Nerstranda 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nerstranda 11 lå omtrent der dagens kafé stikker ut fra Nerstrandasenteret.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et fint bilde fra mudringsarbeid i sørhavna i Tromsø. Helt til venstre ser vi en av bryggene til Harald Berg, så Tromsø trelastlager i Nerstranda 5, så Nerstranda 11 med nr. 9 innenfor, så den store brygga Nerstranda 15, deretter den lille hvite Strandtorvet 2 og så smørfabrikken.

Nerstranda 11 i Tromsø var ei gammel brygge som ble ganske sliten etter hvert, men som overlevde helt til 1960-tallet.

Den 10. mai 1872 ble det utstedt målebrev til Emil Gundersen på matr.nr. 586, tinglyst 17. jan. 1878. Dette matr.nr. ble senere delt i 586a-c, som tilsvarte Nerstranda 9, 7 og 11.

Matr.nr. 586

Nr. 586 ble solgt på auksjon til sakfører A. Ebeltoft i 1881. Samme år døde Ebeltoft og eiendommen ble overtatt av hans enke Charlotte Amalie Ebeltoft.

I 1884 ble det tinglyst en protokoll om at Charlotte Ebeltoft var gift med justisråd Chr. Fredrik Garde.

I 1893 solgte Garde eiendommen til bødker Hans P. Olsen.

I 1895 ble det holdt delingsforretning hvor eiendommen ble delt i matr.nr. 586a og 586b, tinglyst 26. april 1897. – I 1903 holdes ny delingsforretning hvor nr. 586a blir delt i 586a og c (Nerstranda 9 og 11).

Matr.nr. 586c = Nerstranda 11

I 1903 måtte hans P. Olsen selge gården på auksjon. Kjøpere var Hilbert Johannessen og Lars Bævre. Hilbert Johannesen drev stort innen fiskerier fra Strandgata 14/16, Lars Bævre drev butikk i Storgata 33.

I 1918 solgte Bævre sin ½-part til Johannessen.

I 1931 tinglyste Tromsø namsrett en erklæring om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon. Ny eier var Tromsø Handels- og Privatbank A/S i likvidasjon under off. adm., 1932.

I 1934 ble eiendommen solgt til Joh. W. Johansen. Han eide også Nerstranda 9.

I 1936 solgte Johansen begge eiendommene til Tromsø Trelastutsalg. De var også eiere ti år senere.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.