 432 18,4 1,2 % 0,0 % 0,4 % 13,9 1
Hjartdal 8 1 350 8,0 0,3 % 0,0 % 0,2 % 5,0 1
Kragerø 171 300 000 138,3 7,2 % 9,2 % 3,2 % 13,1 28
Kviteseid 15 2 100 33,9 0,6 % 0,1 % 0,8 % 13,9 1
Nissedal 28 13 000 11,1 1,2 % 0,4 % 0,3 % 7,5 9
Nome 49 4 500 95,8 2,1 % 0,1 % 2,2 % 14,5 1
Notodden 106 81 325 263,6 4,4 % 2,5 % 6,1 % 20,7 6
Porsgrunn 289 723 260 1 089,5 12,1 % 22 % 25,0 % 30,1 20
Sauherad 93 5 200 54,6 3,9 % 0 % 1,3 % 12,7 1
Seljord 49 107 164 107,7 2,1 % 3,3 % 2,5 % 36,2 36
Siljan 15 1 163 4,1 0,6 % 0,0 % 0,1 % 1,7 0
Skien 356 756 437 1 079,3 14,9 % 23,3 % 24,8 % 19,9 14
Tinn 247 105 454 648,6 10,3 % 3,2 % 14,9 % 110,0 18
Tokke 88 2 549 48,9 3,7 % 0,1 % 1,1 % 22,0 1
Vinje 156 1 976 111,1 6,5 % 0,1 % 2,6 % 29,8 1

Fordeling etter regionar

Til den regionale framstillinga høyrer privatarkiv knytt til kommune fordelt på region, i tillegg til privatarkiv som høyrer til i heile regionar. Fordelinga vert då slik:

Regionane i Telemark.
Foto: Wikimedia.
Region Kommunar Arkiv (stk.) Fotografi (stk.) Omfang (Hm.) Arkiv i % Fotografi i % Hm i % Hm per 1000 innbyggjar Foto per innbyggjar
Vest-Telemark Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 372 128 569 332,52 16 % 4 % 8 % 23 9
Aust-Telemark Hjartdal, Notodden og Tinn. 370 188 129 934,40 15 % 6 % 21 % 46 9
Midt-Telemark Bø, Nome og Sauherad. 328 19 700 251,76 14 % 1 % 6 % 15 1
Grenland Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. 791 2 415 512 2 455,32 33 % 74 % 56 % 23 23
Vestmar Drangedal og Kragerø. 406 316 500 149,82 17 % 10 % 3 % 10 21

Vidare fordeler arkiva seg på denne måten mellom Øvre- og Nedre Telemark:

Region Område Arkiv (stk.) Fotografi (stk.) Omfang (Hm) Arkiv i % Fotografi i % Hm i % Hm per 1000 innbyggjar Foto per innbyggjar
Øvre Telemark Vest-Telemark og Aust-Telemark. 743 316 698 1 266,9 31 % 10 % 29 % 37 9
Nedre Telemark Midt-Telemark, Grenland og Vestmar. 1 537 2 754 007 2 896,9 64 % 85 % 66 % 21 20

I tillegg høyrer 98 privatarkiv og samlingar, fordelt over 189 hm, til Telemark fylke. 16 av desse er fotosamlingar som består av 175 400 fotografi fordelt over 79 hm.

Korleis arkiva kan tidfestast

Dekningsgraden per år hjå privatarkiva i Telemark.

1549 av oppføringane er tidfesta, medan 841 manglar ytterår. Framstillinga for tidfesting er skapt på grunnlag av det registrerte startåret for arkivet. Dersom eit arkiv går over fleire periodar, vil det berre vere registrert i perioden som inneheld arkivets startår.

