Olaus Steen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Olaus Steen (født 1842, dødsår ukjent) var en båtbygger i Steinvika i Egge i Innherred i Trøndelag.

1870-årene kom med økonomisk optimisme, gode åringer og gode konjunkturer for trelast for hele Innherred. Steinkjer og bygdene rundt var i 1870-årene et dominerende senter for jektfarten i Trondheimsfjorden. Handelsstedet Steinkjer var blitt økonomisk sterkere og det ble satset på jektfart med trelast. Trelashandelen førte til at det ble etablert flere nye dampsager og båtverft rundt Steinkjer.

I Indhereds-Posten 13.11.1877 kan vi lese om et nytt verft: "Fra for kort tid siden er der i Stenvigen paa Egges Grund her i nærheten etableret et Værft i Mindre Maalestok, navnlig til Bygging af kravelbyggede Jægtfartøier. Værksmester Olaus Steen har gjennemgaaet sin Tømmermandslære ved det bekjendte Dekkes Værft i Bergen, og har i de siste Aar været engageret med Skibsbyggearbeide i Hommelvigen her i Amtet".

I boka Jekter og jektefart fra Innherred (1989) fortelles det at Olaus var vestlending, men jeg tror ikke det stemmer. Olaus sin far drev et verft i Hommelvik hvor Olaus jobber før han dro til Bergen for å skaffe seg utdanning som båtbygger. Olaus komm tilbake til sin far og jobbet i Hommelvika igjen - før han senere reiste til Egge.

I folketellingen i 1865 for Strinda, under Malvik, står det følgende: "Ole P. Steen, Husfader, Logerende Baadbygger g. 51 m Strinde Prgj. Gift med Ingeborg Hansd. Olaus Steen, Deres Søn, Baadbygger ug 23, Throndhjem."

Ut fra dette kan vi lese at han i 1865 allerede var titulert som båtbygger og at han som 23-åring var ugift. Olaus Steens bosted i 1865 var altså Strinda, nærmere bestemt på plassen Moen i Malvik.

I 1875 finner vi igjen Olaus på Strinda, men nå har han flyttet til «Bryghaug i Malvik»: "3 Smaa Hovedbygninger ved Siden af hinanden" står det om Bryghaug i folketellingen. I 1875 er Olaus 33 år og fortsatt ugift, men har nå fått yrkestittelen ”Skibsbygmester”.

Dette viser at Olaus må ha flyttet til Egge mellom 1875 og 1877. Dette stemmer veldig godt med opplysningene fra avisa Inntrøndelagen i november 1877.

I 1945 skrev Axel Benum i boka Husmenn i Egge at enka etter båtbygger Steen var flyttet til husmann og smed Anton Kristansen i Eggemarka: ”Smed Anton Kristiansen, en bror av smed Andreas Kristiansen i Steinkjer, ryddet og bygget ny plass i Eggemarka på søndre side av vegen. Han hadde før bodd som husmann på Naustbakken en tid. Husmann med jord og smed. Han ble annen gang gift med enke Ingeborg Steen, som altså var enke etter skipsbygger Steen i Steinvika. Hun var født i 1842 og døde 1920, og datter av Ola Hesthåggån, sønn av Ola Baardsen som brukte Lille-Svenning fra 1820 til 1856."

Dette gir oss to opplysninger. Olaus Steen blir gift i Egge og han døde forholdsvis tidlig.

I et intervju i Inntrøndelagen i 1949 forteller 90-åringen Lorents Svendsen at han arbeidet på verftet til Steen i Stenvigen. Dette forteller at det må ha vært en del virksomhet ved verftet når Steen kunne ha arbeidsfolk i lønn. Men her stopper de fleste spor etter Olaus Steen. Det finnes heller ikke opplysninger som tilsier at Olaus Steen fikk etterkommere.

Olaus Steen var nok sammen med Asbjørn Birkeland i Eggebogen en av de første som startet verftsvirksomhet med egen slip i området. Knut Egge fra Steinvika fortalte at han som barn lekte i restene av et gammelt båtopptrekk i Steinvika. Dette var på begynnelsen av 1920-årene, så det kan nok stemme at noe av restene etter virksomheten til Steen fortsatt var synlig i terrenget. Asbjørn Birkeland i Eggebogen ble etter hvert læremestre for noen av de fremste jekt- og båtbyggerene på Innherred - blant andre brødrene Ovesen som selv startet verft nærmere sentrum.

Da Olaus Steen kom fra Malvik og bygde seg hus, var det nok ikke mange hus i Steinvika. Det er blitt fortalt at ”alle” som i de neste 30-40 årene bygde hus innover Steinvika, losjerte i dette huset mens de selv bygde. Huset skal derfor ha fått tilnavnet ”Tusenhuset”, med en klar hentydning om at det hadde bodd mye folk der i årenes løp. Det har tidligere blitt stilt spørsmål om Steinvika har fått navnet sitt etter båtbygger Steen. Ettersom Inntrøndelagen den 13. november i 1877 kaller vika for ”Stensvigen” – altså like etter at Steen ankommer Egge, velger jeg å tro at det ikke stemmer.

Eksterne lenker