Marius Cathrinus Backer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Marius Cathrinus Backer.
Foto: Ukjent, hentet fra bok om innehavere av St. Olavs Orden (Hanche 1934).

Marius Cathrinus Backer (født 25. juni 1866 i Drammen, død 19. februar 1960) var jurist. Etter å ha virket som overrettssakfører i Larvik ble han først byrettsdommer i Kristiania, deretter, i 1910, høyesterettsdommer, et embete han hadde yrkeskarrieren ut.

Familie

Marius Cathrinus Backer var sønn av trelasthandler Lars Zacharias Backer (f. 1839) og Hanna Cathrine Augusta Schwartz (f. 1841). Han var gift tre ganger; først i 1894 med Gidsken Johanne Wang (f. 1862), deretter, i 1899, med Anna Astrup (1866-1926), og til sist, i 1927, med Anna Sofie Sverre (1870-1963).

Liv og virke

Backer tok examen artium i 1884 og ble cand. jur. i 1888. Han var dommerfullmektig 1888-1892.

Backer var overrettssakfører i Larvik 1893-1898, og ble konstituert assessor (dommer) ved Kristiania byrett i 1898 (utnevnt i 1905). I 1910 ble han ekstraordinær assessor i Høyesterett, utnevnt 1915. Dette embetet hadde han yrkeskarrieren ut, til 1936.

I 1929 var Backer søker til stillingen som ny høyesterettsjustitiarius, men valget falt på Paal Berg (1873-1968), som hadde hatt en nokså parallell karriere med Backer i byrett og Høyesterett. Berg hadde imidlertid vært statsråd to ganger, noe som kan ha vært utslagsgivende.

Backer var konstituert formann i Arbeidsretten 1919-1921 og var konstituert riksmeglingsmann juli-september 1924.

Fra 1920 var Backer også sensor og eksaminator ved juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for Kristiania i 1900 er Backer oppført som Overretssagfører & kst. Byretsassessor, med adresse Maries gate 6. Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Backer registrert som Assesor i Kr.a Byret, p.t. kst. i Høiesteret, fortsatt med adresse Maries gate 6. I adresseboka for Oslo for 1955 er han oppført på adressen Majorstuveien 11 som forhenværende høyesterettsdommer.

Ettermæle

Marius Cathrinus Backer er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Høiesterettsdommer er benyttet på gravminnet, der navnet hans kun er skrevet med initialer; M. C. Backer.

Backer ble ridder av St. Olavs Orden i 1929.

Kilder og referanser

Marius Cathrinus Backer er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Eksterne lenker