Saltholmen fyrstasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Saltholmen fyrstasjon
Oppretta: 1882
Status: Nedlagt 1952
Funksjon: Innseilingsfyr
Eier: Privat
Kommune: Lillesand kommune
Fylke: Agder
Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner

Saltholmen fyrstasjon ligger på en liten øy utenfor Lillesand. Fyrbygningen i betong har store skifer firkantheller som taktekking og et mangekantet fyrtårn med spir på ett av hjørnene. Fyret hadde 4. ordens linseapparat. I 1952 ble fyrdriften lagt om og en fyrlykt satt opp. Det fyrtekniske utstyret i det gamle lyktehuset er fjernet. Anlegget omfatter også uthus, naust og rester etter landing.

Saltholmen fyrstasjon er et lite og tett samlet betonganlegg og en god representant for de små betongfyrene fra forrige århundre. Det mangekantete fyrtårnet, er som type sjeldent. Betongbruken og taktekkingen viser Fyrvesenets anvendelse av stedsfremmede løsninger. Fyrstasjonen som helhet er lite forandret siden den ble bygd og har de fleste originale bygningsdelene bevart. Med sin kraftige materialbruk og framtredende beliggenhet, er fyrstasjonen et markant element i innseilingen til Lillesand med stor miljøbetydning for byen.

Fyret er medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening. Lillesand seilforening eier og driver fyret. Sommeråpent med vertskap for besøkene og overnattinger.


Kilder

Se også