Ragnhild Adelheid Brevig (1892–1944)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Ragnhild Adelheid Brevig (født 1. oktober 1892 i Kristiania, død 28. september 1944 samme sted) var jurist, lokalpoltiiker og i én periode vararepresentant til Stortinget for Høyre i Oslo.

Slekt og familie

Hun var datter av verkstedeier Olaus Olsen Brevig (1854–1943) og Julie Caspersen Brevig (1856–1925).

Selv ble hun ikke gift.

Liv og virke

Da hun ble født bodde foreldrene i Korsgata 19, og i 1900 finner vi familien i Markveien 25 - begge adresser er i dagens Bydel Grünerløkka. De flytta så til Olaf Ryes plass 5, i samme område, en gang før 1910. Der finner vi henne fortsatt i den kommunale folketellinga fra 1923.

Hun tok examen artium ved Ragna Nielsens latin- og realskole i 1910, og ble cand.jur. i 1917. Hun var edsvoren fullmektig ved Søndre Gudbrandsdal sorenskriveri 1917–1918, og hadde samme stilling hos byfogden i Oslo 1919–1926. Da hun ble ansatt i 1917, var hun der fjerde kvinnelige juristen som hadde fått stilling som fullmektig. Fra 1919 til 1920 var hun konstituert byfogd. Fra 1926 til 1934 var hun panteinspektør hos kemneren i Oslo, og fra 1934 til sin død var hun bidragsfogd samme sted.

I 1929 ble hun medlem av bystyret i Oslo, og hun satt også i flere kommunale utvalg. Hun fortsatte å sitte i bystyret til sin død, rett nok med helt andre omstendigheter etter 1940. Brevig var leder i Norske kvinnelige akademikeres landsforbund fra 1929 til 1932, og nestleder i Høyrekvinners Landsforbund fra 1937. Hun ble vararepresentant til Stortinget i 1937, og møtte flere ganger, samt at hun satt i utenriks- og konstitusjonskomiteen. Denne perioden ble forlenga på grunn av krigen, så på papiret var hun vararepresentant til sin død.

Kilder og litteratur