Martin Løken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Martin Løken.
Foto: Ullensaker - en bygdebok, bind I

Martin Løken (født 26. juni 1863, død 22. april 1942) var gardbruker, banksjef og lokalpolitiker i Ullensaker kommuneRomerike. Løken var ordfører i periodene 1902-07 og 1917-31, først som Venstre-mann, men fra 1920-tallet som representant for Bondepartiet. Fra 1929 til 1940 var han banksjef for Ullensaker sparebank. Martin Løkens vegJessheim er oppkalt etter han.

Gardsdrift og familie

Han vokste opp på den mellomstore garden Løken (bnr. 2), som sønn av Haaken Mikkelsen (f. 1820-?) og Birthe Marie Jensdatter (f. 1834). Han var først gift med Kristine Hansen Randby (1866-1904), også hun fra Ullensaker, og de fikk barna Inga Marie (f. 1893), Olga (f. 1894), Haakon (f. 1895) og Halvor (f. 1899). Etter at Kristine Løken døde, gifta han seg opp att med Johanne Vullum (1870-1940) fra HalsaNordmøre, som han fikk sønnen Jon (1908-86) med.

Løken tok over farsgarden i 1890, og ifølge bygdebokforfatter H. Nesten dreiv han denne «på en meget rasjonell måte». Martin Løken var også med på å stifte Hauger meieri.

Tillitsverv og politikerkarriere

I 1896 ble han valgt inn i herredsstyret, og satt der uavbrutt fram til 1931. Løken ble første gang valgt til ordfører i 1902 og satt da fram til 1907. På denne tida representerte han Venstre. Hans andre, og lengste, periode var fra 1917 til 1931. I november 1916 kunne man lese i Romerikes Blad om at Løken var favoritt for ordfører-vervet: "Til ordfører tales der nu om at Martin Løken skal ha de bedste utsigter. Der nævnes ogsaa navne som O. Wiig og A. Chr. Furuseth."[1] Da Løken kom tilbake i ordførerstolen, var det først som formann for det konservative Samlingspartiet, men etter at Bondepartiet ble stifta i 1921, meldte han seg inn i dette. I likhet med andre Ullensaker-ordførere, som Hans Jakob Kogstad og Ole K. Laake, var han også varamann til Stortinget (1919-21).

Blant hans andre tillitsverv kan det nevnes at Løken var formann i fattigstyret, forlikskommissær i over 20 år, formann i arbeidsnemnda for småbruk- og boliglån, medlem av tilsynskomiteen for Akershus sinnssykeasyl og styremedlem for Rånåsfoss planlegggingskomiteen for Hvam landbruksskole. Han var dessuten blant stifterne av Gjermå Elektrisitetsverk, Fellesslakteriet og Oslo Melkeforsyning, i tillegg til at han var mye brukt som skjønns- og voldgiftsmann. Løken hadde så mange tillitsverv at han i dag hadde blitt karakterisert som en «styregrossist».

På 60-årsdagen til Løken i 1923 ble det arrangert en stor fest der fylkesmannen overrakte han Kongens fortjenstmedalje i gull.

Banksjef

Løken-familiens gravminne på Ullensaker kirkegård.
Foto: Ivar Sannerud (2008)

På sine eldre dager var Martin Løken sterkt knytta til Ullensaker sparebank. Han hadde tidligere sittet flere perioder i kontrollkomiteen i banken, men i 1929 ble han utnevnt til banksjef, og fikk dermed ansvaret for den daglige drifta. I bankens jubileumsberetning fra 1948 heter det at «Om Løken kan det sies med dette at han var en god mann for banken i alle deler. Da han sluttet, fikk han en årlig pensjon på 4000 kroner, som han beholdt til sin død i 1942.»

Kilder og litteratur

  • [1]|Romerikes Blad 1916.11.21