Schous forordninger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Schous forordninger, egentlig Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve, samt andre trykte Anordninger som fra Aar 1670 af ere udkomne, tilligemed et nøiagtigts Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge, forsynet med et alphabetisk Register, er en samling utdrag av trykte forordninger gjeldende i Danmark-Norge fra perioden 1670–1813. Den delen som dekker dobbeltmonarkiet, og som dermed er direkte relevant for norsk historie, er på 16 bind, og ble utgitt av Jacob Henric Schou fra 1794 til 1814.

Serien fortsatte også etter oppløsninga av unionen Danmark-Norge, og også her kan man finne interessante opplysninger omkring norsk historie, spesielt i perioden rundt og rett etter omveltningene i 1814 – og de er selvsagt svært interessante for de som arbeider med dansk historie.

Bruk i lokal- og slektshistorie

I perioden som dekkes for Norges del var Danmark-Norge et enevelde, og det medførte at svært mange avgjørelser ble tatt eller bekrefta fra sentraladministrasjonen i København. Det er dermed en betydelig mengde personal- og lokalhistoriske opplysninger som kommer fram i forordningene.

Verket er trykt med fraktur (gotisk trykkskrift), men vil være greit leselig for de fleste etter litt øvelse. I den søkbare versjonen på Nettbiblioteket kan skrifttypen føre til feil i søket, og skrivemåten kan også gjøre det vanskelig å finne fram. Dermed kan det være nyttig å sjekke registrene også når man jobber med den digitale versjonen. Språket kan ofte være vanskelig, enten på grunn av ukjente ord eller fordi ord har endra betydning. Tar man Ordbog over det danske Sprog til hjelp vil man kunne finne ut av det meste.

Dersom man ikke finner det man leter etter her, kan det være mulig å finne det i Norske kongebrev eller Fogtmans reskripter.

På nettbiblioteket

Bind som dekker perioden etter unionsoppløsninga.

Tilleggsbind: