Parkgata 34 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parkgata 34 er et stort hus på hjørnet mot Rådhusgatas søndre løp.
Foto: Einar Dahl (2016).

Parkgata 34 i Tromsø ligger på hjørnet mot Rådhusgata. - Tidligere Nedre skolegate 34, matr.nr. 71.

Kemner Mack

Målebrev til Chr. Haugen, datert 26. sept., tinglyst 30. sept. 1880.

I 1885 bodde disse her: Kemner og agent Johan Friedrich Christian Mack med kona Hanna Birgithe Mack, f. Giæver, og deres seks barn, samt en tjenestepike.

Auksjonsskjøte på maskinist Haugens gård til Chr. Macks barn: Annie, Arthur, Oscar, Nanna, Aagot og Betty, i 1886.

I 1900: Kemner og agent Johan Frederick Christian Mach med kona Hanna Birgitte og tre barn.

Elisabethsøstrene

Skjøte fra Annie Mack Brodtkorb, Arthur, Oscar, Nanna, Aagot og Betty Mack til den preussiske korporation «De graa Søstre af den hellige Elisabeth» i Breslau, i 1906.

Resolution hvorved det tillates den preussiske korporation «De graa Søstre af den hellige Elisabeth» i Breslau at erverve eiendomsrett til nærværende eiendom, i 1906.

Makeskiftebrev, hvorved frk. Maria Streibel – Søster Serapia – som provincialforstanderinde for «De graa Søstre af den hellige Elisabeth» i Kristiania og i hht. påtegnet erklæring av 13. mai 1907 fra den ap. vicar for den katolske kirke i Norge, biskop dr. Johannes Olav Fallize, makeskifter til enkefru Birgitte Jensen og døtre Anna og Jenny Jensen nærværende eiendom med eiendommen Grønnegate 102, tinglyst 21. mai 1907.

Jordmor Jensen

I 1910: Jordmor Bergitte Jensen med datteren Jenny, lærerinne Marie Horst med sønnen Andreas, arbeiderske Elsi Andersen, enke og vaskekone Tina Pettersen med sønnen Sandberg Pettersen.

Skjøte fra enkefru Birgitte Jensen og døtrene Anna og Jenny Jensen til prokurist Poul Leonhard Hansen, i 1911.

Grosserer Hansen

I 1916: Prokurist Leonhard, Olga og kontorist Thorleiv Hansen, telegrafbud Andreas Kristian og lærerinde Marie Olufine Horst.

Matrikkel for Tromsø by hvorved denne eiendommens navn endres til Parkgata 34, tinglyst 8/6-1933.

Eid av grosserer Leonhard Hansen i 1918/32 og 1957.

Da Conrad Holmboe døde i 1924 og firmaet M.W. Holmboe & Søn gikk i likvidasjon, overtok Leonhard Hansen. Han hadde jobbet for Holmboe i mange år og tok nå over forretningseiendommen med brygger i Fredrik Langes gate 4.

Også bolig for kontorsjefen i firmaet, Thorleik Hansen, (1940/57).

Grosserer Leonhard Hansen, telefondame Lilly Elveslett, (1946).

Esther Hansen

Friserdame Esther Hansen, (1957).

Skifteskjøte til Esther Hansen i 1964.

Esther I. Hansen, m/Sjøgatens frukt og tobakk i Sjøgata 4, (1966/93).

Skjøte fra Esther Hansen til datteren Elsa Lang-Ree, i 1975.

Anita Herigstad, (1986), Reidar Svare, (1986).

Journalist Marit Beathe Andersen, (1990).

Atle og Astrid Olsen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1885-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.