Peter Hærem

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Peter Hærem.
Foto: Ukjent, hentet fra Studenterhjemmets 75-års jubileumsbok fra 1950.

Peter Lorentzen Hærem (født i Stavanger 29. august 1840, død 22. mars 1878) var teolog og indremisjonsmann. Han etablerte en forløper til KFUK-KFUM i Norge, og sto bak etableringen av Studenterhjemmet i Underhaugsveien i Kristiania, som fortsatt er i drift. Hærem hadde et bredt kontaktnett, han hadde blant andre hvalfangstreder Svend Foyn som økonomisk støttespiller, og han hadde et nært forhold til forfatteren Arne Garborg, som en periode bodde på Studenterhjemmet.

Familie

Peter Hærem var sønn av skipstømmermann Omund Aagesen Hærem (1800–1841) og søndagsskolelærer Ragnhild Danielsdatter Hærem (1805–1869).

Han ble gift i 1868 med Johanna (“Hanna”) Monsen (1844-1910).

Liv og virke

Hærem vokste opp i Stavanger, hvor han gjennom sin mor kom inn i Brødremenigheten. Etter examen artium i 1859 dro han til Christiania for å studere teologi, og ble han en av professor Gisle Johnsons fremste elever.

Hærem tok teologisk embetseksamen i 1865, og var deretter et halvt år lærer i Drammen. Han overtok i 1865 ansvaret for Missionsblad for Israel og foretok også en lengre reise for Israelsmissionen. I 1867 startet han, etter utenlandsk inspirasjon, etablering av såkalte ynglingeforeninger, som spredte seg i flere byer. Disse ble senere ble samlet i Norges Kristelige Ungdomsforbund, nå Norges KFUK–KFUM.

I 1868 var Hærem med og grunnla Lutherstiftelsen, hvor han i 1870 ble sekretær og redaktør for Maanedsblad for Indremissionen. I 1869 overtok Hærem også ukebladet Fædrelandet sammen med vennen Thorvald Klaveness.

Hærem var også opptatt av studentvelferd. Da han i 1871 fikk et hus med hage i Underhaugsveien 15 i Kristiania i gave av en britisk dame, hvor han også bosatte seg, besluttet han å reise et studenthjem der. Finansiert av blant andre hvalfangstreder Svend Foyn ble Studenterhjemmet ferdigstilt på naboeiendommen Underhaugsveien 13 i 1875, med innvielse i 1876 med kong Oscar II tilstede. Hærem flyttet inn som husfar, noe han var til like før sin død. På eiendommen Underhaugsveien 15 ble det etter Hærems død, i 1899, reist et hotell som skulle være med på å finansiere Studenterhjemmet (Studenterhjemmets hotell, også kjent som Gardens hotell).

I 1878 ble Hærem utnevnt til sogneprest i Gjerdrum, men han døde like etterpå.

Ettermæle

Hærem sto bak opprettelsen av Studenterhjemmet i Underhaugsveien i Kristiania, som fortsatt er i drift.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Peter Hærem døde 37 år gammel, og ble bisatt fra Trefoldighetskirken i Kristiania 28. mars 1878. Han ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund.

Aftenposten omtalte begravelsen slik i sin aftenutgave 28. mars 1878 (utdrag):

Sogneprest Peter Hærems jordefærd havde i dag samlet en saa storskare af sørgeklædte mænd og kvinder, som vi ikke paa lang tid have sett i vor by. Efter en sørgefest i Studenterhjemmet igaar af hans slægt og nærmeste venner, var liget blevet bisat i Tredoldighetskirken, hvorfra begravelsen foregik. Allerede tidlig paa formiddagen havde der samlet sig en stor skare udenfor kirken, der strax fyldtes. … I sørgeskarensaaes en mængde præster, universitetslærere, udsendinge fra forskjellige foreninger og Gjerdrums formandsskab. Kl. 12 ¾ ankom studenterne med sine floromvundne faner og derpaa Kristiania Yngligeforening med repræsentanter fra andre foreninger.

Hærem hadde et nært forhold til Arne Garborg, som også fikk bo i Studenterhjemmet en periode. Hærem var inspirasjon for skikkelsen Pater Omnipotens i Garborgs Bondestudentar.

Kilder og referanser

Peter Hærem er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)