Mellom Holte (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellom Holte
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 171
Postnummer: 3330 Skotselv

Mellom Holte er en matrikkelgård med gårdsnummer 171 på Øvre Eiker i Bakke sogn og Ristvet fjerding omtrent to kilometer vest for tettstedet Skotselv. Sammen med nabogårdene Søndre Holte og Nordre Holte utgjør den navnegården Holte.

Gården omfatter rundt 270 dekar dyrket mark og snaut 2400 dekar utmark, fordelt på tre bruk.[1] Det er også skilt ut noen mindre eiendommer, slik at gården i 2015 består av 11 bruksnummer.


Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Fullgård med landskyld 20 lispund (1 skippund korn) eller 6 riksdaler
Gammel matrikkel MN 48 Holdte med skyld 20 lispund (1 skippund)
Matrikkel 1838 MN 175: 11 bruk med samlet skyld 31 211/272 lispund eller 15 riksdaler 4 ort 8 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.171: 6 bruk med samlet skyld 41 mark 11 øre
Areal og antall bruk 2015 11 bruksnummer


Historie

Historien fram til midten av 1600-tallet er behandlet i artikkelen om navnegården Holte


Historien 1650-1800

I 1647 var gården krongods, med landskyld på 1 skippund. Oppsitteren het Chresten Holt.


Historien etter ca.1800

Fra slutten av 1700-tallet ble Mellom Holte delt opp i flere bruk. I den trykte matrikkelen fra 1838 er gården oppført som matrikkelnummer 175 med landskyld 6, fordelt på seks eiendommer med løpenummer fra 546 til 548:[2]

 • LN 546a: Holte, med skyld 1 riksdaler 1 ort 9 skilling - eier: Peder Olsen
 • LN 546b: Holte, med skyld 3 ort 3 skilling eier: Peder Olsen
 • LN 546c: Holte, med skyld 3 ort 6 skilling - eier: Narve Olsen
 • LN 546d: Holte, med skyld 1 ort 2 skilling - eier: Christen Andersen
 • LN 547: Holte, med skyld 2 riksdaler 23 skilling - eier: Ole Nilsen
 • LN 548: Holte, med skyld 1 riksdaler 5 skilling - eier: Narve Olsen

Videre er det derfor naturlig å behandle gårdshistorien under hvert enkelt bruk, med gårds- og bruksnummer fra 1886-matrikkelen:

 • Bnr.1: Mellom Holte er et gårdsbruk som fikk løpenummer 548 med en landskyld på 3 lispund. Det ble seinere slått sammen med løpenummer 546c og fikk en skyld på 3 mark 77 øre.
 • Bnr.2: Mellom Holte er en eiendom som ble utskilt i 1827 med løpenummer 546c og en landskyld på 251/272 lispund eller 46 øre. Den er seinere slått sammen med bnr.6
 • Bnr.3: Mellom Holte er et gårdsbruk som ble utskilt i 1840 med løpenummer 547a og en landskyld på 3 ort 16 skilling eller 2 mark 91 øre.
 • Bnr.4: Mellom Holte (Matdalstykket) var en eiendom som hadde løpenummer 547b og en landskyld på 4 skilling eller 10 øre.
 • Bnr.5: Mellom Holte er et gårdsbruk som ble utskilt i 1840 med løpenummer 547c og en landskyld på 1 daler 17 skilling eller 2 mark 75 øre.
 • Bnr.6: Mellom Holte var en havnehage som ble utskilt i 1879 med løpenummer 547d og en landskyld på 3 skilling eller 6 øre. Den er seinere slått sammen med bnr.2
 • Bnr.7: Jordet er en ubebygd jord- og skogeiendom som ble utskilt fra bnr.1 i 1909, med skyld 92 øre.
 • Bnr.8: Gamlevollhytta er en hytteeiendom som utskilt fra bnr.5 i 1913 og fikk skyld på 1 øre.


Referanser

 1. Norske Gardsbruk (1991): Buskerud, side 599. Bruksnummer 5, som også inkluderer deler av Mellom Holte er da medregnet.
 2. Digitalarkivet: Matrikkel 1838 - Buskerud amt, Eker herred (bind 5, s. 90)


Referanser


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Mellom Holte (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!