Otto Akselvoll (1905–1994)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Otto Akselvoll (1905-1994).jpg

Otto Akselvoll var en lærer som i mange år arbeidet i folkeskolen, blant annet i Sømna kommune og i Nedre Eiker. Han ble født den 16. april 1905Otrøya i Aukra kommune i Romsdalen, der faren var gårdbruker og fisker og drev en sild- og fiskeforretning. Foreldrene var Olaus Larsen Akselvoll og Kristofa Knutsdatter, født Haugen. De drev bruket Stølen under gården AkselvollOtrøya.

Otto tok eksamen ved Nesna lærerskole i 1927, og seinere tok han blant annet kurs ved Nordenfjelske Skulemuseum (1932), Statens lærarkurs i landbruksfag (1932), og han avla eksamen ved Askov Sløjdlærerskole (1938) og eksamenskurs i sløyd ved Statens sløydlærerskoleNotodden (1956). I alt gjennomførte han 16 forskjellige lærerkurs. I 1949 fikk han stipend til et nytt opphold ved Askov Sløjdlærerskole.

Som ung drev han også et par år med reketråling på Hustadvika sammen med broren, siden det var vanskelig å få en lærerpost. Etter hvert fikk han også som lærerposter ved skoler i hjemkommunen Aukra, først på deltid og seinere i hel stilling. Blant annet var han «omgangsskolelærer» med ansvar for sju elever på Tautra, som fikk undervisning i stuene på de fem småbrukene på øya. Deretter var han ved Sund skole i Sømna kommuneHelgeland fra 1932 til 1947. Under læreraksjonen i 1942 satt han i Falstad fangeleir.

Etter krigen var han i kortere perioder ved Skotnes skoleVestvågøy i Lofoten, Lykkjeeidet skule i Stangvik kommuneNordmøre og NorderhovRingerike. Fra 1951 var han ansatt ved Krokstad skoleNedre Eiker, og her var han skolestyrer fra 1964 til han gikk av med pensjon i 1973.[1] I egenskap av styrer var han også medlem av byggekomitéen for den nye skolebygningen ved Krokstad.

Han hadde en rekke tillitsverv, både i tilknytning til skolen og i andre sammenhenger. Blant annet var han sekretær i Sømna Arbeiderparti 1934-1936, varaformann i Sømna trygdenemnd 1937-1938 og i åtet år var han sekretær i Sømna samvirkelag. Fra 1938 til 1949 var han formann i Sømna lærerlag. Seinere var han formann i Nedre Eiker skoleidrettsråd og i sangerlag. Fra 1955 var han medlem av Norgers Sangerlags landsstyre.

Hobbyene hans var sang og håndarbeid. Han beskrives som en dyktig snekker og møbeltapetserer, og som pensjonist bidro han da Nedre Eiker Menighetssenter ble bygd. Han var også aktivt med fra starten i Lions Club Nedre Eiker. Hver sommer besøkte han hjembygda, der han blant annet fisket laks.[2] På sine eldre dager ble han portrettert i lokalaviser både i Drammensdistriktet og i Romsdalen og blant annet omtalt som «landets siste gjenlevende omgangsskolelærer».

I 1930 ble han gift med Alma Petrine Sørøy,[3] og de fikk to sønner og en datter.

Otto Akselvoll døde 16. desember 1994, [4] og han ble gravlagt ved Nedre Eiker kirke sammen med sin kone.[5]

Referanser


Kilder
Eiker Leksikons logo.jpeg Otto Akselvoll (1905–1994) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!