Rålibråten under Stømner øvre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rålibråten
Bråtensætra under Stømner øvre Kongsvinger 1.jpg
En av rydningsrøysene på vestsida av traktorveien.
Foto: Per Tore Broen (2020).
Alt. navn: Raalibraaten, Braaten, Bråtensætra
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 32
Bnr: 9
Type: Nedlagt husmannsplass og seterbruk
Avskrift av tinglyst kontrakt underskrevet 3.5.1883. Panteregisteret for Vinger.

Rålibråten er en nedlagt husmannsplass i Rålia under Stømner øvre i tidligere Vinger kommune.

Her har vi et eksempel på at en tidligere husmannssønn kjøper en skogteig og selv utsteder festekontrakt. Den ble inngått i 1883 mellom Ole Pedersen som eier av bnr 32/9 (Stømner skog) og Lars Kristensen. Lars var da innerst på Råliberget som Ole også hadde blitt eier av i 1872, og som hadde stått ubebodd etter at Oles mor døde 1871. Nå ønsket Lars en «livstidskontrakt» om å etablere seg «paa en braate i utstederens skog».

Lars Kristensen, født i 1828 på Olsrud, ble i 1858 gift med Olea Jensdatter, født 1827 i Rålia. De hadde barna Elen (1858, fikk to barn her før hun ble gift og flyttet til Kristiania), Kristian (1859 se Kristiansplass), Ole (1863 – 1863), Maren (1864, gift, bosatt Digerud plass), Olea (1866 – 1872) og Ole (1868, gift, til Kristiania). Lars og Olea kom fra plassen Fåfenga på Speismark. Olea hadde fra tidligere sønnen Johannes. I tillegg til å forpakte plassen var Lars kullbrenner.

Plassen, som er omtalt som Rålibråten (Bråten), ble fraflyttet før år 1900. Den er avmerket på kart fra 1884 og navngitt som Braaten på kart fra 1917. Fra den tid og noen år framover var det seterdrift her. Plassen ble overtatt av Hans Bråten i 1924, men det er ikke han som har gitt navnet til husmannsplassen. Derimot har plassen den senere tid blitt omtalt som Bråtensætra.

Østlendingen 15. august 1933 melder om «at maler Hans Braastads hytte Bråtan i Rålia i Vinger stod i brann […] og brente ned helt til grunn». Om dette var en hytte som var satt opp etter at Lars og kona Olea forlot plassen, eller om det var deres bolighus som var omgjort til hytte, sier historien ingen ting om. Det siste er vel det mest logiske. Logisk er det vel også at hytta eller bygget tilhørte Hans Bråten – som var maler på Kongsvinger på den tiden, og som hadde blitt eier av plassen noen år tidligere.

Hans B. Bråten var fortsatt eier av Bråtensætra i 1950:

9 Skog 0 mark 15 øre Hans Bråten

Bråtensætra (Rålibråten) ligger et stykke opp i Rålia sør for Bæreia, og det er anlagt traktorvei fra Skitjernsvegen forbi plassen. Plassen ligger der dagens høyspentlinje tangerer traktorveien (kart, se Rålia). Gråsteinsmuren etter våningshuset/hytta er synlig 10 meter øst for veien og rydningsrøyser på vestsiden. Det er satt opp ei enkel hytte 50-60 meter høyere opp i lia.

Plassen er ikke omtalt i bygdebøkene for Vinger.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.15287° N 11.95309° Ø