Oltesvik kraftverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stasjonsbygningen fra 1935.
Foto: PeltonMan (2014).

Oltesvik kraftverk er et kraftverk fra 1935 ved Oltesvik i Gjesdal kommune og som ligger nede ved sjøen i utløpet av Oltedalselva. Kraftverket ble bygget av Stavanger kommune og overtatt av Lyse Energi i desember 1991.

Forløper: Provisorisk kraftverk i Oltesvik

Forløperen: Det provisoriske kraftverket i Oltesvik (1916–1935).
Foto: Joakim M.J. Wik/NVE (1934).

I år med særlig tørt vær, særlig en langvarig tørke høsten 1915 viste det seg at det da var for lite vann i vassdraget til å holde hele Oltedal kraftverk fra 1909 i drift. For å kunne utnytte vannet bedre i et ekstra fall, ble det i 1916 bygget et provisorisk kraftverk i Oltesvik nederst i vassdaget, utstyrt med ett av aggregatene i Oltedal som ble flyttet dit. Det provisoriske kraftverket var en enkel trebygning og åpnet 23. januar 1917. Ved oppstarten var det bare en ansatt, en maskinist. Det ble derfor bare kjørt åtter timer pr hverdag, en under tørkeperioder ble det kjørt på skift.

Den første perioden ble det benyttet en 250 meter lang vannrenne i tre fra Ragsvatnet til et støpt fordelingsbasseng på fjellet ovenfor. Herfra gikk vannet i et 50 meter langt jernrør ned til turbinen. Dette ga et fall på 34 meter.

I 1926/1927 ble det sprengt ut en tunnel i fjellet, også i påvente av den større og permanent utbygging. Dette provisoriske kraftverket var i ordinær drift fram til 12. juli 1935 da dagens kraftverk ble bygget like ved og nyttet samme vannfall.

Det provisoriske kraftverket ble stående som reserve til det brant i 1944.

Anlegget

Byggeperioden var fra juni 1934 til juli 1935, og kraftverket utnytter en fallhøyde på 34,6 meter fra Ragsvatnet (reguleringshøyde 35-38 moh.) ned til Høgsfjorden. Kraftverket har samme nedslagsfelt som Oltedal kraftverk, lenger opp i vassdraget. Dette er på 19,4 km².

Fra Ragsvatnet ledes vannet gjennom en 320 meters lang tunnel med et tverrsnitt på 16 m² til høyden over Oltesvik hvor fordelingsbassenget er sprengt inn i fjellet. Derfra går det en skråsjakt ned til kraftstasjonen.

Kraftverket har en vertikal francisturbin med installert effekt er 5,2 MW og midlere årsproduksjon er på 17 GWh.

Kilder


Koordinater: 58.85194° N 6.12302° Ø