Norsk Tipping

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra starten i 1947 til flyttinga i 1975 holdt Norsk Tipping til i denne tyskerbrakka fra Smestadleiren i Oslo.
Foto: Helge Skappel/Widerøes Flyveselskap (1950).

Norsk Tipping ble grunnlagt i 1947 som et statseid selskap. Det er underlagt Kulturdepartementet, og forvalter det statlige monopolet på en rekke pengespill. Selskapets hovedkontor ligger i MåsåbekkvegenHamar. Det var 408 ansatte i selskapet per 2016. Resultatet i samme år var på 5002 millioner kroner. Overskuddet fordeles til idrett, kultur og humanitære formål av regjeringa og Stortinget, samt at spillerne kan fordele en andel av sin innsats til lokale foreninger gjennom grasrotandelen.

I mellomkrigstida begynte illegale spilleselskaper å bli et problem, og dette ble forsterka da Sverige i 1934 etablerte et offentlig tippeselskap. En del av de svenske, illegale selskapene flytta da over til Norge. Året etter kom det et forslag om å etablere et statlig tippeselskap i Norge, men det ble nedstemt i 1937. Under andre verdenskrig ble Det Norske Tippeselskap grunnlagt av Departementet for arbeidstjeneste og idrett. Ettersom dette var et NS-prosjekt ble det boikotta av de fleste, og i 1944 ble selskapet nedlagt.

Etter krigen tok Norges Idrettsforbund opp saken på ny, og den 24. oktober 1946 ble det vedtatt å opprette Norsk Tipping. Driften starta opp i 1947, og den første spilleomgangen ble gjennoomført lørdag 13. mars 1948. Det var da en omsetning på 52 892,50 kroner – rekkeprisen på tippekupongen var da 25 øre. En av de tolv engelske kampene ble ikke spilt, så det ble utbetaling på elleve, ti og ni rette, med en premie på 4407 kroner for elleve rette. Brutto omsetning i 1949, det første hele driftsåret, var på drøyt 37 millioner kroner. I 2016 hadde brutto omsetning vokst til drøyt 32 milliarder.

Selskapet fikk først lokaler i ei tyskerbrakke fra Smestadleiren i Oslo. I 1962 ble det så vedtatt flytta til Hamar i forbindelse med en større utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, og i 1975 ble flyttinga gjennomført.

Norsk Tipping har utvida tilbudet med en rekke pengespill, som Extra og Lotto, ved siden av fotballtipping. Spilling over internett ble innført i 2002. Det ble i 2011 innført 18-årsgrense på alle spill hos Norsk Tipping, og i 2016 kom det tapsgrenser på tvers av alle spill og maksimal tapsgrense på 20 000 per måned. Årsaken til dette er at hovedgrunnen til at selskapet eksisterer er et ønske om å avgrense skadevirkningene av spilleavhengighet.

Galleri

Litteratur og kilder