Ormerud (Oppegård)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ormerud
0217-0270012 Nedre Ormerud.jpg
Nedre Ormerud
Kommune: Oppegård
Fylke: Viken
Gnr.: 38

Ormerud er en navne- og matrikkelgård i Oppegård kommune. Navnet er skrevet Ormerwdt (1537) og Ormerud (1723). Den eldste gården ble antagelig skilt ut fra gården Kullebund og ryddet rundt 1100 eKr. Selve gården lå mellom Dalsveien og Skiveien litt syd for grensen til Oslo. Gårdens størrelse var på ca 880 mål. Jordveien besto for det meste av leirjord og var tung å drive. Tidlig frost var også en plage. Noen ganger måtte en røyklegge dalen for å redde avlingen. Først etter 1749 bodde og drev eieren gården selv. Før den tid var det leilendinger.

Nedre Ormerud Gnr 38.1(38.54) Vestre Ormerud. Dette er den eldste av Ormerud-gårdene og er en av de 17 middelaldergårdene som er illustrert i kommunevåpenet. Gården ble kjøpt av Peder Hansen Ormerud i 1832 og driver den til 1870. I 1804 ble gården utpekt til postgård, men det var trolig Øvre Ormerud (s.d.) som utførte oppdraget. Eiere: 1749-Lars Larsen Lie. Før 1769-78 Jacob Halvorsen. 1778-1832 Samme eiere som Øvre Ormerud sd. 1832-(?) Peder Hansen. 1870-1911 - Theodor Hansen. 1911-(?) Trygve Hansen. Eier også Kullebund gård. Utparsellert til boligtomter fra 1912. Hovedbygningen revet ca 1972. Husmannsplasser: Nordbråten ligger helt inn til grensen til Oslo nesten opp til Fjellveien. Hovedhuset og et mindre uthus står fortsatt.

Gården Øvre Ormerud i Oppegård ca 1945. Rekonstruert etter fotografier og beskrivelser. Tegning av Erik Ballangrud 1996.

Øvre Ormerud Gnr 38/2 Ormerudbråten, Mørck-gården, Augestad. Var opprinnelig en plass under Ormerud (nedre), men var nok den sentrale Ormerud-gården etter at Den Fredrikshaldske kongevei ble anlagt forbi gården på 16-1700-tallet. De siste husene på gården ble revet i 1970-årene, for å gi plass til Tårnåsen senter. Grunnmursrester etter hovedhuset er fortsatt synlige.

På 1950-tallet ble det parsellert ut en rekke tomter som nå kalles Augestadgrenda. Eiere: Anthoni Müller selger 1741 og 1744 eierparter til Gunder Hansen. I 1749 kjøpt av Henrik Christensen som straks selger den videre. Den er på salg hele fem ganger til 1752. Da blir den kjøpt av Christian Sax. 1763-69 Nils Evensen. 1769-78 Jacob Halvorsen (svigersønn). Igjen på salg 5 ganger. 1790-1801 Peder Christiansen. 1801-26 Jacob Jacobsen Ormerud. 1826-31 Christian Lund. 1831-46 bokbinder Kampe. 1846 Theodor Pedersen. 1846-71 Gunder Mørck. 1871-ca 1900 Karl Gustav Mørck (bror). Ca. 1900-34 Johan Fredrik Mørck (sønn). 1934-ca. 1960 Anders Augestad. Eier også Nedre Ormerud. Husmannsplasser: Høyås, Jomfrubråten og Langebroe. De to siste eksisterte på slutten av 1700-tallet, men forsvant på 1820-tallet.


Kilder