Oberst Peters vei

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oberst Peters vei sett østover fra Gamle Kongevei.
Foto: Roy Olsen (2014).

Oberst Peters veiNanset i Larvik kommune går fra Gamle Kongevei til Frankendalsveien ved nr. 72. Mellom Heibergs gate og Fjellheimveien er det gang- og sykkelvei og stengt for motorisert ferdsel.

Veien er oppkalt etter Oberst Nikolai Herman Peters som kom til Nanset tidlig på 1900-tallet og ble tollkasserer i Larvik. Han var formann i Bygnings- og reguleringskommisjonen for Nanset 1905–15, og sto sentralt i planleggingen og utbyggingen av Nanset. Peters la ned et stort arbeid for Nansets ve og vel, og på sine gamle dager hjalp han distriktets første speidertropp med organisering og utstyr.

I forkant av Larvik og Lardals kommunesammenslåing 1. januar 2018, ble det foretatt en opprydding i storkommunens veinavn og adresser. Dette resulterte i at en rekke gater og veier fikk endret navn, og mange eiendommer fikk nye adresser. Siden Oberst Peters vei var brutt på to steder, ble det vedtatt at midtre og østre del av veien skulle bytte navn. Endringene trådte i kraft 4. desember 2017.

Midlertidig tekst: Nr. 28, 20, 17-39, 41-63, 65-99 og 101-123 (veiens østre del) ble overført til nytt veinavn, Ulvhilds vei.

OBS! Ikke ferdig redigert m.h.t. adresseendringene.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
2
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/229, «Føniks».
3
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/276, «Gressvoll».
4 A
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/72, «Fagerlund».
4 B
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/1117.
5
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/1051.
6 2005/18.

Nanset skole. barneskole.

Kilder


Koordinater: 59.06449° N 10.03630° Ø