Råliberget (Kongsvinger gnr. 31/5)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Råliberget
Råliberget gnr. 31 5 Sidselrud Kongsvinger 2008 A.jpg
Våningshuset i Råliberget.
Foto: Per Tore Broen (2008).
Alt. navn: Berget
Utskilt: 1872
Sokn: Vinger
Fylke: Innlandet (Hedmark)
Kommune: Kongsvinger
Gnr.: 31
Bnr: 5
Type: Nedlagt småbruk og husmannsplass
Råliberget (Berget) på kart fra 2022. Stømnervangen i øst, avstand ½ km. Alternativt kart se Gravlia nedre. Statens kartverk.

Råliberget er et nedlagt småbruk i Rålia i Kongsvinger kommune og var opprinnelig en husmannsplass under Sidselrud i tidligere Vinger kommune. Plassen ble ryddet omkring 1830 av Hans Thorsen Digerud (1806 – 1861). Etter hans død var enka Olea Eriksdatter født 1788 fra Børslungsæter bruker av Råliberget.

I 1865 er Olea oppført som selveier og bor her sammen med sønnesønnen Ole Olsen. Dette året kunne de i Råliberget så ¼ tønne bygg, 1 tønne havre, sette 1½ tønne poteter og fø 1 ku og 1 sau.

Olea hadde sønnen Ole Pedersen (1814 – 1906) før hun giftet seg med Hans Thorsen. Ole hadde vokst opp her på Råliberget og var rydningsmann og bureiser på naboplassen Stømnervangen hvor han bodde. Etter morens død i 1871 fikk Ole Pedersen i 1872 skjøte på Råliberget.

I og med at Ole allerede var eier og beboer av Stømnervangen, ble Råliberget nå liggende øde i rundt 25 år. Men i noen av disse årene bodde det innerster her. Blant dem var Lars Kristensen født 1828 som var gift med Olea Jensdatter født 1827 i Raalien, og deres tre barn. De flyttet ut rundt 1883 og ryddet en egen plass, Rålibråten.

I 1892 overlot Ole Pedersen samtlige hus på Stømnervangen og halvdelen av den dyrka marken og halve hamneretten til Mentz Gundersen, og flyttet selv tilbake til Råliberget. Den halvdelen av Stømnervangen som Mentz tok over ble siden benevnt Rålivangen.

Beboere i Råliberget i 1900 var Ole Pedersens sønn, Anders Olsen (1847 – 1915) som var gift med Inger Andersdatter (1853 – 1927) fra Sidselrudbråten, og deres sju barn: Ole født i 1877, Anne i 1879, Anton i 1881, Karl i 1884, Erik i 1888, Annar Marius i 1890 og Jørgen i 1893. Barnas farfar, Ole Pedersen, bodde også her, nå som føderådsmann.

Eldste sønnen til Anders, Ole Andersen (1877 – 1952) og kona Gina Edvardsdatter (1888 – 1963) fra Aanerudbakken, ble de neste eierne av Råliberget etter å fått skjøte på gården i 1897 mot kår på levetiden.

Ved folketellingen i 1920 er Ole sysselsatt som skogsarbeider med egen hest. Han og Gina har barna Annar født i 1914, Ole i 1916, Anna Emilie i 1918 og Ingeborg Gustava i 1920. Sammen med dem bor tre av Oles brødre: Anton, Karl og Jørgen samt moren Inger. Hun og Anton har kommunal alderspensjon, mens Karl og Jørgen er skogsarbeidere for A/S M. Stang.

To år senere fikk Gina og Ole sønnen Gustav, deretter Gina d. s. år, Arne Marius i 1926, Gudrun Amalie i 1931 og Astrid Helene i 1936.

Oles bror Karl Andersen giftet seg i 1933 med Inger Marie Syversdatter (1882 – 1945) fra Gravlia øvre (Rålibakken) og overtok som forpaktere der. Karl omkom da våningshuset der brant ned i 1977. En annen bror, Annar Marius, kjøpte Gravlia nedre i 1930 uten å bosette seg der, noe en tredje bror, Erik, gjorde.

Ole Andersen sto fortsatt som eier av Råliberget i 1950:

31/5 Sesselrud 0 mark 06 øre Ole Andersen
Naturen tar tilbake. Motiv fra Råliberget.
Foto: Per Tore Broen (2008).

Etter foreldrenes død fikk sønnen Ole Olsen hjemmelen og senere sønnen Gustav Olsen som i 1966 hadde overtatt eiendommen Gravlien øvre etter sin onkel Karl Andersen. Ole døde i 1986 og Gustav i 2014.

Våningshus: 9 x 6 m² i en etasje med loft. Fjøset og stallen på 5 x 4 m² og låven på 8 x 6 m² er i svært dårlig forfatning. En mindre del av den dyrkede jorda er delvis intakt i 2019.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.14533° N 11.94724° Ø