Prøven (Listebåt 1991)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prøven
Prøven.jpg
Egennavn: Prøven
Båttype Listebåt
Framdriftsmidler: Seil og årer
Kommune Farsund kommune
Lagstilhørighet: Sæløer og Lista kystlag

Listerbåten representerte noe nytt i norsk båthistorie. Den ble utviklet de første tiårene etter 1830. Det var drivgarnfiske etter makrell utenfor Listakysten som satte fart i utviklingen av båttypen.

Sommeren 1990 var Arne Emil Christensen ved Oldsakssamlingen i Lyngdal. Han kunne berette om en båt ved Gamle Kværnes bygdemuseumNordmøre som han vurderte som en «ekte» listerbåt. Medlemmer i Sæløer Kystlag søkte med en gang kulturstyret i Vest-Agder om penger til ei oppmålingsreise. Arne Emil Christensen sa seg villig til å gjøre arbeidet, og kulturstyret bevilget pengene. I juli 1990 målte Arne Emil Christensen båten. Tegningen ble gjort ferdige høsten samme år og er med som «midtsidebåt» i Forbundet Kystens medlemsblad nr. 4, 1990.

Christensen mener dette er en ekte listerbåt, blant annet fordi den er bygget med trenagler i huden, og spikret i stevnene. Fasongen er annerledes enn tilsvarende båter fra Hordaland og Ryfylke, og slankere enn båter fra Mandal-Kristiansand området. Christensen finner en rekke detaljer som er de samme som på Eilert Sundts bilde av en listerbåt.

I 1991 ble det opprettet en prosjektgruppe i daværende Sæløer Kystlag, i dag Sæløer og Lista kystlag. Sammen med Bragdøya kystlag ble det gjort framstøt overfor arbeidsmarkedsetaten i Farsund for å få bygd en kopi av båten i Gamle Kværnes bygdemuseum. Det var denne tiden i gang AMO kurs, der det ble laget små, åpne båter. Lista Yrkesskole (i dag Lista Videregående skole) sto for administrasjonen av kurset, eller det ble etter hvert kursene, flere i rekken. Reidar Jørgensen og Tore B. Johansen var lærere det året «Prøven» ble bygd.