Oline Holtmon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oline Holtmon
Foto: Hedmarksmuseets fotosamling.

Oline Holtmon (20.09.1874 - 10.12.1968[1]) var en samfunnsengasjert lærerinne og venstrepolitiker i Hamar. Oline Holtmons veg på Furuberget/Prestrud er oppkalt etter henne.

Bakgrunn

Oline ble født i Grue 20. september 1874, hennes foreldre var gårdbruker Tørris Gundersen Holtmon og Olivia Olsdatter[2].

Lærerinne

I 1889 ble hun konfirmert i Grue Hovedkirke og fikk karakteren "Meget god". Oline var intelligent og dyktig. Hun gikk på Hedmarks Amtsskole i Åsnes. 17 år gammel vikarierte hun for gammelklokkeren i Solør, mens hun ventet på å bli gammel nok til å kunne begynne på Hamar Stiftsseminarium. Oline eksaminerte de unge slik at presten sa at hun praktiserte som en gammel lærerinne.[3]. Oline Holtmon la altså tidlig for dagen spesielle evner som pedagog. Seminarloven av 1890 åpnet for adgang for kvinner til å ta 2-årig lærerutdanning. Hun ble uteksaminert i 1894 og var dermed blant de første kvinnene som fikk denne utdanningen ved Hamar stiftsseminarium."[4] Hun var deretter tilsatt ved Hamar folkeskole (Midtbyen skole) i perioden 1894 til hun gikk av med pensjon i 1940.[5] Hun var også nestformann i Norges lærerinneforbund, samt formann for fylket Hedmark i samme forening. [6]

Avholdssak og politikk

Hun ble medlem av Hamar avholdslag i 1895, avholdsbevegelsen stilte egen liste i valgene 1899 - 1913 og Oline ble valgt inn i kommunestyret. Hun ledet Hamar barneavholdslag i 25 år.[7]

Hun ble valgt inn i kommunestyret som nummer 3 på totalistenes lister. Fra 1902 til 1940 var det bare i to perioder (1905 - 1907 og 1920 - 1922) da hun ikke hadde tilknytning til bystyret eller formannsskapet som representant eller varamedlem. Oline var i den nevnte perioden bystyremedlem i perioden 1902 - 1904, 1911 - 1913, 1917 - 1919 og 1929 - 40.[8] De første periodene representerte hun totalisterne eller avholdspartiet, senere venstre eller samarbeidslister mellom venstre og andre grupperinger.[9] Ikke overraskende lå skolesaken nært hjertet hennes, samt de svakest stilte i samfunnet. Hun var medlem av fattigstyret og vergerådet i flere perioder. I tillegg til arbeid som domsmann.

Ved stortingsvalget i 1933 var hun nummer to på lista til Venstre i kretsen kjøpstedene i Hedmark og Oppland fylker bak gjøvikingen O. Ødegaard. Venstre ble fjerde beste parti og vant ingen mandater. [10]

Foreningsliv

Oline var med og stiftet Hamar kvinderåd i 1907, samt "foreningen til fattige skolebørns beklædning". Hun var også sammen med de andre kvinnen i bystyret i 1903 med for å skaffe Hamar en idrettsbane. Hun var også med i Hamar kvindelige diskussions og stemmeretsforening.

Hun ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 1940. Hun døde 94 år gammel. Hun giftet seg aldri og fikk ingen barn selv, men adopterte sin brors barn i 1919.

Referanser

  1. Hamar arbeiderblad, nr. 43 1952 (dødsannonse).
  2. Kirkebok 11 (1873 - 1880) for Grue i Hedmark, døpte i 1874 - dåp nr. 159, folio 24 b.
  3. Intervju med Oline Holtmon i Hamar Arbeiderblad, 20.05.1959
  4. Sitat fra Stemmerett, kvinnesak, samfunnsak - et tidsbilde av Hamar etter århundreskiftet. Prosjektarbeid ved Hamar lærerhøgskole 1988 ved Ingunn Bakke og Inger M. Kyllingstad, side 57.
  5. Stemmerett, kvinnesak, samfunnsak - et tidsbilde av Hamar etter århundreskiftet. Prosjektarbeid ved Hamar lærerhøgskole 1988 ved Ingunn Bakke og Inger M. Kyllingstad, side 57.
  6. Stemmerett, kvinnesak, samfunnsak - et tidsbilde av Hamar etter århundreskiftet. Prosjektarbeid ved Hamar lærerhøgskole 1988 ved Ingunn Bakke og Inger M. Kyllingstad, side 62.
  7. Stemmerett, kvinnesak, samfunnsak - et tidsbilde av Hamar etter århundreskiftet. Prosjektarbeid ved Hamar lærerhøgskole 1988 ved Ingunn Bakke og Inger M. Kyllingstad, side 63.
  8. Arvid Østby - privatarkiv 15 ved Statsarkivet i Hamar, Protokoll 18: Bystyre og formannskap 1849 - 1940 - avskrifter etter originaler i formannskapskontoret.
  9. Stemmerett, kvinnesak, samfunnsak - et tidsbilde av Hamar etter århundreskiftet. Prosjektarbeid ved Hamar lærerhøgskole 1988 ved Ingunn Bakke og Inger M. Kyllingstad, side 64.
  10. «Norges Offisielle Statistikk. IX. 26. Stortingsvalget 1933», Statistisk Sentralbyrå.

Kilder


Logo De 100 første.jpg Oline Holtmon er del av prosjektet De 100 første kvinner i kommunestyrene som er kommet i stand i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013. Artiklene i denne serien er tilgjengelig i denne oversikten.