Povel Helliesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Povel Helliesen var lagmann i Bjørgvin og Gulating fra 1585 til 1604. Han ble utnevnt til lagmann 24. august 1585[1] etter avdøde Axel Fredriksen med samme rettigheter som forgjengeren.

I 1581 var han byskriver i Bergen Han levde ennå i 1609.[2]

I 1589 fikk Helliesen og de to borgermestrene i Bergen befaling om å være til stede når lenet ble overlevert fra Nils Bild til Peder Thott.[3]

I 1590 ledet han trolldomssaken mot Anne Pedersdotter, enke etter Absolon Pederssøn Beyer. Hun ble dømt til døden og brent på Nordnes.[4]

Helliesen hadde dømt en mann fra liv og gods. Mannen hadde beklaget seg til kongen ved supplikk. Helliesen ble befalt å gi ham avskrift av dommen.[5]

Helliesen og byrådet i Bergen ble i 1600 anmodet om å hjelpe Frants Mønnickeberg til rette i en tvist med Peder Corneliussen.[6]

Helliesen fikk i 1600 ordre om å hjelpe Claus Miltzows hustru ut av en tvist. Hun skyldte Peder Thott og andre penger. Lagmannen skulle hjelpe til for å unngå langsommelig Proces.[7]

Povel Helliesen og byrådet ble i 1602 bedt om å behandle arven etter Henrik Mund.[8]

Helliesen ble dømt på herredagen 1604 til bøter for en ulovlig dom. Han hadde siden inngått en kontrakt med borgermester Mikkel skriver som kongen ikke var tilfreds med. Nils Wind fikk ordre om å tiltale ham.[9] Ved brev av 15. april 1608 fikk Nils Wind brev på at han kunne avsone Helliesens forseelser med 200 daler.[10] Helliesen kalles da «forrige Lagmand».

Povel Helliesen skal være den Povel Helliesen (Helgesen) som ble født på Vang i Hedmark i 1542 som sønn av Helge Paulsen Gile og Ingrid Rasmusdatter Synes.

Povel Helliesen var gift med Elisabeth Rasmusdatter Vatne. Barn: a. Rasmus Povelsen Brandal, prest i Ulstein.

Referanser

  1. Norske Rigs-Registranter, bd. II, s. 619.
  2. Han ble innstevnt på Oslo lagting for en dom han hadde avsagt. Oslo lagtingsprotokoll nr. II-VII, 1608-1616 og Oppland lagtingsprotokoll nr. I, 1611-1613, s. 74.
  3. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 35f.
  4. Saken mot Anne PedersdotterNorsk folkeminnesamlings nettside.
  5. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 525.
  6. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 597.
  7. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 600f.
  8. Norske Rigs-Registranter, bd. III, s. 666.
  9. Norske Rigs-Registranter, bd. IV, s. 215f.
  10. Norske Rigs-Registranter, bd. IV, s. 250.


Fiat-justitia medium.jpg Povel Helliesen er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.