Tidsperiode Antall Prosent
Arkiv skapt før 1600 2 0,1 %
Arkiv skapt i perioden 1600-1699 3 0,2 %
Arkiv skapt i perioden 1700-1799 21 1,4 %
Arkiv skapt i perioden 1800-1849 33 2,1 %
Arkiv skapt i perioden 1850-1899 160 10,3 %
Arkiv skapt i perioden 1900-1945 823 53,1 %
Arkiv skapt i perioden 1946-1972 321 20,7 %
Arkiv skapt i perioden 1973-2018 186 12,0 %

Dersom ein tel alle åra eit privatarkiv dekker, kan ein konstruere ein graf som syner kva år som har størst dekning i privatarkivbestanden. Året som er best dokumentert i bestanden hjå dei arkivfaglege institusjonane er 1961. 550 oppføringar inneheld materiale frå dette året.

Korleis arkiva fordeler seg etter aktørtype

Aktørtype Antall Hyllemeter
Bedrift (B) 398 3 001,21
Forvaltningsorgan (F) 7 6,8
Institusjon (I) 9 38,5
Legat/stiftelse (L) 20 27,5
Organisasjon (O) 1 283 443,91
Person (P) 380 267,38
Offentleg foretak (Q) 1 0,1
Samling (S) 282 571,83
Utvalg (U) 6 0,32
Ukjent (X) 2

Korleis arkiva fordeler seg i forskjellige bedrifter

I alt eksisterer det 398 privatarkiv frå bedrifter i Telemark. Samla tel desse arkiva 3001,21 hyllemeter, men ved 141 av arkiva er det ikkje opplyst noko omfang. Arkiva fordeler seg slik i dei forskjellige bedriftskategoriane:

Bedriftskategori Antall Hyllemeter
A. Jordbruk, skogbruk og fiske 54 23,57
B. Bergverksdrift og utvinning 14 32,7
C. Industri 66 1709,25
D. Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 5,1
E. Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 2
F. Bygge- anleggsvirksomhet 3 48,1
F Varehandel, reperasjon av motorvogner 75 66,26
H. Transport og lagring 45 144,7
I. Overnattings- og serveringssteder 6 7,52
J. Informasjon og kommunikasjon 25 64,98
K. Finansierings- og forsikringsvirksomhet 24 96,53
L. Omsetning og drift av fast eiendom 0 0
M. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 42 634,45
N. Forretningsmessig tjenesteyting 2 4,2
O. Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 1 4
P. Undervisning 10 3,4
Q. Helse- og sosialtjenester 9 44,8
R. Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 15 111,7
S. Annen tjenesteyting 1 0,05

Korleis arkiva fordeler seg i forskjellige organisasjonar

I alt eksisterer det 1283 oppføringar frå organisasjonar og foreiningar i Telemark. Samla tel desse arkiva 439,5 hyllemeter, men ved 333 av arkiva er det ikkje opplyst noko omfang. Arkiva fordeler seg slik i dei forskjellige organisasjonskategoriane:

