Sara Stockfleth Christie (1859–1948)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sara Christie (1859–1948)»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sara Stockfleth Christie (født 6. juni 1859 i Trondheim, død 11. oktober 1948 i Oslo) var lærer og skolebestyrer i Trondheim, og ble i 1917 den andre kvinna som møtte på Stortinget. Hun var vararepresentant for Bakklandet krets i Trondheim i tre perioder, og satt i flere stortingskomiteer.

Slekt og familie

Hun var datter av politimester Edvard Christie (1812–1896) og Anna Sophie Dorothea Christie f. Knagenhjelm (1821–1907). Faren tilhørte slekta Christie, og mora var fra slekta Knagenhjelm. Hun var yngst av sju søsken.

Sara Stockfleth Christie ble ikke gift.

Det finnes også ei annen kvinne ved navn Sara Stockfleth Christie, som levde fra 1854 til 1951. Hun var datter av Niels Wolff Christie og Trine Marcussen Christie. Niels Wolff Christie var en eldre bror av Edvard Christie, så de to Sara'ene var kusiner.[1]

Liv og virke

Hun ble døpt i Vår Frue kirke i Trondheim den 14. juli 1859.[2] Familien bodde i 1865 i Strandgata 4.[3] Den 4. april 1875 ble hun konfirmert i Nidarosdomen med karakteren meget godt.[4] Det året er familien registrert i Krambugata 1.[5]

I 1885 bodde hun fortsatt sammen med foreldrene, da i Munkegata 22. Faren hadde gått av som politimester, og hadde blitt by- og rådstueskriver. Både Sara Christie og hennes to søstre Anna Sofie Sorthea Wiese Christie (f. 1854) og Bolette Caroline Christie (f. 1856) er oppført som lærerinner i folketellinga.[6] Sara Christie hadde tatt lærerinneeksamen for folkeskolen i 1879, og begynte da på Thora Storms jenteskole. Hun tok videre studier i språk, litteratur og tegning i Tyskland gjennom tre vintre.

Faren døde i 1896, og i 1900 bodde Sara Stockfleth Christie sammen med sin mor og ei tjenestepike i Kjøpmannsgata 24. Hun er da oppført som skolebestyrerinne ved privatskole.[7] I 1910 bodde hun samme sted, men mora hadde gått bort i 1907.[8] Skolen det handler om er Thora Storms jenteskole, som fikk navnet Frk. Christies skole. Den holdt til i Kjøpmannsgata 24. Skolen ble drevet fram til 1917, da Strinda kommune kjøpte huset.

I 1908 ble hun valgt inn i bystyret i Trondheim, og hun satt i formannskapet i flere år.

I stortingsvalget 1915 ble hun vararepresentant for Høyre i Bakklandet krets. Dette ble hun også i stortingsvalget 1918 og stortingsvalget 1921. Første gang hun møtte på Stortinget var den 29. oktober 1917. I 1918 møtte hun ikke, men i de følgende åra ble det flere anledninger. Fra mars 1923 møtte hun regelmessig resten av perioden. Anna Rogstad hadde i 1911 blitt første kvinne som møtte på Stortinget. Den første faste, kvinnelige representanten ble Karen Platou, som møtte som vara fra 1919 og som fast representant fra 1922 – altså i samme periode som Sara Christie var mest aktiv.

Sara Stockfleth Christie møtte i flere komiteer: Militærkomiteen (1917), universitets- og fagskolekomiteen (1919, 1920 og 1921), sosialkomiteen (1922) og kirke- og skolekomiteen (1923–1924).

Hun var medlem av sentralstyret i Høyre, og i 1925 grunnla hun Høyrekvinnenes Landsforbund og ble første leder der.

I 1937 flytta hun til Oslo, der hun ble boende resten av livet.

Hun ble bisatt fra Gamle krematorium, og urnen ble satt ned på Vestre gravlund.

Referanser

  1. Se artikkelen Christie for en oversikt over slekta.
  2. Sara Stockfleth i Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1840-1854 fra Digitalarkivet.
  3. Sara Stockfleth Christie i folketelling 1865 for Trondheim kjøpstad fra Digitalarkivet.
  4. Sara Stockfleth Christie i Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1866-1877 fra Digitalarkivet.
  5. Sara Stockfleth Christie i folketelling 1875 for Trondheim kjøpstad fra Digitalarkivet.
  6. Sara Stockfleth Christie i folketelling 1885 for Trondheim kjøpstad fra Digitalarkivet.
  7. Sara Stockfleth Christie i folketelling 1900 for Trondheim kjøpstad fra Digitalarkivet.
  8. Sara Stockfleth Christie i folketelling 1910 for Trondheim kjøpstad fra Digitalarkivet.

Litteratur og kilder