Sagelva miljø- og historiepark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sagstien plan 2007 for strekningen Flaen-Sagdalsundergangen
Foto: Ukjent/Skedsmo kommune
Sagstien kart fra Trevaredemningen til Mølleparken 2008.
Foto: Per Høstland/Sagelvas Venner


Sagelva miljø- og historiepark ble opprettet i 2002. Skedsmo kommune vedtok dette året en plan som skal sikre elva og elvebredden som naturområde, samtidig som historiske elementer blir sikret på en forsvarlig måte.

Følgende hovedmål og intensjoner er lagt til grunn for planen:
- Turveien (senere kalt Sagstien skal gi bedre forbindelser mellom grønne korridorer i og rundt Strømmen
- Sagelva skal bli et friluftsområde for nærmiljøet og et viktig grøntdrag til andre grønne områder
- Turveien skal bli en viktig del av den lokalhistoriske dokumentasjon av virksomheter langs Sagelva
- Turveien skal kunne inspirere til økt friluftsliv i nærmiljøet, skape flere tverrforbindelser og øke tilgjengeligheten til området
- Turveien skal gi en bilfri adkomst til større friområder ved Nitelva og i Østmarka
- Totalt sett kan kultur- og naturveien være med på å øke bevisstheten og tilhørigheten til Strømmen som egenartet tettsted
- En bedring av vannkvaliteten, opprydding mm vil på sikt få ringvirkninger og gi bedre fiskemuligheter

Litteratur