Kjeldearkiv:Husmannsplassene på Haug i Nordlia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

De tre husmannsplassene på Haug i Nordlia ble oppretta i henholdsvis 1849, 1857 og 1863. Historien om plassene fram til 1920-tallet er skrevet ned av gardbruker Ole Christian Haug (1849-1934). Opplysningene om plassene på garden står i et tillegg bakerst i noteringsboka hans, som kan leses i sin helhet på lokalhistoriewiki. Både sjølve noteringsboka og historikken om husmannsplassene er avskrevet av Trond Nygård (2009 og 2012).

Av de tre husmannsplassene er det kun Haugsbakken som fortsatt står. Denne ble i 1967 flytta til Toten museums anlegg på Steinberg i Vestre Toten. De to andre plassene, nordre og søndre Haugsstuggua, ble revet rundt 1960. Alle tre husmannsplassene har dessuten egne artikler på wikien, klikk på overskriftene for å lese disse.

Haugstuen østre Bakken

Haugstuen østre Bakken er opført i 1849. Materialerne er antagelig af et Stabur paa Haug. Stuen var 10 Alen lang og 9 Alen bred 3 1/2 Alen høi. Skaalen var hengt paa Veggen paa østre ende af Stuen. Laden 12 Alen lang 8 Alen bred 3 Alen høi der stod udi bakken med et lidet Fjøs under. Stuen og Laden tegeltekt. Dører og Glaser var antagelig af den gamle nedre Bygning paa Haug. Jorden 15 1/2 Maal, over det halve arbet.

No 1 Den første som boede der var Gunerius Hansen Hermanrud født Bjørset født 1821 gift 6/11 1848 med Agnete Olsdt. Bjørnstad født 1823. De fik 8 Børn nemlig 1 Ole f 49. 2 Anne f 51 døde 4/7 og 25/6 1855. 3 Haaken f 4/1 54. 4 Anne f 3/1 56. 5 Ole Kristian f 27/2 59. 6. Gunda f 20/5 61. 7 Martinus f 11/12 63 og 8 Otto f 3/12 66. Flytte opi søndre Haugstuen 14/4 1871.

Derifra kom neri Stua Anders og Petronille Dæhlen Kraby og Søn Hans Peter (10 Aar) og forhenværende føderaadskone paa Dæhlen Berthe Andersdatter. Gunerius boede i øvre søndre Haugstuen i 18 Aar til sin død 14. April 1889. 68 Aar gammel Husmand i 40 Aar. Enken havde Haugstuen i 1 Aar mod svarels [?] siden frit Husrum til sin død 12/5 1905 - 83 Aar gammel, havde været i 56 Aar.

Husleien var 4 Daler for Sommeren og 2 Daler for Vinteren betaling per Dag var 8 skilling Sommeren og 4 Skilling Vinteren. Efter 1872 forhøiedes betalingen fra skilling og 8 skil til 10 skilling Sommeren. For Slaat 12 skilling pr. 4 Maals Mæling. 1866 sidste Aar brugt Mælingslaat. Skaar pr. Maal 12 Skilling. Potetmaal 4 eller 3 k 20 eller lidt foranderli. Frit Ved og Vaaraandhester og Kohavn. Pris paa Kornvarer som leveredes Sætting Byg 20 sk Sætting Blandkorn 16 skill Sæk Erter 24 Skilling. Skatter Kirkepenge 8 skil Skole og Fattigskat 1 [?] 8 skil pr. Aar.

No. 2 Anders P Dæhlen f 2/7 42, Petronille f. Stubberud 5/11 38 Hans Peter Dæhlen 11/12 62 og Berte Dæhlen f [?] flytte til øvre Seierstad ant 1875.

No. 3 Anton Karl Martinsen Solberg f Bjørset 1836 g 7/1 1876 med Inga Maria Fredriksdatter Jørgenset født Piphytten 1848 hvor lenge vides ikke. - 2 Børn Hans og Karl Jemtland.

No. 4 Ole Nilsen Haugom f 1852 g 14/12 1879 med Synøve Oledt f 1850 i Lom kom 1889. 7 Børn Berte Karine f 10/4 80. Olga f 4/4 82. 3 Peder f. 10/10 84. 4 Torval f. 10/11 87. 5 Tora f 6/1 89. 6 Anna Petra f 13/8 91. 7 Oskar Sigvart f 22/4 95. De var i 4 Aar. Husrum og Ved Potetsætn 12 Kr Aar.

