Papirkirker i Nord-Trøndelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

48 av de knapt 80 dokumenterte middelalderkirkene i Nord-Trøndelag forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. Disse kirkene kan betegnes som «Øvrige kirker» til forskjell fra steinkirker og stavkirker, enkelte har også betegnet dem som «Papirkirker». Mange av disse kirkene har høyst sannsynlig vært stavbygde.

Dokumenterte papirkirker

Kirkested Kommune Stedsangivelse Dokumentasjon Viet til Status Bemerkning Bilde
Lånke Stjørdal omtalt 1520 avløst av ny kirke omkring 1610
Ådal Stjørdal lokalitet ikke påvist omtalt 1530 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnestein på gården
Hegra Stjørdal omtalt 1450 avløst av ny kirke omkring 1600
Skjølstad Stjørdal like nordvest for gårdstunene omtalt 1520 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnestein ved gammel kirkegård Skjolstad gamle kirkegard.JPG
Voll Stjørdal ved Kirkvoll 50 m sør for låven på Voll nordre omtalt [[1432] gikk ut av bruk etter 1530 Kirkestedet nedlagt
Skatval Stjørdal omtalt 1520 trolig del av kirke avløst 1767
Auran Stjørdal ved hovedbygningen på Auran østre omtalt 1520 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt Auran kirkested.JPG
Vang Levanger nordvest for Vang gård omtalt 1432 avløst av ny kirke omkring 1625 gammel kirkegård finnes Vang kirke Levanger.JPG
Lo Levanger omtalt 1432 avløst av ny kirke 1614 kirkestedet nedlagt 1859, minnestein ved gammel kirkegård Lo kirke Levanger.JPG
Gustad Levanger uklart om kirke sto på Gustad i Ekne eller i Frol omtalt 1548 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Røvik Levanger der husene på Røvik på Ytterøya står i dag omtalt 1530 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Veie Levanger ved Kjerklia sør for Veie vestre omtalt 1520 Sta. Margareta gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnetavle satt opp Veie kirke.JPG
Svengård Levanger ved Kjerkstykket ved gammeltunet omtalt 1520 St. Mikael gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, minnetavle satt opp Svengard kirkested Levanger.JPG
Vangberg Frosta omtalt 1547 St. Andreas avløst av ny kirke, trolig omkring 1680 gammel kirkegård finnes Vangberg kirkested Frosta.JPG
Hallan Verdal sørvest for gården omtalt 1513 St. Egidius del av kirke avløst omkring 1660 minnestein på gammel kirkegård Hallan gamle kirkegard.JPG
Vuku Verdal omtalt 1520 avløst av ny kirke 1652
Auglen Verdal ukjent sted omtalt 1589 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Auskin Verdal ved Kjerkåkeren mellom låven og gammel elvekant omtalt 1432 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Lyng Verdal ved Kjerkbakken omtalt 1280 gikk ut av bruk på 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Leklem Verdal ved Kjerkåkeren omtalt 1520 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Kvistad Inderøy ved gammelt tun lenger nede enn dagens omtalt 1533 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Ulven eller Ulvin Inderøy ved Kjerkgården sør for tunet på øvre Ulvin omtalt 1490 og 1589 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt 1589
Henning Steinkjer omtalt 1533]] avløst av ny kirke 1654
Skei Steinkjer omtalt 1490 avløst av ny kirke 1664
Lagtu Steinkjer rett opp for kårhuset på gammeltunet omtalt 1533 revet før 1673 kirkestedet nedlagt
Solberg Steinkjer muligens ved den gamle kirkegården ved Utvik omtalt 1533 avløst av ny kirke før 1649 gammel kirkegård muligens fra middelalderen
Ol Steinkjer ved Kjerkreita på Kjerkol omtalt 1533 kirkestedet nedlagt 1692 Kirkol.JPG
Megard Snåsa omtalt 1533 trolig Olav gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt, stedet markert
Sørli Lierne ved Devika omtalt 1533 trolig brent av svenske tropper 1613 avløst av ny kirke
Leka Leka ved Kjerkekloa på Leknes omtalt 1589 avløst av ny kirke 1633
Sklinna Leka omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Frelsøyan Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Hummelværet Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Fruholmen Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Nordøyan Vikna omtalt 1597 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt
Foldereid Nærøy nordøst for tunet, sør for dagens kirke omtalt 1589 revet omkring 1575 kirkestedet nedlagt, ny kirke bygget omkring 1680
Kolvereid Nærøy omtalt 1597 avløst av ny kirke 1659
Varøy Nærøy trolig ved Kjerkparten sør for Varøyelva omtalt 1589 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt 1656
Fosnes Fosnes på Fosnes omtalt 1533 avløst av ny kirke på 1600-tallet gammel kirkegård finnes
Vik Namsos vest for Gåsbekkdalen omtalt 1520 avløst av ny kirke 1674
Sævik Namsos ved Sævik omtalt 1563 avløst av ny kirke 1706 gammel kirkegård bevart
Elda Namdalseid omtalt 1533 brant ved lynnedslag på 1690-tallet avløst av ny kirke 1709, gammel kirkegård finnes Elden gamle kirkegard.JPG
Halmøya Flatanger på Halmøya omtalt 1468 avløst av ny kirke før 1687 minnestein ved gammelt kirkested
Kjerkreit Verran mellom veien og tunet på Kjerkreit søndre omtalt 1533 avløst av ny kirke på Bartnes etter 1654 minnestein ved gammel kirkegård
Røstad Leksvik omtalt 1533 avløst av ny kirke 1652
Grandan Leksvik ved utløpet av Ytterelva omtalt 1533 gikk ut av bruk kirkestedet nedlagt


Kilde

  • Jan Brendalsmo: Kirker og kirkebyggere i Trøndelag
  • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016