Folkehøgskolen i Nes (Romerike)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Romerike Folkehøgskole»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Folkehøgskolen i Nes på Romerike var i virksomhet fra 1921 til 1929. Den lå på Årnes, og holdt til i en nedlagt folkeskolebygning der. De to første åra var skolen kalt Nes folkehøgskole, men skiftet i 1923 navn til Romerike folkehøgskole.

Skolen ble grunnlagt av vossingen Jens Dagestad, som tidligere hadde drevet folkehøgskoler i Telemark og på Kongsvinger. Skolen på Nes kan sees som en fortsettelse av den sistnevnte, Vinger folkehøgskole, som Dagestad hadde grunnlagt og bestyrt i åra 1918 til 1921.

Dagestad hadde støtte i et folkehøgskolelag under ledelse først av Edvard Østerud fra Nes, så av A. Nordby Wennevold, som opprinnelig kom fra Telemark, og som hadde vært elev hos Viggo Ullmann. Folkehøgskolelaget hadde politisk basis i den lokale venstreforeningen, og liten støtte ut over dette. Det lyktes å få stats- og fylkesbidrag til driften, men skolen slet likevel tungt med økonomien.

De fleste elevene kom fra Nes, og det ble ikke bygd internat ved skolen. Noen få som kom utenbygds fra, bodde på private hybler i nærheten. Kjøkken og matsal til felles middagsbespisning ble leid i forsamlingslokalet Salem.

I tillegg til Dagestad sjøl var følgende lærere ansatt ved skolen: Torbjørn Østerud, Dagny Holt, Dagny Grostøl, Olav Kroken, Erling Østerud, W. Neumann og Per Holdebakken. Sistnevnte var bestyrer i skoleåret 1922-1923.

I 1923 ble forfatteren og folkehøgskolelæreren Olav Sletto oppfordret av høgskolelaget til å overta ledelsen av skolen på Årnes. Sletto sa seg villig, og drev skolen fra høsten 1923 til 1929 under navnet Romerike folkehøgskole. Søkninga til skolen ble nå større, opp til det dobbelte av de ca. 40 elevene som skolebygningen kunne gi plass til. Dette gjorde det aktuelt å gå inn på et samarbeid som fylket hadde invitert til om en ny skole på Sørumsand. I 1924 ble det innledet forhandlinger mellom Sletto, Akershus fylke og høgskolelaget i Nes. Romerike folkehøgskole ble så nedlagt i 1929, til fordel den nyopprettede Romerike ungdomsskole (fylkesskolen på Sørumsand), der Sletto ble bestyrer.

Kilder og litteratur

  • Dehli, Martin: Nes på Romerike. Bygdehistorie. Bind VII. Nes kommune 19xx.
  • Norsk allkunnebok, artikkel om Jens Dagestad (1951).
  • Østerud, Erling: «Folkehøgskolen på Romerike 100 år 1859 [trykkfeil for 1869, wiki-merknad]-15/10-1969», i Romerikstun. Årbok 1970 for Romerike Historielag.