Per Monsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 27. august 1985: utsnitt av nekrolog over Per Monsen.

Per Monsen (født 4. mai 1913 på Hamar, død 26. august 1985 i Oslo) var journalist og en markant pressemann, i en årrekke tilknyttet Arbeiderbladet og dessuten formann i Norsk Presseforbund 1954–1958, direktør for Det internasjonale presseinstituttet i Zürich 1964–1968 og sjef for Norsk Telegrambyrå (NTB) 1970-1980.

Familie

Per Monsen var sønn av skolemann, presssemann og politiker Christian Fredrik Monsen (1878–1954) og lærer Aasta Ingerø Hansen (1884–1962). Han ble gift i 1941 med Beret Scheflo (1917–1981), datter av redaktør Olav Scheflo (1883–1943), ekteskapet oppløst i 1950, deretter i 1952 med journalist Ursula (“Poppi”) Elsbeth Tichauer Krogvig (1914–2003), datter av forfatteren Tryggve Andersen (1866–1920). Per Monsen var bror av blant andre tegneren Randi Monsen (1910–1997), svoger til utenriksminister Halvard Lange (1902–1970) og onkel til historikeren Even Lange (f. 1946).

Liv og virke

Monsen vokste opp i Hamar, der faren var lærer, redaktør og lokalpolitiker. Rett etter examen artium i 1932 begynte han som journalist i avisen Sørlandet i Kristiansand, der hans kommende svigerfar Olav Scheflo var redaktør. I 1936 gjorde han et intervju med den russisk revolusjonære politikeren og marxistisk teoretiken Lev Trotskij om Moskva-prosessene, som vakte internasjonal oppsikt. Trotskij oppholdt seg i Norge på denne tiden.

Monsen var journalist i Bergens Arbeiderblad 1937–1939, og en av redaktør Gunnar Ouslands politiske medarbeidere. I 1939 kom han til Martin Tranmæl i Arbeiderbladet.

Under krigen deltok Monsen i illegalt arbeid, og satt fengslet en kort tid. I 1941 dro han til Sverige, hvor han arbeidet for den norske informasjonstjenesten der. I 1943 dro han til London, hvor han ble med i Nygaardsvold-regjeringens informasjonstjeneste. Etter krigen ble Monsen igjen journalist i Arbeiderbladet. Han hadde permisjon 1948–1949 for å overta etter Willy Brandt som presseattaché ved den norske militærmisjonen i Berlin.

Fra 1952 var Per Monsen en av tre redaktører i Arbeiderbladet, sammen med Olav Larssen og Rolf Gerhardsen, med Larssen som sjefredaktør. Monsen ble politisk redaktør, og Larssens stedfortreder. Da Larssen gikk av i 1963, ble Monsen nevnt som hans etterfølger som landsmøtevalgt sjefredaktør, men skal ikke ha vært ønsket av Einar Gerhardsen. Da Reidar Hirsti istedet for ham ble valgt til sjefredaktør, søkte Monsen permisjon. Monsen var forøvrig formann i Norsk Presseforbund 1954–1958.

Monsen var direktør for Det internasjonale presseinstituttet i Zürich 1964–1968, et institutt som skulle arbeide for pressefrihet i verden og for oppbygging av moderne aviser i utviklingsland. Han returnerte til Arbeiderbladet i 1968, men i 1970 ble han utnevnt til administrerende direktør og sjefredaktør i NTB. Han var i NTB fram til 1980.

Enkelte bosteder

i den kommunale folketellingen for Hamar i 1920 er Per Monsen oppført på adressen Østregate 61 sammen med foreldrene og fire søsken. I adresseboka for Oslo for 1941 er han oppført i Frydenbergveien 4c, og i adresseboka samme sted for 1950 er han oppført i Husebygrenda 18c. I adresseboka for Oslo for 1965/66 er Monsen oppført som redaktør i Arbeiderbladet på adressen Skjerstadveien 4b, og den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1980/81.

Ettermæle

Per Monsen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Per Monsen i Aftenposten 27. august 1985, signert "T.R.", ble han beskrevet slik (utdrag):

Per Monsens kraftfulle virksomhet i og for norsk og internasjonal presse spente fra kampglade år i arbeiderpressen og særlig Arbeiderbladet, til direktørstillingen i det internasjonale presseinstituttet og til sjefstolen gjennom ti år i Norsk Telegrambyrå. Da Per Monsen kom til Norsk Telegrambyrå i 1970, så han klart hvor viktig det var for nyhetsformidlingen i Norge at byrået stadig holdt seg på høyden både journalistisk og teknisk. Per Monsen satset all sin erfaring fra norsk presse og fra utlandet på dette viktigste samarbeidstiltak mellom norske aviser. Han ledet byrået inn i datateknologien og bidro dermed også til mulighetene for teknisk modernisering rundt i avisene.

Per Monsen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo

Kilder