Malmfrid Mstislavsdatter

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Malmfrid Mstislavsdatter (født ca. 1100, død ca. 1140) var dronning først av Norge og siden av Danmark. Hun var gift med Sigurd Jorsalfare fra omkring 1116 til hans død i 1130, og deretter fra ca. 1132 med Erik Emune av Danmark, som døde i 1137.

Malmfrid var datter av den russiske storfyrsten Mstislav i Kijev-Novgorod, i norrøne kilder noen ganger kalt Harald Valdemarsson, og den svenske kongsdatteren Kristina Ingesdotter. Malmfrid var søsterdatter av Margrete Fredkolla, og fikk med Sigurd datteren Kristin Sigurdsdotter, som ble mor til Magnus Erlingsson. Hun var også moster til dronning Kristin Knutsdotter. Søsteren Ingeborg Mstislavsdatter var gift med Knut Lavard. Gjennom faren hadde Malmfrid slektsforbindelse til eldre norsk kongsslekt.

Det er usikkert når Sigurd og Malmfrid ble gift, men det kan snevres inn til årene 11161120. Margrete Fredkolla var antagelig involvert i å arrangere ekteskapet; hun var sentral i den nordiske dynastibyggingen, og det er derfor sannsynlig at hun sørget for å få Malmfrid gift med Sigurd som en del av sin stabiliseringspolitikk.

Sagaene er nokså tause om Malmfrid. De forteller om datteren Kristin, men det ble ikke født noen sønner. Morkinskinna forteller at Sigurd giftet seg til venstre hånd med ei Cecilia fra Viken eller Vestlandet. Malmfrids reaksjon nevnes ikke. En teori om at de gikk fra hverandre har ingen støtte i kildene. Verken i Fagrskinna eller i Heimskringla er dette nevnt.

Omkring 1132, etter Sigurds død, ble Malmfrid gift med den danske kongssønnen Erik Emune. Erik bror knud Lavard ble drept i 1131, og det var en turbulent tid. Han sørget for å drepe sin andre bror Harald Kesja og de fleste av sine nevøer, og i 1134 ble han konge i Danmark. Erik ble drept på tinget i 1137. Hun nevnes ikke siden, men var i live da Erik ble drept. Dt antas at hun døde omkring 1140, sannsynligvis i Danmark.

Kilder