Peter Lødrup (1932–2010)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Peter Lødrup.
Foto: Ukjent, faksimile fra artikkel med minnetale av professor Asbjørn Kjønstad, Det Norske Videnskaps-Akademi 2011.

Peter Lødrup (født 29. august 1932 i Bærum, død 16. juni 2010) var jurist, professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo fra 1970 til 2002, med erstatningsrett, familierett og arverett blant sine faglige hovedområder. Han var også konstituert dommer i Høyesterett flere ganger, deltok i en rekke offentlige utredninger, og hadde dessuten internasjonale verv innen jus.

Familie

Peter Lødrup var sønn av sorenskriver Mentz Darre Lødrup (1901-1968) og forfatter Evi Bøgenæs Lødrup (1906-1985), og ble gift i 1958 med Grethe Faye (f. 1933).

Liv og virke

Peter Lødrup vokste opp i Oslo. Han tok tok examen artium i 1951 på Frogner skole og ble cand. jur. i 1957. Samme år ble han vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han hadde studieopphold i USA og Frankrike, var dommerfullmektig 1966–1967, og deretter dosent, til han ble professor i 1970.

Faglig hadde Lødrup erstatningsrett, familierett og arverett som sine hovedområder. Han utviklet dessuten luftrett som en spesialdisiplin, et felt han tok doktorgraden på i 1966 (Luftrett og ansvar). Innen alle disse feltene hadde han et betydelig vitenskapelig forfatterskap. Han foreleste i flere europeiske land, i Canada og USA, og var også generalsekretær og president i International Society of Family Law 1975–1991.

Lødrup hadde også flere tunge administrative verv ved Universitetet i Oslo. Han var blant annet instituttleder og dekanus, medlem av Det akademiske kollegium og dets arbeidsutvalg, og formann i kollegiets organisasjonskomité, samt i dets forvaltningskomité.

Lødrup deltok aktivt innen lovforberedelse, og var ansvarlig for flere offentlige utredninger. Han var også dommer i Oslo skifterett, spesialrådgiver i Justisdepartementet, og var konstituert høyesterettsdommer flere ganger i perioden 1991–1998.

Peter Lødrup var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1974, og var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Ettermæle

Peter Lødrup er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

I en nekrolog over Peter Lødrup i Aftenposten 24. juni 2010, av Hans Petter Graver, Ole-Andreas Rognstad og Tone Sverdrup fra Universitetet i Oslo, ble han beskrevet slik (utdrag):

«Mester i faglig tikamp» ble han kalt. Hans rettsvitenskapelige interesser spente vidt. Han hadde alt av tunge verv ved fakultetet. Han var en populær foreleser og foredragsholder. Og han tok aktiv del i samfunnslivet. Få personer har ledet så mange utvalg som ham, og han har hele fem perioder bak seg som konstituert dommer i Høyesterett. ... For hans kolleger var det uforståelig hvordan han kunne holde seg oppdatert i så mange fag samtidig. ... Med stor hjelpsomhet og imøtekommenhet besvarte han en strøm av henvendelser fra alle som søkte råd i faglige spørsmål. ... Peter var løsningsorientert og pragmatisk. Når han enkelte ganger møtte motbør, lot han det sjelden gå prestisje i saken.

Peter Lødrup er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Kilder