Kode Organisasjonskategori Antall Hyllemeter
1.0 Jord, skog, fiske, fangst 20 5,40
1.1 Faglige organisasjoner i landbruket 23 1,78
1.2 Faglige organisasjoner i fiske og fangst 2
1.3 Jordbrukets omsetningsorganisasjoner 8 0,25
1.4 Fiskernes omsetningsorganisasjoner 1 0,10
1.9 Jord, skog, fiske, fangst. Andre 1
2.0 Industri og håndverk 0 0
2.1 Industriorganisasjoner 2 4,60
2.2 Håndverksorganisasjoner 7 1,20
2.3 Transport 1 2,00
2.9 Industri og håndverk. Annet 0 0
3.0 Handel 4 0,23
3.1 Hovedorganisasjoner innen handel 0 0
3.2 Engroshandel 0 0
3.3 Detaljhandel 5 0,14
3.4 Forbrukerorganisasjoner 3 0,03
3.9 Handel. Annet 3 1,00
4.0 Bank og forsikring, transport og service 0 0
4.1 Bank 1 0,05
4.2 Forsikring 0 0
4.4 Samferdsel 0 0
4.5 Bolig 2 2,10
4.6 Ferie og fritid 4 1,30
4.7 Presse, film, bibliotek mv. 2 0,13
4.9 Bank og forsikring, transport og service. Annet 1 0,01
5.0 Arbeidsgiverorganisasjoner 0 0
5.9 Arbeidsgiverorganisasjoner. Annet 0 0
6.0 Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner 381 111,83
6.9 Arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner. Annet 1 0,01
7.0 Produktivitet og teknikk 0 0
7.1 Undervisning og forskning 36 6,18
7.2 Utvikling og opplysningsarbeid i primærnæringene 0 0
7.3 Utvikling og opplysningsarbeid innen industri og handel 1 0,10
7.9 Produktivitet og teknikk. Annet 1
8.0 Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid 1
8.1 Naturvitenskap 0 0
8.2 Språk 8 0,10
8.3 Samfunnsspørsmål 2 0,20
8.4 Skapende og utøvende kunst 5 3,00
8.5 Fred og internasjonalt samarbeid 5 3,22
8.6 Historie og samfunnsvitenskap 19 13,35
8.7 Media mv. 2 4,35
8.8 Etniske minoriteter 0 0
8.9 Vitenskap, kultur, internasjonalt samarbeid. Annet 0 0
9.0 Humanitære og sosiale organisasjoner 9 1,30
9.1 Avholds- og rusgiftsorganisasjoner 39 16,94
9.2 Helse og sosial velferd 46 32,69
9.3 Hjem og familie 4 2,50
9.4 Humanitære organisasjoner, flyktningarbeid 19 12,15
9.5 Brorskap 1 0,10
9.6 Nærmiljø- og velforeninger 14 1,43
9.9 Humanitære og sosiale organisasjoner. Annet 1 0,30
10.0 Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner 3 1,10
10.1 Idrett 50 89,83
10.2 Skytterbevegelsen 7 4,40
10.3 Frilufts- og fritidsorganisasjoner 19 29,90
10.4 Sang og musikk, amatørteater 47 7,06
10.5 Kvinneorganisasjoner 39 7,23
10.6 Ungdomsorganisasjoner 33 4,55
10.7 Barneorganisasjoner 24 1,42
10.9 Idrett, ungdoms- og fritidsorganisasjoner. Annet 6 0,23
11.0 Religiøse organisasjoner 5 0,40
11.1 Allmenne kristne organisasjoner og foreninger 26 26,85
11.2 Organisasjoner og foreninger innen statskirken 10 3,10
11.3 Kristne trossamfunn utenfor statskirken 11 2,90
11.4 Ytre misjon 3 0,45
11.5 Ikke-kristne trossamfunn 0 0
11.6 Livssynsorganisasjoner 1
11.9 Religiøse organisasjoner. Annet 0 0
12.0 Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer 0 0
12.1 Politiske partier 97 19,78
12.2 Organisasjoner knyttet til politiske partier 154 14,25
12.3 Kampanjer og bevegelser 12 2,01
12.4 Internasjonal politikk 0 0
12.9 Politiske partier og tilknyttede organisasjoner, politiske bevegelser og kampanjer. Annet 35 3,97
13.0 Uspesifisert 2

Ordningsgrad

Ordningsgrad Forklaring Arkiv (stk.) Hyllemeter
A Ferdig ordna 1 158 1 700,37
B Delvis ordna 56 854,98
C Grovordna 26 81,6
D Under ordning 24 474,1
E Uordna 192 648,2
F Uordn i uordna aksesjon 0 0
G Ordna/grovordna, men av arkivinstitusjon/-organisasjon utenfor Telemarksarkivet 635 6,4
H Uordna og oppbevart i arkivinstitusjon/-organisasjon utanfor Telemarksarkivet 59 34,75
I Ikkje oppgitt 212 49,41