Nordre Haugsstuggua (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Haugsstuggua vinteren 1936.
Foto: Gardsarkivet på Haug

Nordre Haugsstuggua (dativ: i Haugsstuggun) var en av de tre husmannsplassene under garden Haug i Nordlia (Østre Toten kommune). I likhet med den søndre Haugsstuggua lå plassen i skauen nordvest for husa på Haug.

Stuggua ble ifølge notatene til gardbruker Ole Christian Haug bygd i 1857: «24. September [1876] tækte vi op igjen med Flis den nordre Haugstuen, den var bygd og tækt i 1857.» Stuggua var 14 alen lang, 11 alen brei og 3 1/2 alen høg. Tømmeret var nytt, men mange av de andre bygningsdelene var brukte. Dørene kom fra den øvre bygningen på Haug, mens vinduene var kjøpt på nabogarden Groset. Låven ble oppført noen år etter stuggua, og var 14 alen lang og 11 alen brei. Det sto også en skåle på plassen. Husa sto sannsynligvis til i 1950-åra, og tomtene ble oppdyrka.

Husmannen Gustaf Johansen, som bodde her med familien sin fra rundt 1860 til 1874, arbeidde opp rundt ti mål jord i Haugsstuggun. En seinere husmann var Haaken Guneriusen Haugstuen, som holdt til her helt fra 1886 til 1918. Haaken Guneriussen vokste opp på Haugsbakken, der faren Gunerius Hansen var husmann. Haaken hadde to kuer i Haugsstuggun, og dreiv som tømmermann ved sida. To av Haaken Guneriussens døtre døde med kort mellomrom i Haugsstuggun i 1906/1907, bare 16 og 21 år gamle. Som unge jenter var disse ifølge 1900-folketelllinga sysselsatt med hektesøm for O. Mustad & Søn ved Gjøvik, i likhet med svært mange småkårsfolk i Nordlia.

Kilder