Ole Olausen Saksberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Saksberg og familien bodde i denne gamle svalgangsbygningen på Saksberg. Dette fotografiet er en del av en bildeserie som Riksantikvaren tok av bygningen i 1920.

Ole Olausen Saksberg (født 10. juni 1859 i Vardal, død 1. februar 1928 i Snertingdalen) var gardbruker på Saksberg (bnr. 2) i Snertingdalen i nåværende Gjøvik kommune.

Bakgrunn

Han vokste opp på Nedre Brekken (gnr. 6/1), et av de nørdste gardsbruka i Vardal, like ved grensa til Snertingdalen. Han var sønn av gardbruker Olaus Christiansen Brækken (1827-1873) og Beate Olsdatter f. Nøsseie (1830-1910), som opprinnelig var fra Snertingdalen. Oles farsslekt hadde eid Brekken i minst fire generasjoner.

Faren døde alt i 1873, da Ole var bare 14 år gammal. Ifølge folketellinga for 1875 var han sysselsatt med å hjelpe mora, som fortsatte å drive garden som enke.

Ekteskap og barn

Ole ble rundt 1883 gift med Mina Snekkerhaugen fra Snertingdalen. De bodde lenge som innerster på Brekken, der de fem eldste av de seks barna ble født:

  • Olaf (1884–1963), gift med Olave Henriksveen (1871–1966), småbruker i Snertingdalen
  • Sigurd (1887–1977), gift med Anne Rundesletten (1882–1966) fra Etnedalen, småbruker i Snertingdalen.
  • Emma Borghild (f. 1889), konfirmert 1904, sannsynligvis identisk med den «Emma Sagsberg» som i 1910 var tjenestejente hos redaktør Lange på Gjøvik.
  • Lovise (1892–1973), gift med Jakob Stenersen (1889–1973), bosatt i Hunndalen.
  • Olave (1894–1894), døde bare 1 dag gammal.
  • Oskar (f. 1895), overtok Saksberg, utvandra etterpå til Canada.

Saksberg

Ole var eldstesønn på Brekken, men det ble allikevel den yngre broren Martin (1862-1915) som overtok eiendommen. Ole kjøpte rundt 1900 Nordre Saksberg i Snertingdalen av Johan Hansen Saksberg,[1] etter å ha vært forpakter av eiendommen «Skogheim» (sannsynligvis jorda på Skogheim skole).

Han ble enkemann alt i 1906. Yngstesønnen Oskar overtok gardsbruket i 1920, men bare fire år seinere gikk han konkurs. I 1927 utvandra Oskar til Canada.

Ole døde 1. februar 1928; ifølge klokkerboka var dødsårsaken hjerneblødning. Han bodde da hos eldstesønnen Olaf, som hadde bruket Engelstad i Nedre Snertingdalen. Da han døde, var Ole fattigunderstøtta.

Referanser

Kilder og litteratur