Reinald av Stavanger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Bisp Reinald vert hengd på Holmen ved valslyngja», Eilif Peterssens illustrasjon til 1899-utgaven av Heimskringla.

Reinald (død 18. januar 1135) var første biskop av Stavanger. Han ble i 1135 hengt av Harald Gille, som var ute etter Magnus Blindes skatter som Reinald angivelig hadde i sin forvaring. Reinald var ansvarlig for første byggetrinn av Stavanger domkirke.

Ifølge sagaen kom Reinald fra England, og han kan antas å ha kommet til Norge noe før bispedømmets opprettelse, som regnes til ca. 1112. Senest må han ha kommet hit i 1125. Domkirken i Stavanger ble viet til St. Svithun, som var biskop i Winchester, og det er mulig at Reinald er identisk med en Rainoldes som er nevnt i New Minster i denne engelske byen. En historie om at han brakte et relikvie, St. Svithuns arm, til Norge uten å ha bedt om tillatelse til å ta den er antagelig ikke sann. Han ser ut til å ha blitt utvalgt av Sigurd Jorsalfare og bispeviet i Lund, som var erkesete for Norge og Danmark.

De to ganger Reinald nevnes i sagaene kommer han lite heldig ut av omtalen. I Morkinskinna fortelles det at han ga sitt samtykke da Sigurd Jorsalfare i 1128 ville gå fra Malmfrid Mstislavsdatter til fordel for ei Cecilia, som var norsk stormannsdatter. De andre sagaene nevner ikke dette, og historien er noe usikker. Men dersom det er sant at biskopen lot seg overtale til å godkjenne dette er det et alvorlig brudd på kirkens lære om ekteskapet. Da bryllupet skulle stå hadde han trukket seg, men da han ikke kunne hindre kongen i å gifte seg krevde han gaver til kirken som bot for ekteskapsbruddet.

Etter Sigurds død begynte borgerkrigstida. Reinald var den eneste biskop som ble involvert i denne tidlige fasen; senere skulle biskopene spille en større rolle gjennom opprørsflokken baglerne i striden med Sverre Sigurdsson. Ifølge Heimskringla var Snorre en nær venn av Magnus Blinde, og han skal ha blitt gitt i oppdrag å ta vare på kongens formue. Harald Gille jaktet på disse skattene, men Reinald ville ikke gi dem fra seg, eller han hadde dem ikke. Snorre sier ikke helt klart om han hadde skattene eller ikke, men forkalrer at mistanken om at han hadde dem skyldtes at biskopen var glad i penger. Harald mistet tålmodigheten med Reinald, og den 18. januar 1135 ble han hengt på Holmen i Bergen.

Biskop Reinalds gate har navn etter ham.

Kilder


Forgjenger:
 Nyoppretta 
Biskop av Stavanger
(ca. 11121135)
Etterfølger:
 Jon Birgersson