Norges Kvinne- og familieforbund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges Kvinne- og familieforbund blei stifta 15. september 1915 under namnet Hjemmenes Vels Landsforbund etter at fleire lokale lag av Hjemmenes Vel slo seg saman. I 1933 endra organisasjonen namn til Norges Husmorforbund, og i 1997 til Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Historikk

Ideen om at husmødrene skulle samle seg i ein organisasjon blei fyrste gong lansert i bladet Husmoderen i 1897 som seinare skifte namn til Husmorbladet. Året etter vart Oslo Hjemmenes Vel stifta, som var det fyrste i Europa. Deretter vart det stifta ei rekkje Hjemmenes Vel foreiningar, og i 1915 forente desse seg i Hjemmenes Vels Landsforbund under leiing av Marie Michelet. Formålet med foreininga var helse i heimane, kosthald, husmorrolla og husmorsaken.

Michelet danna Nordens Husmorforbund i 1920, frå 1999 kalla Nordens Kvinneforbund, som i dag (2017) har meir enn 75 000 medlemar. Michelet var også ei av fleire stiftarar av den internasjonale kvinneorganisasjonen Associated Country Women of the World (ACWW) i 1933. Norges Kvinne- og familieforbund har sidan stiftingane vore aktive medlemar i begge desse organisasjonane.

Norges Kvinne- og familieforbund var med på å danne Forbrukerrådet i 1953, Norske Kvinners Nasjonalråd, Kvinners Frivillige beredskap, FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), Miljøheimevernet (Grønn Hverdag) og Populus (Studieforbundet næring og samfunn) i 1995. I tillegg gir organisasjonen ut medlemsbladet Kvinner & familie (tidl. Husmorbladet)

Organisasjonen har meir enn 225 lokallag og 4 000 medlemar (2018). Ås kvinne- og familielag er det eldste nolevande laget i organisasjonen.

Leiarar

 • Marie Michelet: 1915-34
 • Amalie Øvergaard: 1934-46
 • Alette Engelhart: 1946-59
 • Else Germeten: 1959-69
 • Elin Wedege: 1969-77
 • Dagmar Storås: 1977-1981
 • Karin Gulichsen: 1981-85
 • Ingunn Birkeland: 1985-93
 • Anne Marit Hovstad: 1993-97
 • Elisabeth Rusdal: 1998-2001
 • Bjarnhild Hodneland: 2001-06
 • Ann-Loius Nordstrand: 2007-08
 • Torill Sonja Gravdal: 2008-09
 • Grete Nordbæk: 2010 (fungerende)
 • Elisabeth Rusdal: 2010-?

Kjelder