Olav Engelbrektssons jordebok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Olav Engelbrektssons jordebok er en oversikt over eiendommer tilhørende erkesetet i Nidaros. Den ble laget for den siste erkebiskopen, Olav Engelbrektson omkring 1533, med tittelen Register paa Sancte Oluffs Ioerdher.

Den er ikke like komplett som den eldre Aslak Bolts jordebok, men gir en god oversikt over mange av eiendommene som tilhørte erkesetet i tida opp mot reformasjonen. Det er ikke egentlig skrevet som en jordebok, men består i stedet av sammenføyde opptegnelser som i fellesskap utgjør en jordebok. Det meste av eiendommene i Trøndelag er med, mens gods i Øynafylke og Namdalen mangler.

Boka befinner seg i Riksarkivet. Før den kom dit hadde den en lang ferd. Da erkebiskop Olav forlot Norge i 1537 og gikk i eksil i Belgia tok han med seg arkivet, inkluldert jordeboka. Han hadde dem hos seg da han døde i Lier i Belgia i 1538. Arkivet ble noe senere sendt til München sammen med arkivet etter Christian II. De to arkivene ble omtalt som München-samlingen. I 1830 ble disse utlevert til Norge, og plassert i diplomsamlinga til Det kgl. Frederiks Universitet. I 1847 ble de så overført til Riksarkivet. Den er der registrert som nr. 4296 i München-samlingen. Den ble bundet inn på nytt, med tittelen Throndhjems Jordebog 1533 på ryggen. Årstallet er henta fra to løse blad, og det er ikke sikkert at de gir en helt nøyaktig datering for hele jordeboka. Det originale omslaget, med tittelen Register paa Sancte Oluffs Ioerdher, ble senere gjenfunnet.

I 1926 ga RIksarkivet ut en trykt, kommentert utgave av jordeboka, redigert av Christopher Brinchmann og Johan Angerholt. I utgaven er også Erkebiskop Gautes jordebøker med.

Litteratur og kilder