Nerstranda 5 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Brygga Nerstranda 5 lå omtrent på hjørnet her og nedover mot sjøen.
Foto: Einar Dahl (2017).
Her fra sjøsida. Den gamle brygga utgjorde omtrent halvparten av denne veggen, fra hjørnet.
Foto: Einar Dahl (2017).
Et idyllisk bilde fra sørhavna fra ca. 1900. Brygga bak baugen på båten er Nerstranda 5. Til høyre for den ligger nr. 11 med nr. 9 innenfor.
Foto: Ukjent.
A/S Trælast & Bygningsartikler hadde en kort levetid midt på 1920-tallet.
Foto: Ukjent.
Tromsø trelastutsalg overtok brygga i 1930 og bygde den tydeligvis ut med stort kaianlegg.
Foto: Ukjent, 1930/50-tall.

Nerstranda 5 i Tromsø var ei gammel brygge som ble erstattet av et trelastutsalg på 1920-tallet.

Målebrev til Martin Thom(as)sen på sjøgrunn, tinglyst 24. juli 1891.

I 1906 solgte Martin Thomsen til Rikard Wilhelmsen, med forbehold av rett for selgeren i sin levetid til sjå, lukum og flatkai og i samme tid for beboerne av Strandgata 17 a og b til lokum og til klestørking på flatkaia.

Eid av Rich. Wilhelmsen i 1918. Han var skipper og holdt til i Håkøybotn. Kjøpte ishavsskuta «Sønnernes Prøve» i 1903.

I 1919 skjøte fra Rikard Wilhelmsen til Einar Sæberhagen og Andr. Hovde. Samme år solgte disse videre til Olaf Sørem.

A/S Trelast og Bygningsartikler

Den 19. jan. 1922 ble det tinglyst et målebrev hvorved Nerstranda 5A ble utskilt fra kommunens grunn. Samme år ble det inngått leieavtale der Olaf Sørem leide grunnen for 30 år.

Den 10. nov. 1923 grunnla byggmester Olaf Sørem A/S Trelast & Bygningsartikler sammen med Olaf Kierulf, Trondheim og Hj. Hassing, Narvik. Tanken var opprinnelig å reorganisere den bedriften Sørem allerede hadde i gang, men den lot seg ikke redde. Sørem slo seg konkurs i februar 1924 og ble erstattet av Rolf Horn, Tromsø.

I 1925 gikk eiendommen på auksjon til A/S Trelast og bygningsartikler. De overtok også skjøte på nr. 5A.

I 1928 går A/S Trelast og Bygningsartikler over styr og Tromsø trelastutsalg overtok. De overtok også leiekontrakten med kommunen for 20 år fra 1/1-19128.

Tromsø trelastutsalg

I 1930 ble det utstedt skjøte fra A/S Trelast og Bygningsartikler under avvikling v/J. Tessem og Sv. Schjetlein til Tromsø Trelastutsalg, v/ disponent Paul Schieflo, samt kai med skur.

5. jan. 1931 tinglyses målebrev på nr. 5 og 5a med tillagt parsell av kommunal grunn.

Trelastutsalget var eier også i 1932 og 1946. I 1957 reklameres det med trelast, støpegods og isoleringsmaterialer, (bestyrer Adrian Pettersen). De hadde lager her og i Nerstranda 9 og 11.

Battericentralen, reparasjon av batterier, (Johanne og Knut Pedersen), i nr. 5/7, (1957).

Revet etter 1969.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.