Nordre Horne (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Horne
Sokn: Haug
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Viken
Gnr.: 3
Postnummer: 3300 Hokksund

Nordre Horne er en matrikkelgårdØvre Eiker i Milesvik fjerding omtrent en kilometer sørøst for Hokksund.

Gården er delt i hovedbrukene Horne (bnr. 1) og Nordre Horne (bnr. 2 og 4), samt småbruket Løkkehaugen. En del av skogen er skilt ut og tilhører andre gårder.

Navnet

Beliggenhet og topografi

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 xxxxgård med landskyld x lispund eller x riksdaler
Gammel matrikkel MN 157 med skyld 1 skippund 4 lispund tunge
Matrikkel 1838 MN 25 med skyld 10 riksdaler 4 ort 1 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009


Nyere historie

Deling av gården fra omkring 1800

I matrikkelen fra 1838 er gården oppgitt med matrikkelnummer 25 - Horne nordre - og en landskyld på 10 riksdaler 4 ort og 1 skilling, fordelt på fire eiendommer med løpenummer 84-86:[1]

  • LN 84: Horne nordre, med skyld 5 riksdaler, 1 ort, 12 skilling - eier Hans Nilsen
  • LN 85a: Horne nordre, med skyld 1 riksdaler, 3 ort, 22 skilling - eier Thore og Christopher Eriksen
  • LN 85b: Horne nordre, med skyld 3 riksdaler, 2 ort, 14 skilling - eier Hans Nilsen
  • LN 86: Horne nordre, med skyld 1 ort, 1 skilling - eier Ole Nilsen

Bruksnummer i 1887-matrikkelen

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Nordre Horne (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!