No. 5 Johanne Olsdt. Kransebaken ugift f. 53 i 1893 havde en Datter Maria Olsdt f. i Jørgensetstuen

No. 6 Nils Hansen Bergstuen f. 1851 i Vardal g. 15/1 1875 med Berte Karine Haakensdt Berg f 23/10 1853 i nedre Skorkedalen. 5 Børn. No 1 Hilda f 10/1 77 No 2 Berte Oline f 14/3 1880 No 3 Hans f 2/4 83. No 4 Karl f 17/7 86 d 19/5 08. No 5 Nils Kristian f 22/8 91 d 20/10 1908 De kom i 1901.

Nils Hansen døde ?/10 1917. 66 Aar. Husrum og Vedrask [?] 12 Kr aaret. I 1908 stolpe op til et nyt rum paa østre ende af Stuen og indredede tog af Taget og tømret paa et kvarv. Vinduer og Døren i det nye rum er fra Kjøkenet i den nedre Bygning paa Haug ombygt i 1905 og kjøbte 2 Dører og 2 Vinduer paa Bjørnstadødegaard og satte ind i den gamle stuen - flytte 1/7 1926 altsaa 25 Aar.

Haugstuen vestre nordre

er opført i 1857 af nyt Tømmer. Stuen er 14 Alen lang 11 Alen bred 3 1/2 Alen høi. Laden er opført nogle Aar senere er 14 Alen lang 11 Alen bred. Skaalen opførtes ved Snedkerhaugjordet vesten for veien lidt arbet Jord ved Snedkerhauggjerdet østen for Veien. Dørene var fra den øvre Bygning paa Haug. Glasene kjøbt paa Groset. 2 Stuebekvemligheter dørene gik lige ud.

No 1 De første som boede der var Lars Eriksen Hermanrud f Sjerdalen 1831 g 4/11 1856 med Nikoline Nilsdt Groset f Bliksetsven senere Grosetødegaard f 1829 d 5/7 85. 55 Aar. 1 Datter, Andrine f. 3/9 1857, altsaa født der.

No 2 Helene Andersdt Bergsbakken f Baakindbakken 1797 g 21/11 1823 med Ole Jeremiassen Lunde i Aurdal f 1793.

No 3 Andreas Larsen Snedkerhaugen f 1836 g 21/12 1860 med Brit Jørgensdt f 1832 [?] 1861 1 Datter Inga Maria f 18/4 61, 2 Laura f 20/2 63 bygde op øvre Snedkerhaug reiste til Amerika.

No 4 Gustaf Johansen Jæger 20 Aar f 1836 g 21/12 1860 med Karen Dorthia Hansdt Haug f Bjørset i 1830. 2 Børn 1) Johane Augusta f 65 No. 2 Jens f 16/5 870 Moder Johane Olsdt f 1810 der havde 2 Børn Johanes Johansen f 2/5 49 og Lina Joh f 6/11 185[?]. Gustaf Husleie Vinteren 1860 1 Daler Løn 8 skilling Dagen Kaen vævet Leret 2 skil pr Alen Someren 61. 1 Daler. Sommeren 1863 2 Daler. 1863-64. 2 Daler Skole og fattigskat i 63. 2 [?] 8 skilling [?] Husleien for 1864. 4 Daler Aaret 8 skil Dagen 12 skilling pr Skaarmaal. I 1864 Haugstuen 12 a 13 Maal til Slaat 13 a 14 Maal til Havn med Birkeskog paa 6 Daler Aaret 12 skilling Skaarmaal - 4 skil Vinterdag 8 skilling Sommerdag - Husleien 8 Daler Aaret fra 1865[?]/66. 1868 10 Daler Aaret i Husleie. Skatter Redemaal til Præsten i aaret 68 12 1/2 Kirketiende 8 skil Skole og Fattigskat 2 og 20 sk. - Oparbeidede ant 10 Maal Ager og gravet endel Veit flytte til Bjørset 1874 kjøbte det døde der 25/12 1907. 71 Aar. Karen døde der flere Aar senere (i 1911, 81 Aar). Stuen ble i hans tid omgjort til Stue Kjøkken og Gang og en Dør ut [?].

