Hans Cappelens Minde

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Cappelens Minde før brannen i 1924.
Foto: Hans Cappelens Minde (Barnehjem), Barnehjemmet Hans Cappelens minde : oversikt i anledning 100 års jubieet 8. november 1944 : samt regnskap, Skien, 1944. Lenke til digital utgave på bokhylla.no.

Hans Cappelens Minde ble opprettet i 1844 og var det første barnehjemmet i Telemark og ett av de første i Norge. Hjemmet lå ved Ulefossveien i Skien på samme sted som Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark Sentralsykehus ligger i dag.

Historikk

Hans Mikkelsen (1806-1881) kom fra Vassbund i Kilebygda. I 1830 kjøpte han et lite hus og et jordstykke ved Klostergrinden i Solum. I 1835 giftet han seg med Anne Marie Jonsdatter (1794-1869) fra Blegebakken i Skien. Han var skredder og paret drev i tillegg gjestgiveri med utsalg av brennevin. I 1843 gjennomgikk paret en vekkelse og fant ut at de ikke lenger kunne drive med gjestgiveri og brennevinssalg. De var barnløse og tok til seg fire barn til oppfostring.

I 1844 opprettet de et barnehjem. Det var det første barnehjemmet i Telemark og ett av de første i Norge. Hjemmet mottok mye økonomisk støtte fra godseier Hans CappelenGimsøy Kloster. Da Cappelen døde i 1846 døpte Mikkelsen barnehjemmet til Hans Cappelens Minde.

Hjemmet tok opprinnelig inn både gutter og jenter, men etterhvert gikk det over til å bli et rent jentehjem. Hjemmet levde i mange år fra hånd til munn. Barna arbeidet med jorda og husflid av forskjellig slag. Etterhvert bidro foreninger og private til driften. I 1877 ble hjemmet overtatt av Langesundsfjordens indremisjonsselskap. Hjemmet brant i 1924, men ble snart gjenreist med dagens utseende slik det fremdeles står ved Ulefossveien.[1]

I 1975 ble barnehjemmet nedlagt. I dag rommer bygningen Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling i Skien.[2]

Statutter

Grunnleggerne av barnehjemmet, Hans Mikkelsen og Anne Marie Jonsdatter.
Foto: Hans Cappelens Minde (Barnehjem), Barnehjemmet Hans Cappelens minde : oversikt i anledning 100 års jubieet 8. november 1944 : samt regnskap, Skien, 1944. Lenke til digital utgave på bokhylla.no.

I februar 1932 vedtok Langesundsfjordens indremisjonsselskap disse statuttene:

§1 Barnehjemmet Hans Cappelens Minde eies av Langesundsfjordens Indremisjonsselskap, skal fremdeles bære dette navn og bibeholder fremdeles 8. november som stiftelsesdag. I barnehjemmet opptas foreldreløse, fattige og forsømte pikebarn mot en passende betaling, der til enhver tid bestemmes av det valgte styre. Fortrinnsvis opptas barn for hvilke privat, kvinneforeninger eller indremisjonsforeninger ønsker å betale. Etter omstendigheter kan også barn opptas gratis. Opptagelsene bør finne sted i alder 2 til 8 år og forbliven bør vedvare inntil 1 a 2 år etter konfirmasjon.
§2 Oppgaven er å skaffe barna et hyggelig og sorgfritt hjem. Ved kristelig undervisning og omgjengelse å påvirke deres hjerter og lede dem til Frelseren, men også utdanne dem til nyttige medlemmer av samfunnet hernede.
§3 Barnehjemmet bestyres av 5 troende menn og 3 kvinner valgt av hovedbestyrelsen for Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Styret, av hvis medlemmer halvdelen utgår etter 2 års funksjonstid første gang ved loddtrekning, suppleres på den måte, at styret foreslår det dobbelte antall, blant hvilke hovedbestyrelsen da treffer det endelige valg. De uttredende kan gjenvelges om de dertil er villige.
§4 Styret har den fulle ledelse av barnehjemmets samtlige anliggender. Med hensyn til valg av bestyrer eller bestyrerinne, da foregår det dog på den måte, at styret innstiller til hovedbestyrelsen for Langesundsfjordens Indremisjonsselskap 3 blandt de eventuelle ansøkere. Hovedbestyrelsen velger da blant disse 3 innstillede bestyrer eller bestyrerinne.
§5 Styret ansetter en kristeligsinnet lærerinne i håndarbeide. Hun har også å føre tilsyn med barna utenfor undervisningstiden, i den utstrekning som bestyrerinnen måtte forordne.
§6 Styret antar for barnehjemmet en kasserer enten innen eller utenfor sin midte.[3]

Arkiv

Arkivet etter Hans Cappelens Minde er ordnet ved Telemark Museum. Lenke til oppføring på arkivportalen.

Referanser

  1. Hans Cappelens Minde, 1969, s. 3.
  2. Oppføring på arkivportalen.
  3. Barnehjemmet Hans Cappelens Minde, 1954, s. 16-17.

Kilder

  • Oppføring på arkivportalen.
  • Barnehjemmet Hans Cappelens Minde, Barnehjemmet Hans Cappelens Minde, 110-års beretning og regnskap, 8. november 1954. Lenke til digital utgave ved Porsgrunn bibliotek.
  • Barnehjemmet Hans Cappelens Minde, Barnehjemmet Hans Cappelens Minde, 125 år, 1969. Lenke til digital utgave ved Porsgrunn bibliotek.
  • Hans Cappelens Minde (Barnehjem), Barnehjemmet Hans Cappelens minde : oversikt i anledning 100 års jubieet 8. november 1944 : samt regnskap, Skien, 1944. Lenke til digital utgave på bokhylla.no.