Nordre Holte (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Holte
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 172
Postnummer: 3330 Skotselv

Nordre Holte er en matrikkelgård med gårdsnummer 172 på Øvre Eiker i Bakke sogn og Ristvet fjerding omtrent to kilometer vest for tettstedet Skotselv. Sammen med nabogårdene Mellom Holte og Søndre Holte utgjør den navnegården Holte.

Hovedbølet Nordre Holte (bnr.1) omfatter i dag også bnr.3, samt bnr.5 under nabogården Mellom Holte. Dette er en jordbrukseiendom med omkring 90 dekar dyrket mark og 1190 dekar utmark innover mot Holtefjell. Bruksnummer 2 er en eiendom på 10 dekar der det drives økologisk hagebruk.[1] Dessuten er det skilt ut noen mindre eiendommer, slik at gården i 2015 består av 11 bruksnummer.

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Halvgård med landskyld 12½ lispund eller 3 riksdaler
Gammel matrikkel MN 59 med skyld 12½ lispund
Matrikkel 1838 MN 176: 2 bruk med samlet skyld 12½ lispund eller 3 riksdaler 3 ort 12 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.172: 2 bruk med samlet skyld 2 mark 6 øre
Areal og antall bruk 2015 11 bruksnummer

Historie

Historien fram til midten av 1600-tallet er behandlet i artikkelen om navnegården Holte

Historien 1650-1800

Erich Holte var oppsitter i 1647. Han var leiledning med landskyld på 12½ lispund korn til Christoffer Giestrop.


Historien etter ca.1800

Mot slutten av 1700-tallet ble Nordre Holte delt opp i to bruk, og disse ble seinere delt i flere eiendommer. I matrikkelen fra 1838 er gården oppført som matrikkelnummer 176 med landskyld 3 riksdaler 3 ort og 12 skilling, fordelt på to eiendommer med løpenummer 549 og 550:[2]

  • LN 549: Holte nordre, med skyld 1 riksdaler, 4 ort, 6 skilling - eier: Hans Jacob Danielsen
  • LN 550: Holte, med skyld 1 riksdaler, 4 ort, 6 skilling - eier: Anders Reiersen

Fra denne perioden er det naturlig å behandle historien under hvert enkelt bruk.

Bruksnummer i matrikkelen fra 1886

  • Bnr.1: Nordre Holte er et gårdsbruk som fikk løpenummer 549 med en landskyld på 6 1/4 lispund eller 3 mark 41 øre. Bruksummer 3, 4 og 8 samt en del av skogeiendommen Holtefjell skog med gbnr.170/8 er utskilt fra denne eiendommen.
  • Bnr.2: Nordre Holte er et gårdsbruk som fikk løpenummer 549 med en landskyld på 6 1/4 lispund eller 3 mark 65 øre. Bruksummer 5 samt en del av skogeiendommen Holtefjell skog med gbnr.170/8 er utskilt fra denne eiendommen.
  • Bnr.3: Nordre Holte skog er en skogeiendom som ble utskilt fra bnr.1 i 1917 med en landskyld på 85 øre.
  • Bnr.4: Bakkevoll er en ubebygd eiendom som ble utskilt fra bruksummer 1 i 1921 med en landskyld på 7 øre.
  • Bnr.5: Tiuråsen er en skogseiendom ved Langtjern som ble utskilt fra bnr.2 i 1924 med en landskyld på 7 øre.
  • Bnr.6: Middagsåsen er en hytteeiendom ble utskilt i fra bruksummer 3 i 1933 med en landskyld på 1 øre.
  • Bnr.7: Nordlia er en skogseiendom som ble utskilt fra bnr.2 i 1947 med en landskyld på 4 øre.

Referanser

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Nordre Holte (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!