No 5 Nils Johannesen Snedkerhaugen f Faukalbakken f 1826 g med Marie Haavelsdt Stumlien Biri 1876-1877. Husleien for Aaret 1878/79. 40 Kr 10 Dage Vaaraanden 10 Dage Slaataanden 10 Maal at Sjære Vaaraandhester 4 kr Skoarbeide og andet efter Tidens Priser. Havde mange børn 1. Johanes 9/1 6[?] Nekolai 27/11 64 Julius 8/9 66 Kr Maurits 24/7 70 [?] Marte Maria, Helga i Amerika Martinus

No 6 Haaken Guneriusen f Haugstuen 54 g 21/8 1884 med Lene Pedersdt Solberg f 1853. Børn Gustaf 28/3 81 Petra f 18/3 85. 3 Kristian f 6/8 88. 4 Asta f 22/7 91. 5 Hans 25/2 93 6 Lina [?] 7 Ole f 20/1 97 begynte i 1886 14/4 til 1918. Husleien 40 Kr Aaret. 10 Dage i Vaaraanden 10 Dage i Slaataanden 10 Maal at sjære betales 4 Kr Aaret for Vaaraandhester Ved Løn pr Dag 1 Kr saa blev det 1 Kr 60 og saa 2 Kr 25. Jens Bergsbakken en tid [altså ca. 1918-19]

No 7 Vaaren 1920 kom Hans Maurbru Sagpladsen Hanstuebaken g m Berte Olausdtr. Kultum i Sydaasen. havde med sig 6 Børn flytte ved tvang 9 August 1921 til Lund.

No 8 10. August kom Frithof Dalhøi og kone.

Haugstuen vestre søndre (Hagen)

1. Martin Thomasen Enkemand f 1829 g 18/4 1863 med Anne Andersdatter Bergstue f 26 har ved forpagtningskontragt af 3de November 1863 forpagte et uarbet Jordstykke bevokset med Birkeskog omkring 26 Maal for aarlig svarelse 10 Daler i Penger 6 Maal at sjære og 10 Sommerdage at arbeide paa Haug. Pligtig at oparbeide 1/2 Maal Ager om Aaret af den udyrkede Jord. - Han skal opføre Huser der bliver hans Eiendom.

Stuen blev 14 Alen lang 10 Alen bred 3 1/2 Alen høi. Laden 13 Alen lang 10 Alen bred et rum i vestre ende til Skaale. Hans søster Maria Thomasdt var der som Inderst [Martin?] bygde Husene og brugte fra 14/4 1864. Han kjøbte et gammelt Stabur paa Jørgenset og satte op til Huser. Even Haug kjøbte af ham Husene Mai 1868 altsaa brugte i 4 Aar, han reiste til Amerika i Mai 1868. Han havde 2 Børn efter 1. Kone og et Løsbarn - Olaus, Teodor, Karl 5/9 59. Faderen Thomas Seierstadeie Inderste.

2. Anders P Dæhlen og Petronelle f. Stubberud Søn Hans Peter og Berte Andersdt Dæhlin flyttede dit 1868 og var til 14/4 1871 saa flyttede ned til østre Haugstuen bytte med

3. Gunerius Hansen Haugsbakken og var der til sin Død 14/4 89 altsaa 18 Aar til. 14de April 1878 skyldig 10 Spd der blev eftergivet. Enken var der til sin Død 12/5 1905 frit.

4. Martinus Guneriusen kom 14/4 1890 Konen Helmine fra Toten Svarelse 80 Kr Aaret 80 Ør Dagen Sommeren 40 Ør Dagen Vinteren frit Ved og Vaaraandhester Aandarbeide efter Tidens Priser flyttede til Grosetbakken 25/4 1900 altsaa 10 Aar 2 Kr pr Aar eftergivet i alt 20 Kr Grosetbakken 17 Aar Kobberstadeie 2 [?] siden Nøkleberg konen døde paa Grosetbakken. Børn 1 Gina Maria 9/6 91 Aksel 10/2 96 Hans 13/10 98 Janna 20/10 92 Magnus 16/1 01 og Helge Olga 18/2 04 Nora 11/9 07. - Enken Moderen Agnet brugte 1 Aar 1889/90 frit Husrum til sin død. Søn Ole Guneriussen Husrum og Haven (Bigaard) for 5 Kr Aaret flytte 14/4 1905. 5 Aar 1 Aar på Snedkerhaugen.

5. Gustaf Haakensen 25 Aar g 20/7 1906 m Agnete Johansdt f Karterud [?] i Faaberg 17 Aar i søndre Haugst fra 14/10 1910 til 14/4 1912 - 1 1/2 Aar - 6 Kr Aaret Husleie Pr Dag 1 Kr 25 ogsaa 1 Kr 50. Børn Helga 4/12 06 Gunar 1/8 09 Arne 14/8 11 Leie 27/9 14 Ivar. Petra

6. Enken Karen Granlien Januar 1915 til Mai 1920 gået 5 Aar uten bet eller 5 Kr [?] Børn Hjalmar Oliver 8/12 03 Arne Magnus 22/9 05 helge 6/2 08 Alfhild Ovidia 28/10 10

7. Martin Dalhøi og Kone Berte fra Vardal, kom April 1920.

8. Fransiske Bliksetstuen 1927