Sørfold lokalhistorielag

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sørfold Lokalhistorielag»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sørfold lokalhistorielag er historielaget i Sørfold kommune i Nordland. Laget ble stiftet 1. mars 1974, og i 1985 meldte det seg inn i Landslaget for lokalhistorie. Sørfold lokalhistorielag er også tilsluttet Reiselivslaget, Norsk namnelag og Forbundet KYSTEN. Siden 1978 har laget gitt ut Årbok for Sørfold.

Lokalhistorielaget «har til formål å samle og spre informasjon om generell, men først og fremst lokal historie. Laget skal arbeide aktivt for å vareta og verne om kulturminner i distriktet (kommunen) og forsøke berge mest mulig av den muntlige tradisjon som ennå finnes om liv og virke i eldre tider».

I 2019 var det 137 medlemmer i Sørfold lokalhistorielag. Medlemstallet er fordoblet siden midten av 2000-åra.

Hovedaktiviter

Å gi ut årbok og kalender er viktige oppgaver for laget.

Blant lagets arrangementer er Gjestbø, her tilberedes og serveres samme type mat som var vanlig i husholdningene før 1940 og fram til 1960/1970. Dette er et populært arrangement, der gjerne over 100 mennesker deltar. Laget pleier også å ha aktiviteter på Kulturminnedagen.

Gammelskola på Kvarv er en skolebygning fra 1886 som historielaget fikk overta for 1 krone fra Kvarv grendelag i 2018. Skolen er restaurert, og klasserommet fremstår som et klasserom fra 1930. Klasserommet er godkjent som skolemuseum. Laget har også overtatt et naust på Sommarset, hvor det etter hvert er oppbevart diverse gamle båter som Sørfold lokalhistorielag har fått hånd om.

Husmannsplassen Kjelvik er et prosjekt hvor det er nedlagt mange arbeidstimer. Stedet blir brukt til ulike arrangement. På sommeren er det åpent for omvisninger og kulturelle aktiviteter, blant annet Kjelvikdagen, der det serveres lokale godbiter og håndverkere er til stede med sine produkter. Hvert andre år har det også vært teaterforestilling ute i det fri. Husmannsplassen presenteres også i Fotefar mot nord, som er et prosjekt for å gi et bilde av landsdelens folk, natur og virksomhet siden mennesket først kom til Nordland.

Laget har deltatt med ulike arrangement i Sørfold kommunes kulturuker, markert seg under den lokale «kraftfestivalen» og under Festspillene i Harstad, blant annet med utstillinger av lokale kunstnere og håndverkere. Turer er blitt arrangert til kirkesøndag på Rørstad, også turer «på gamle stier» til bosetninger/tufter.

Lokalhistorielaget er også med på Den kulturelle skolesekken. Laget fikk støtte fra Landslaget for lokalhistorie slik at man kunne forberede og gjennomføre en sterk historie i krigens fotspor. Dette arrangementet ble gjennomført med 50-60 8. og 9. klassinger fra skolene i Sørfold, dette i samarbeid med Sørfold kommune, skolene i Sørfold, kunstner Bjørnar K. Meisler og Nordlandsmuseet.

Laget har overtatt Lyder Kvantolands billedsamlinger.

Ledere

 • 1974–1980 Palle Pedersen
 • 1980–1981 Mikal Arntzen
 • 1981–2002 Marie Zakariassen
 • 2002–2009 Mikal Arntzen
 • 2009–2012 Haldis S. Edvardsen
 • 2012–2016 Leikny Simonsen
 • 2016–d. d. Ole Henrik Fagerbakk

Ellers kan nevnes Halvdan Haug, som har drevet med innsamling og registrering av bilder. Torleif Engan har samlet inn historier og er forfatter av boka Fiskehistorien i Sørfold.

2019

 • Årbokkomiteen 2019 består av: Halvdan Haug, Lene Laxaa, Ketil Kristensen, Astrid Bjørknes Dolmen og Ulf Roger Strøksnes.
 • Kalenderkomiteen 2019 består av: Einar Frismo, Haldis S. Edvardsen, Grete Evjen Kristiansen, Bjørg Pettersen og Marie Zakariassen (konsulent).
 • Styret i 2019 består av Ole Henrik Fagerbakk (leder), Gunhild Eide (nestleder), Erling Horndal (styremedlem), Mikal Arntzen (styremedlem), Mats Gøran Dale (sekretær), Beate Breivik (kasserer), Ingun Eriksen (varamedlem) og Oddvar Ånderbakk (varamedlem). Til styremøtene innkalles også Grete Evjen Kristiansen fra kalenderkomiteen og Ketil Kristensen fra årbokkomiteen.

Historielaget har et samarbeid med Nordlandsmuseet om husmannsplassen i Kjelvik, Ida Beate Oterlei fra museet blir derfor invitert til noen av lagets styremøter.

Publikasjoner

Årbøker over Sørfold har kommet hvert år fra 1978, med unntak av 1993. Kalendre med historiske bilder/tema utgitt hvert år fra 1983. De andre publikasjonene som laget har utgitt, er:

 • 1977: Hefte om Lyder Kvantoland og hans arbeider.
 • 1980: Registrering av gamle bilder fra hele kommunen.
 • 1993: Bok om fotograf Lyder Kvantoland.
 • 2004: Fiskehistorien i Sørfold. Ei bok om båtene, menneskene og deres liv på havet.

Historielaget har også gitt støtte til flere bokprosjekt, blant annet «Tett på krigen i Sørfold 1940-1945». Utgitt av Ole Henrik Fagerbakk og Ulf Roger Strøksnes.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra Sørfold historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).

Eksterne lenker