Peder Schjelderup

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Jenssøn Schjelderup (født 7. september 1571 i Bergen, død 27 september 1646 i Trondheim) var biskop i Trondheim 1622-1642.

I 1593 tok Peder Jensen Schjelderup eksamen ved Sorø skole, og i perioden 1595-98 studerte han i Wittenberg som var stedet Luther slo opp sine teser og som senere ble Europas fremste sted for studier og utdanning. I 1599 ble han ble kapellan i Mandal, og i 1604 ble han ordinert til sogneprest samme sted. Fra 1607 ble han sogneprest i Fredriksborg, og i 1608 ble han etter kongens befaling hentet til København hvor han var sogneherre og prost i Vor Frue Kirke. Han ble utnevnt til biskop i Trondheim den 8. oktober 1622. I 1642 søkte han avskjed i nåde som biskop i en alder av 71 år, hvilket var svært uvanlig på den tiden. Vanligvis var man biskop livet ut. Erik Bredal overtok bispestolen på det vilkår at han betalte Peder 500 rdlr årlig. I 1622 underskrev han et edsformular som er å finne i Trondhjems Kapittelbok.

Han var den første norskfødte biskopen i Trondheim. Alt tyder på at kirken var fornøyd med sin biskop. Han er den første vi kjenner til som satte igang misjonsarbeide blant samene i Trøndelag. Peder har ikke etterlatt seg særlig med skrifter. En av de få ting vi vet om, er en utrolig meddelelse, fra hans trondheimstid, som han i januar 1639 sendte professor Thomas Bartholin i København om en navngitt kvinne i ytre Namdalen, som i årene 1637-38 med bare vel seks måneders mellomrom fødte fullbårne barn til verden. I hans tid ble Sunnmøre lagt under Bergen stift. I desember 1637 ble det første waisenhuset for barn stiftet i Trondheim. Daværende lensherre Oluf Parsberg og biskop Peder Schjelderup etablerte det beste tilbud de kunne skaffe for de fattige barna med begrensede midler til rådighet. Også Trondheims tukthus (Verkshus) som var en arbeidsanstalt ble stiftet da.

Han pantet til seg eiendommene Valberg, Hernes og Island som i katolsk tid lå til Tautra kloster.

Peder Jensen Schjelderup skal ha hatt hele 13 barn. Han giftet seg første gang i Mandal i 1601 med Anna Nielsdatter Holck, født 1580 i Tønsberg, død 1612 i København. I 1622 giftet han seg for andre gang med Gisken Hermannsdatter Lange, født ca. 1590 i Flensburg, død 1640 i Trondheim.

Da han døde 27. september 1646, var det ettermannen biskop Erik Bredal som holdt liktalen over ham den 2. oktober 1646. Denne ble trykt i København i 1648.

Kilder og videre lesing