Nord-Norges Brenselråd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Leif Bothner. Hans virksomhet som regionens Milorg-leder i okkupasjonstiden er sterkt knyttet til Nord-Norges Brenselråd og Norsk Brenselimport A/S. Hans posisjon i disse foretakene gjorde at han fikk tillatelse til å reise flere ganger til Sverige, og dyrket kontakt med den norske motstandsbevegelsen der.
Foto: Sør-Troms Museum, Avd. Trondenes.
Kristian Holst var den første formannen i Nord-Norges Brenselråd, som også ble et bolverk mot okkupasjonsmakten. Han ble arrestert av tyskerne to ganger og fratatt formannsvervet, men fikk det igjen etter krigen. Holst var også kommisjonær for Norsk Brenselimport A/S de første krigsårene.
Foto: Utlånt av familien.

Nord-Norges Brenselråd ble opprettet 26. juni 1940 av Administrasjonsrådet og var nært knyttet til det statlig eide forretningsforetaket Norsk Brenselimport A/S (NBI), som var stiftet 27. mai 1940. Formålet med Brenselrådet var å koordinere fordeling av kull og koks i Nord-Norge i de vanskelige okkupasjonsårene. Kull og koks var av vital betydning til oppvarming for husholdningene og bedrifter og som energikilde til industrien og dampskipsflåten, som ennå var stor. Under 1. verdenskrig var det gjort tilsvarende tiltak for å sikre forsyningen av brensel.

Den første formannen i Brenselrådet var forretningsmannen og politikeren Kristian Holst. Øvrige medlemmer var skoginspektør Norderhus, Mosjøen, kjøpmann Magnus Fische, Bodø, rådmann Lars Thøring, Tromsø og Klykken, Finnmark.

Samtidig ble Kristian Holst Norsk NBIs kommisjonær for Nord-Norge. Rådet ble etter hvert også et viktig arbeidssted for illegalt motstandsarbeid. Da Kristian Holst ble arrestert for andre gang av tyskerne i 1942 (av andre grunner enn motstandsarbeid), ble han avsatt som formann i Brenselrådet. Nazistene satte nå inn sin egen formann, men nestformannen, skoginspektør Norderhus, Mosjøen fungerte i realiteten som formann med Kristian Holsts kontorsjef, Leif Bothner som sekretær.

Motstandsarbeidet innen Brenselrådet fortsatte under Norderhus og Bothner. Sistnevnte ble leder for Milorgs avdeling i Harstad-regionen, samtidig som han i april 1942 ble ansatt som leder av NBI’s kontor i Harstad etter at Kristian Holst trakk seg som kommisjonær. Kull og koks ble importert til Nord-Norge over Luleå via Narvik fra høsten 1941 og i tillegg direkte import fra Tyskland. I kraft av sin stilling oppnådde Bothner særskilt tillatelse til å reise til Sverige, noe han også utnyttet til å holde kontakt med Den norske legasjonen der.

NBIs import og fordeling ble etter hvert mer og mer styrt av tyskerne og med liten direkte innvirkning av norske NS-myndigheter.

Sommeren 1945 ble Kristian Holst gjeninnsatt som formann i Brenselrådet. Leif Bothner fortsatt som NBIs representant frem til 1952 da NBIs Harstad-kontor ble nedlagt. NBI fortsatte sin virksomhet frem til 1962, da selskapet ble avviklet.

Kilder

  • Nore, Johs: Beretning om Norsk Brenselimport A/S 1940 – 1962. Aas & Wahls Boktrykkeri 1962.
  • Steinnes, Kristian. Ved egne krefter. Harstad 2003.
  • Holst, Kristian: Familiens notater.

Se også