Mellgarden Fårlund (Østre Toten gnr. 67/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellgarden Fårlund
Kart 1819 Fårlund.jpg
Fårlundgardene på offiseren Schives kart fra 1819.
Alt. navn: Faarlund søndre
Sted: Bilitt
Sokn: Balke
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 67
Bnr: 1
Adresse: Bilittvegen 65

Mellgarden Fårlund er en gard (gnr. 67/1) ved Bilitt i Østre Toten. Den er hovedbølet på matrikkelgarden Søndre Fårlund og består pr. 2021 av ca. 197 mål dyrka mark, 105 mål skau og 16 mål anna areal.

Navnet Mellgarden viser at husa opprinnelig lå mellom Austgarden og Vestgarden, de to andre Fårlund-gardene. Jens Andersen Fårlund (1816–1880) flytta i 1848 gardstunet omtrent 500 meter sørover, og der ligger det fortsatt.

Mellgarden har vært i samme slekt sia slutten av 1600-tallet. I over 170 år het brukerne Anders og Jens i annenhver generasjon.

Brukerfamilier[1]

Gravminnet til Anders, Berte Helene og Pauline Faarlund på Hoff kirkegard.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).
 • Daniel Pedersen (ca. 1623–1701) fra nabogarden Tannberg ble bruker (leilending) her på 1670-tallet. Han var gift med Gunnord Jonsdatter Fårlund (ca. 1620–1705), som muligens var datter av den forrige brukeren på Mellgarden. De fikk i hvert fall sju barn, og det ble sønnen Jon som tok over Mellgarden.
 • Jon Danielsen Fårlund (ca. 1656–1735) var gift med Kari Olsdatter (ca. 1673–1712). De ble sjøleiere i 1698 og fikk minst sju unger. Eldstesønnen Anders tok over, mens den yngste, Daniel, ble bonde på Nygard i Kolbu.

Tre år etter at yngstesønnen Johannes ble født, døde Siri Fårlund. Enkemannen Anders gifta seg opp att året etter med Kari Andersdatter Taralrud (1723–1792). Anders og Kari Fårlund fikk fem barn sammen, men i hvert fall tre av dem døde tidlig.

 • Jens (1736–1816) overtok garden i 1771. Han var gift med Berte Henriksdatter Rognstad (1752–1811), dattera til storbonden Henrik Knutsen Rognstad, som Jens også lånte penger av. Av de ni barna deres døde to, eldstegutten Anders og søstera Anne, bare noen timer gamle. I 1793 kom en ny Anders, 20 år etter den første.
 • Anders Jensen Fårlund (1793–1851) fikk skjøte på garden i 1814. Han var gift med Berte Olsdatter (1788–1863) fra nabogarden Kvem, og de fikk seks barn.
 • Jens Andersen Fårlund (1816–1880) overtok. Han var eldstesønn og odelsgutt, og som skikken var hette han opp att etter farfaren. Han gifta seg i 1837 med Pernille Jakobsdatter (1818–1886) fra Hensvollen, som han fikk seks barn med. Jens var brukeren som flytta gardstunet.
Totens bygdebok I
 • Anders Jensen Faarlund (1838–1911) var eldstebarnet til Jens og Pernille. Han dreiv Mellgarden fra ca. 1877 til 1907. Anders Faarlund og kona Berte Helene Olsdatter (1847–1929) fra Tannberg fikk hele tolv barn. Flere av guttene fikk gode stillinger innafor offentlig administrasjon og privat næringsliv, mens jentene ble tilsvarende «godt gift». Blant Anders Faarlunds svigersønner var det en lensmann, en agent, en gardbruker og to lærere.
  • Julie Petra (1865–1934), gift med bonde Haagen Christensen på Vest-Kvem.
  • Ole (1867–1929), lensmann i Botne ved Holmestrand, gift med Othilie Erika f. Backe.
  • Jens (1870-1935), forretningsfører for Trygdekassa i Østre Toten, gift med Amalie f. Helgestad.
  • Pauline (1872–1960), husholderske, ugift.
  • Amalie (1875–1934), gift med lærer Knut Fugllien.
  • Marie (1877–1950), gift med agent Olaf Diserud, bosatt i bl.a. Oslo.
  • Bernt (1880–1960), forsikringsinspektør, gift med Therese f. Foseid, bosatt i Oslo.
  • Jacob (1880–1950), gardbruker og disponent, overtok Mellgarden.
  • Berte Marianne (1882–1889), ble bare sju år gammal.
  • Thora (1884–1963), gift med lensmann Kristian A. Dahl i Ringebu.
  • Olga (1887–1956), gift med adjunkt Kristen Sveum. Sønnen Arvid Sveum ble NRK-mann og ambassadør.
  • Aksel (1891–1965), lensmannsbetjent m.m., gift med Lilly Andrea f. Olaussen. Bosatt i bl.a. Stathelle.
 • Jacob Faarlund (1880–1950). Han overtok Mellgarden i 1907 og var dessuten disponent ved Holmen BrænderiGjøvik (1927–38) og Hveems frørenseriBilitt (1939–50). Jacob gifta seg i 1905 med Clara Rustad, datter av gardbruker Nils Rustad. Det nye brukerparet på Fårlund fikk to barn, Bergljot (1908–2002) og Anners (1910–1982).
 • Bergljot og mannen Fredrik Rognerud (1904–1979), som vokste opp på Ner-Trostad, overtok Mellgarden Fårlund i 1940. Alt i 1947 ga de seg med mjølkeku, og samtidig kjøpte de den første traktoren på Mellgarden. Bergljot og Fredrik Rognerud fikk barna Klara Marie (1936–), Bjørn (1937–) og Jan (1940–).
 • Bjørn Rognerud, eldstesønnen, kjøpte garden i 1966. Han og kona Solveig f. Owren fikk to jenter: Anne (1967–) og Berit (1971–). På 1990-tallet ble det produsert korn, poteter og grønnsaker på garden.
 • Berit Faarlund er eier pr. 2021.

Fradelte bruk

Bnr. Navn Fradelt Merknader
2 Ramstad Før 1838 Gardsbruk. Ramstad var en ødegard som før 1616 ble lagt under Mellgarden. Eiendommen består også av bnr. 7 (Linsveen).
3 Sandby 1883 Boligeiendom.
4 Frøysland 1902 Boligeiendom, skrives også Frøisland.
5 Eiklund 1903 Småbruk.
8 Nordre Bratteng 1921 Småbruk.
9 Moløkka 1931 Boligeiendom?

Referanser

 1. Opplysningene stammer i hovedsak fra Ragnhild Østlie, se litteraturlista.

Kilder og litteratur